Göteborgs universitetsbibliotek: Hertha 1928

Hertha 1928

1928:1 Josephine Butler. Ett hundraårsminne. Clara Wahlström 1
Reflexioner kring sakkunnigeförslaget till kommunal flickskola. Karolina Widerström 6
Konstverk som symboler. Emilia Fogelklou 8
F.-B.-F. angående den föreslagna kommunala flickskolan. 13
Notisspalten. 15
Adjunkter och ämneslärarinnor. Eva Ramstedt 15
En staty som lever och verkar. 17
Fredrika-Bremer-Förbundets stipendier 1928. 22
F.-B.-F.-kretsarna. 23

1928:2 Bertha Nordenson. In memoriam. Ellen Kleman 25
Nya flickskoletyper. Thyra Kullgren 28
Notisspalten. 34
Arkitekten Miss Scott. Lilly Classen 35
Faunansiktet. Ellen Kleman 37
Cecilia Milows "Pojkar". E. K-n. 39
De fromma träsnidarna i Oberammergau. Anna Kleman 42
Från bokvärlden. 46
F.-B.-F.-kretsarna. 47

1928:3 Anna Bugge Wicksell. Axianne Thorstenson 49
Vad riksdagens kvinnor äska. 53
Kommunala flickskolan i kunglig proposition. 56
Anna Eurenius. 57
Fanatiker och Sonja. Ellen Kleman 58
Problem inom den moderna industrien. Ida Fischer 62
Kuratorsverksamhet för psykiskt sjuka. Carola Eklundh 67
F.-B.-F.-kretsarna. 69

1928:4 Fredrika-Bremer-Förbundets årsmöte i Stockholm den 11-12 april 1928. Ingegerd Palme 73
Den kungliga propositionen angående kommunal mellanskola. Greta Stendahl 81
Ungdomen och fredsideerna. Anna Kleman 85
Strövtåg under attisk himmel. Ellen Kleman 87
Från bokvärlden. 89
F.-B.-F.-kretsarna. 90

1928:5 Ungdomens arbetslöshet. Sven Skogh 97
Malin Wester-Hallberg. Ellen Kleman 100
En reformerad sjuksköterskedräkt. Ruth Schürer v. Waldheim 102
Utredning angående folkpensionering. 104
Handeln med kvinnor och barn. Clara Wahlström 105
Till Margit Malmstens minne. Kerstin Hesselgren 109
Undervisning i hälsolära inklusive sexualhygien. Karolina Widerström 110
Påsk i Aten. Ellen Kleman 112
Upprop till nordens kvinnor. 114
Viggbyholmsskolan. 115
F.-B.-F.-stipendierna 1928. 117
F.-B.-F.-kretsarna. 118

1928:6 Internationella strävanden att genom uppfostran främja samförstånd och fred. Matilda Widegren 121
Fördjupning. Carola Eklundh 126
Beslutet i flickskolefrågan. 127
Notisspalten. 128
Nya förbundsmedlemmar. 128
I steriliseringsfrågan. Alfred Petrén 129
Apelryd just nu. Elisabeth Quensel 134
Fransyskorna på krigsstigen. 136
Boknotiser. 138
Katolska kvinnoförbundets Haagkongress. 138
Ur programmet för Nordiska kvinnokongressen 13-15 juli i Stockholm. 139
Dr Helen Strong och praktisk geografi. 140
F.-B.-F.-kretsarna. 143

1928:7 I valtider. 145
Anna Höjer. Clara Wahlström 146
Inför insamlingsarbetet. Carola Eklundh 152
Notisspalten. 154
Intryck från flickskolemötet. Anna Björkman 156
Varför kvinnorörelsen lever. 160
En skola i Tanger. Hanna Rydh 162
Det andra Amerikas emancipation. E. K-n. 164
Från bokvärlden. 167

1928:8 Ungdomen och folkförsoningen. Mathilda Widegren 169
Insamlingen för Fredrika-Bremer-Förbundet. Gertrud Törnell 173
Notisspalten. 176
Stockholms stadsbibliotek. Greta Linder 178
Ett tjugofemårsjubileum 1904-1929. 182
Söndagsmorgon och torghandel i Barcelona. Hanna Rydh 184
Ideal - och ett stycke verklighet. Rosa Stern 186
F.-B.-F.-kretsarna. 187

1928:9 Selma Lagerlöf 70 år. 189
Anstalt och dock hem. Gertrud Törnell 190
Nya förbundsmedlemmar. 193
Vägen till Buenos Aires. Clara Wahlström 194
Notisspalten. 195
Bokkrönika. 197
Ett stort damhotell i Oslo. Sofie Voss 199
Några fakta ur essaykonstens historia. Kerstin Hård af Segerstad 201
F.-B.-F.-kretsarna. 205

1928:10 Spånor från en diskussion. Ebba Heckscher 209
Den kvinnliga gymnastiken vid Centralinstitutet. 210
F.-B.-F:s sjuksköterskebyrå i Göteborg 25 år. 211
Kring insamlingsarbetet. Marianne Ekman 212
Stockholmskretsens konserthusfest. --n. 212
Jenny Linds brev. Ellen Kleman 213
Nya förbundsmedlemmar. 214
Bland kvinnliga akademici i Spanien. Astrid Sturzen-Becker 216
Från bokvärlden. 218
F.-B.-F.-kretsarna. 221
Innehåll 1928. 223

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen