Göteborgs universitetsbibliotek: Hertha 1925

Hertha 1925

1925:1 Hertha 1925. Redaktionen 1
Kvinnorna och domareämbetet. Mathilda Staël von Holstein 2
Anna Hierta Retzius. Elisif Théel 5
Sigrid Melander. Astrid Feuk 8
Fredrika Bremers och 1850-talets Amerika. Ellen Kleman 9
Fredrika-Bremer-Förbundets stipendier 1925. 11
Från F.-B.-F.-kretsarna. 12

1925:2 Den aktuella lönefrågan. Axianne Thorstenson 15
Om gift kvinnas nationalitet. 17
Fredrika Bremers staty. 18
Privatskolesakkunnigas utlåtande. Augusta Lithner 19
Washingtonkongressen. 22
Kringblick. 22
Om sjukvårdspersonalens ställning. 24
Från F.-B.-F.-kretsarna. 25
Notiser från bokvärlden. 27

1925:3 Utgången. Axianne Thorstenson 31
Protesten. 33
Kringblick. 35
Skånska prinsessan. I. Pehr Johnsson 36
Från F.-B.-F.-kretsarna. 39

1925:4 Den nya danska äktenskapslagen. 45
Fru och fröken. Elfis 47
Washingtonkongressen. 49
Kringblick. 50
Skånska prinsessan. II. Pehr Johnsson 51
En medborgarskola. 53
I "Mittens rike". I. 54
Från F.-B.-F.-kretsarna. 56

1925:5 Privatskolan inför riksdagen. Anna Sondén 59
Kringblick. 64
I "Mittens rike". II. 65
Fredrika-Bremer-Förbundets stipendier 1925. 68
Från F.-B.-F.-kretsarna. 69
Notiser från bokvärlden. 71

1925:6 Fredrika-Bremer-Förbundets årsmöte 9-10 juni i Mariestad. E. K-N. 73
Emilia Broomé. Född 13.1 1866 - död 2.6 1925. Karin Fjällbäck Holmgren 78
Privatskolefrågan. Anna Sondén 81
I.C.W:s 5-årsmöte. Till och i Washington. Anna Kleman 82
Kringblick. 84
F.-B.-F. angående förslaget till ny lösdrivarlag. 84
Från F.-B.-F.-kretsarna. 85
Notiser från bokvärlden. 86

1925:7 Kyrkomötesvalet. 87
Pensionslagen under revidering. Kvinnornas ställning. G. af Klintberg 88
I.C.W:s Washingkongress 4-14 maj 1925. Anna Kleman 94
Invigningen av den utvidgade Apelrydskolan. Elisabeth Quensel 99
Kringblick. 101
Hamlets mor i ny dimension. Emilia Fogelklou 102
Socialförsäkringens omorganisation. 103

1925:8 Herthafrågan. 105
Frigga Carlberg. Gulli Petrini 107
Kring två utnämningar. Andrea Andreen-Svedberg 110
I.F.U.W:s rådsmöte i Bryssel. Astrid Sturzen-Becker 111
Internationella kvinnorösträttsalliansens kongress. Paris 23-30 maj 1926. 112
Nutida svensk sakralkonst. Elisabeth Thorman 114
Från F.-B.-F.-kretsarna. 118

1925:9 Årsmötesbesluten den 24 oktober. 119
In memoriam. 120
Vårt Årsta inom synhåll. 122
Minna Cauer. Anna Kleman 123
Apelrydsskolans första tvåårskurs. 127
Fredrika Bremer i ny bild. Hilma Borelius 128
Notiser från bokvärlden. 131

1925:10 Femtio år i den akademiskt bildade kvinnans historia. Beth Hennings 133
Notiser från bokvärlden. 137
Från F.-B.-F.-kretsarna. 141

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen