Göteborgs universitetsbibliotek: Hertha 1927

Hertha 1927

1927:1 Stadsfullmäktigeval. 1
Katolsk kvinnointernationalism. Ellen Kleman 3
Lönestriden inom folkskolan. 7
Hur förberedes en lyckosam inträdesprövning. 9
I barnets århundrade. Maj von Engeström 11
Notisspalten. 14
"We twa". Anna Kleman 15
Pensionslagen bör revideras. 19
Fredrika-Bremer-Förbundets stipendier 1927. 19

1927:2 Är den form av äktenskap vi ha tillräcklig? Ruth Stjernstedt 21
Caroline Wahrolin. Några minnesord. Lotten Dahlgren 24
Gifta kvinnor i statstjänst. Axianne Thorstenson 26
Svenska Vita Bandet tjugofem år. E. K-n. 28
Alma Petri. Laura Petri 29
Årsta - ett uppnått mål. Ida von Plomgren 32
Notisspalten. 34
Samhällstyper och medborgarideal. Anita Nathorst 36
Ny valorganisation. 38
Från bokvärlden. 39
F-B-F-kretsarna. 40

1927:3 Det kungl. förslaget till ny skolorganisation. Kerstin Fjetterström 41
Jutta Bojsen Möller. 17 mars 1837 - 12 januari 1927. E. K-n. 44
Behörighetslagen - en lag på papperet? Elin Rheborg 46
Maria-stiftelsen i Borås. Leonore Odencrants 48
Notisspalten. 50
"Det lyckliga valet". En kärleksroman från det klassiska Kina. Emilia Fogelklou 51
Vilka elever vinna inträde? 54
Fredrika-Bremer-Förbundets studiehem i Göteborg. J.O. 56
Insamlingen för Fredrika Bremers staty. 57
F-B-F-kretsarna. 61

1927:4 Albertina Carlsson - hedersdoktor. A. Ärnbäck Christie-Linde 67
Utskottet om gifta kvinnor i statstjänst. 70
F.-B.-F. angående skolfrågan. 71
Notisspalten. 73
Från Egypten. Ett samtal om pedagogik. Hanna Rydh 74
Samarbete för fredssaken. N.S. 79
En diskussion i Stockholmskretsen. 80
Ännu en opinionsyttring i skolfrågan. 80
Svenskarnas Österrikesfärd 1926. Anna Kleman 81
Mötesteknik. 85
Kretsstyrelsemöte i Lund. Maria Åkesson 87
Från bokvärlden. 87
F-B-F-kretsarna. 88

1927:5 Dagspressens brottmålsreferat. Axel Gard 91
Ordförandeskifte i S.K.N. E. K-n. 93
Slutakt? 94
Årstaklubbens spetsutställning i Stockholm. Elisabeth Thorman 95
Notisspalten. 96
En slottsfrus funderingar i politik på 1850-talet. Louise Stenbock f. Mörner 97
Den norrländska allmogekvinnan. Karin Petre 99
En mässa i Peterskyrkan. Sedd med svenska ögon. Lizinka Dyrssen 102
Fredrika-Bremer-Förbundets stipendier 1927. 105
Egyptiska kvinnoporträtt. I. Hanna Rydh 107
F.-B.-F.-kretsarna. 112

1927:6 Fredrika-Bremer-Förbundets årsmöte, 14-15 juni i Ystad. Ellen Kleman 113
En opinionsyttring. 122
Fredrika Bremers minnesstod i Humlegården. 124
Notisspalten. 128
Hyllningar vid Fredrika Bremerstatyns avtäckning. 129
Efter riksdagsbeslutet i skolfrågan. Några reflexioner. Anna C. Petterson 130
International Council of Women i Genève. Anna Kleman 134
F.-B.-F.-kretsarna. 135

1927:7 Gertrud (Etty) af Klintberg, född 22/10 1866 - död 26/7 1927. Gertrud Törnell 137
I.C.W:s exekutivmöte i Genève 7-17 juni 1927. Anna Kleman 141
Kvinnliga "arbetsovilliga och samhällsvådliga". Föredrag. Gertrud af Klintberg 144
Kvinnliga "arbetsovilliga och samhällsvådliga". Föredrag. Karolina Widerström 150
Egyptiska kvinnoporträtt. II. Hanna Rydh 157
F.-B.-F.-kretsarna. 160

1927:8 Skolöverstyrelsens komplettering. Kerstin Fjetterström 161
Rimforsa Lanthushållningsseminarium tjugo år. Einar Engström 163
Elin Törnberg. Anna Jansson 166
En avslutad kulturinsats. Stockholms läsesalong. E. K-n. 167
Notisspalten. 169
Hilma Angered-Strandberg. Ellen Kleman 170
Representant för flickundervisningen i skolöverstyrelsen. Skrivelse från F.-B.-F. 172
Sömnadslärarinna eller yrkessömmerska? 173
Lite historik från Södertälje. Karin Lundin 176
Från bokvärlden. 178
F.-B.-F.-kretsarna. 179

1927:9 Vita slavhandelns verklighet. Clara Wahlström 181
Där det praktiska arbetet adlas. En återblick på F.-B.-F:s yrkesskolas tioåriga verksamhet. E. Théel 185
Varför vi vilja kvinnlig polis. 188
Maria Sandel. Ellen Kleman 190
Annie Besant 80 år ung. 193
"Det unga Amerika". Anna Lenah Elgström 194
Notisspalten. 199
Miss Edith Tancred i Stockholm. 200
Från bokvärlden. 201
F.-B.-F.-kretsarna. 202

1927:10 Behörighetslagens tillämpning. 205
Kvinnlig polis i Storbritannien. Edith Tancred 206
Maikki Friberg. E. K-n. 208
Kommunal flickskola. Greta Stendahl 209
Anna Ljungberg. E.A. 214
Skolliv och själsliv. Anita Nathorst 215
Stockholms-Ro. E. K-n. 217
Notisspalten. 218
Det nyaste Amerika. Ellen Kleman 219
F.-B.-F. angående kompetensen för vissa befattningar inom post- och telegrafverken. 220
Från bokvärlden. 221
F.-B.-F.-kretsarna. 224
Innehåll 1927. 127

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen