Göteborgs universitetsbibliotek: Hertha 1924

Hertha 1924

1924:1 Hertha 1924. Redaktionen 1
Cirkelgången. 2
Fredrika Bremerskolan. E. K-N. 3
Viktoria Benedictsson och kvinnofrågan. Hilma Borelius 5
Kringblick. 9
Esseldes liv och livsgärning. Ellen Kleman 10
Fredrika-Bremer-Förbundets stipendier 1924. 13
Från F.-B.-F.-kretsarna. 14
Notiser från bokvärlden. 15

1924:2 F.-B.-F. och kommittéförslaget om kvinnolönerna. 17
Årets riksdag. 19
Årstabygget - de svenska kvinnornas eget hus. 20
Till Sveriges kvinnor! 20
Tilgang og ligelön. Anna Westergaard 23
Kringblick. 24
Fredrika Bremer och Amiel. 27
Internationella kvinnokonferenser 1924. 29
Från F.-B.-F.-kretsarna. 31
Notiser från bokvärlden. 32

1924:3 Årstaklubbens bygge. 33
Bertha Hübner. Ellen Kleman 34
Adèle Philipson. Eva Ramstedt 35
För Fredrika Bremers staty. 36
Ämbetsverken och 1921 års lönekommittés betänkande. I. Elin Rheborg 37
Kringblick. 40
Polarhjältinnan Ada Blackjack. Else Trott-Helge 42
Från F.-B.-F.-kretsarna. 45

1924:4 De gifta kvinnornas medborgarrätt. Mathilda Staël von Holstein 49
Hälsingforskongressen. 51
Vad som fälles i riksdagens kamrar. 52
Fredrika-Bremer-Förbundets årsmöte 23-24 april. 54
Ämbetsverken och 1921 års lönekommittés betänkande. II. Elin Rheborg 55
Kringblick. 59
Kretsstyrelsemöte i Hälsingborg. 62
Från F.-B.-F.-kretsarna. 63

1924:5 Fredrika-Bremer-Förbundets årsmöte den 23-24 april i Stockholm. 65
Anna Fridman. Olga Johnson 71
Aktionen mot de statsunderstödda privatläroverken. 72
Nordens första kvinnliga minister. 73
Årstaföreningen. 73
Kommunikationsverkens lönenämnd och 1921 års lönekommittés betänkande. I. Elin Rheborg 74
Kringblick. 77
Representationer vid vårens internationella kvinnokongresser och möten. 78
Fredrika-Bremer-Förbundets stipendier 1924. 79
Notiser från bokvärlden. 80

1924:6 Det tredje nordiska kvinnosaksmötet. Ellen Kleman 81
Ester Lutteman. C. EDH. 87
I.C.W:s exekutivmöte i Köpenhamn, 19-28 maj 1924. Ellen Kleman 89
Flickornas yrkesutbildning. 92
Avslutande riksdagsrevy. 93
"Det heliga kriget." En bland åhörarna 93
"Vad skall jag bli?" - utställningen. Anna Kleman 95
Från F.-B.-F.-kretsarna. 97

1924:7 För andra gången. 101
Kvinnliga akademikermötet i Kristiania. Astrid Sturzen-Becker 103
Ett internationellt studentskehem i Paris. Anna Wall 105
Kringblick. 108
Köpenskap och välgörenhet. Hedda Key-Rasmussen 109
Kommunikationsverkens lönenämnd och 1921 års lönekommittés betänkande. II. Elin Rheborg 111
Notiser från bokvärlden. 116

1924:8 Härnäst! 117
Josefina Bengts. Anna Bäckström 118
På jakt i Amerika 1924 efter Fredrika Bremer. Naima Sahlbom 121
Kringblick. 123
En borgfru från 1700-talet. Pehr Johnsson 125
Från F.-B.-F.-kretsarna. 129
Notiser från bokvärlden. 130

1924:9 Esseldes testamente. Ellen Kleman 133
Stina Quint död. E. K-N. 137
Kvinnorna och domareämbetet. Mathilda Staël von Holstein 139
Nya förslag i löne- och pensionsfrågor. Axianne Thorstenson 140
Washingtonkongressen 1925. 143
Kringblick. 144
Från F.-B.-F.-kretsarna. 145
Notiser från bokvärlden. 147

1924:10 När vi firade 40-årsdagens minne den 3 december 1924. 149
Néandre de Byzance Norayr. 151
F.-B.-F. angående de kvinnliga statstjänarnas löne- och pensionsfrågor. 151
Allsegraren. Emilia Fogelklou 152
Kringblick. 154
Dorothea Schlözer-Rodde. Beatrice Zade 155
Från F.-B.-F.-kretsarna. 159
Notiser från bokvärlden. 160
Insända böcker. 163

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen