Göteborgs universitetsbibliotek: Hertha 1923

Hertha 1923

1923:1 Ny tid. 1
Hertha och F.-B.-F.-kretsarna. 2
Tillbak till Haag. Kvinnokongressen för en ny fred 7-10 dec. 1922. Naima Sahlbom 3
Riksdagen och vi. 6
Romkongressen. E. K-N. 7
Kringblick. 8
Internationella fredskomissionärer. 9
Etruskiska kvinnoporträtt. Hanna Rydh 10
Den nye råttfångaren från Hameln. Kåserier från Thyringen. 12

1923:2 En preliminär skolreform. Ellen Kleman 17
Kvinnorösträttens verkningar i Tyskland. Alice Salomon 19
En italiensk märkeskvinna. Fru Gina Lombroso-Ferrero. E. Gadolin-Lagerwall 23
Stockholmsk opinionsyttring för behörighetslagen. 28
Från F.-B.-F.-kretsarna. 29
Notiser från bokvärlden. 30

1923:3 Den nya Behörighetspropositionen. Axianne Thorstenson 33
Kvinnornas tillträde till domarämbetet. Hur man löst frågan i utlandet. Ruth Stjernstedt 36
Sakkunnigekommitténs förslag om kvinnliga präster. 41
Kringblick. 42
Med Fredrika Bremers vän i ett Birgittas kloster. Emilia Fogelklou 43
De tre nya kretsarna. 45
Från F.-B.-F.-kretsarna. 46

1923:4/5 Kvinnas behörighet till statstjänst. Utskottsutlåtandet. Axianne Thorstenson 49
Romkongressen. 52
Gift kvinnas medborgarskap. Mathilda Staël von Holstein 53
Kringblick. 57
Svenska Kvinnornas Nationalförbund. 58
Kvinnors tillträde till prästerliga tjänster. Emilia Fogelklou 59
Södra Sveriges sjuksköterskehem. 64
Marie Lenéru och hennes verk. Jane Gernandt-Claine 65
När mormor skulle gifta sig. En allmogebild från Skåne. Pehr Johnsson 69
De senaste årens kvinnorörelse i Österrike. Olga Misár 73
Från F.-B.-F.-kretsarna. 75
Notiser från bokvärlden. 79

1923:6 Fredrika-Bremer-Förbundets 38:de årsmöte. Ellen Kleman 81
Behörighetslagen ännu en gång. Axianne Thorstenson 87
Fredrika-Bremer-Förbundets stipendier 1923. 88
Rösträttsalliansens Romkongress 12-19 maj. Ellen Kleman 89

1923:7 Varför ha siffrorna sjunkit? 97
Sommarhändelser. 99
Anna Möller. Elisabeth Sjövall 101
Helene Langes memoarer. Beatrice Zade 102
Kringblick. 106
Anne Charlotte Lefflers självbiografi. Ellen Kleman 108
Notiser från bokvärlden. 111

1923:8 Kvinnliga präster. Lydia Wahlström 113
I.C.W:s sommararbete. 116
Vad bör göras för de kvinnliga lösdrivarna? I. Ingeborg Wisén 117
Kringblick. 121
Ämbetsverkens lägst avlönade tjänare. 123
Akademiskt bildade kvinnors internationella angelägenheter. Astrid Sturzen-Becker 124
Mrs Jinarajadasa om Indien. K. 125
Sederholmska stipendiefonden. 125
Från F.-B.-F.-kretsarna. 126
Notiser från bokvärlden. 127
Insända böcker. 128

1923:9 F.B.F:s klubbhus Gamlegården. 129
Ligelönsprincippet i England. Anna Westergaard 131
Positiva riktlinjer för prostitutionens bekämpande. 135
Vad bör göras för de kvinnliga lösdrivarna? II. Ingeborg Wisén 136
En bok av två författarinnor. Jane Gernandt-Claine 140
Från F.-B.-F.-kretsarna. 142
Notiser från bokvärlden. 143

1923:10 Hertha 1924. Redaktionen 145
Alfhild Agrell. Ellen Kleman 146
Sverges första fullständiga trädgårdsskola för flickor. Signe Laurell 147
1921 års lönekommittés betänkande. Anna Sörensen 148
Kvinnorösträtten i praktiken. 154
Sexualitet och kultur. Emilia Fogelklou 155
Kringblick. 160
Ålderdomshem för sjuksköterskor. Sigrid Ulrich 161
Den tyska kvinnorörelsens framtid. Alice Salomon 163
En trädgårdsbok. S. Böklin 166
Från F.-B.-F.-kretsarna. 167
Notiser från bokvärlden. 169
Insända böcker. 171

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen