Göteborgs universitetsbibliotek: Hertha 1920

Hertha 1920

1920:1 Hertha 1920. 1
Diakonistyrelsens sociala kvinnokongress. Ellen Kleman 2
Rösträttsföreningarnas sjuttonde centralstyrelsemöte. 4
Engelska och franska kvinnoprofiler. Eva Fröberg 5
Föreningen "Rädda barnen". 8
Kringblick. 9
Från Internationella arbetarekonferensen i Washington 1919. Alma Sundquist 10
Fredrika-Bremer-Förbundets stipendier år 1920. 16
Notiser från bokvärlden. 17

1920:2 Vi hustrur. Agda Montelius 21
Inbjudan till Internationella kvinnorösträttsalliansens åttonde kongress. 24
Statstjänsten. 25
Den nya giftermålsbalken. Eva Andén 27
Internationella kongressen i Genève 6-8 jan. 1920. Fanny Wilamowitz-Moellendorff 28
Kringblick. 31
Birgitta. Hilma Borelius 32

1920:3 Den civila statstjänsten. Axianne Thorstenson 37
Leopoldine Kulka. Olga Misàr 42
Uttalanden om den nya giftermålsbalken. 44
Kringblick. 45
Sophia Elisabeth Brenner. I. Hilma Borelius 46
Val inom Fredrika-Bremer-Förbundet. 49
Notiser från bokvärlden. 50

1920:4 Agda Montelius 70 år. Gertrud Adelborg 53
Kvinnofrågorna vid Washingtonkonferensen 1919. Kerstin Hesselgren 56
Sophie Whitlock. Sigrid Ulrich 61
Opinionen för den nya giftermålsbalken. 62
Eva Fryxell. Maria Cederschiöld 63
Kringblick. 65
Hjälp krigsfångarna hem. 66
Sophia Elisabeth Brenner. II. Hilma Borelius 67
Notiser från bokvärlden. 71

1920:5 Kronprinsessan Margareta. Ida von Plomgren 73
Kronprinsessan Margaretas minnesfond. 74
Vår nya giftermålsbalk. Mathilda Staël von Holstein 75
En tusenårig kvinnograv. Hanna Rydh 79
Kvinnorörelsens utvecklingsstadier. Från tyskösterrikisk horisont. Olga Misàr 80
Kvinnorna och de högre statstjänsterna. 82
Tyska konstnärinnor. I. Beatrice Zade 83
Notiser från bokvärlden. 88

1920:6 Ännu en milstolpe. Axianne Thorstenson 89
Fredrika-Bremer-Förbundets årsmöte. 91
Besöket vid Apelryd. Ida von Plomgren 97
Fredrika-Bremer-Förbundets stipendier. 100
Utbildningskurser i beklädnadsyrket. 101
I.C.W:s femårsmöte i Kristiania. 101
Tyska konstnärinnor. II. Beatrice Zade 102

1920:7 Internationella rösträttsalliansens 8:de kongress. Ellen Kleman 105
Tjänstefolksfrågan i Tyskland. Gulli Malmström-Ohmann 108
Anna Shaw och kriget. Märta Tamm-Götlind 110
Kringblick. 113
Tyska konstnärinnor. III. Beatrice Zade 114
Anna Åkerhielm och hennes resa till Grekland. Pehr Johnsson 116

1920:8 I.C.W:s Kristianiakongress. Axianne Thorstenson 121
Kronprinsessans minnesfond. Ann Margret Holmgren 125
Augusta Wästfelt. Aivva Uppström 126
Stockholms stads avlönings- och befordringsprinciper. Eva Andén 127
Till Jenny Lind-minnet. Lotten Dahlgren 131
Kvinnorna och kyrkan. 136

1920:9 Agda Montelius. Sigrid Ulrich 137
Det sista. 142
Resolutioner vid Internationella kvinnoförbundets 5-årsmöte i Kristiania 11-16 sept. 1920. Ingegerd Palme 143
Fredrika Bremer levandegjord. Hilma Borelius 147
Notiser från bokvärlden. 149

1920:10 Hertha 1921. Redaktionen 151
Er Kvinder dyre at pensionere? Anna Westergaard 152
Kvinnornas handelskammare. E. K-N. 154
Notiser från bokvärlden. 156

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen