Göteborgs universitetsbibliotek: Hertha 1919

Hertha 1919

1919:1 Hertha 1919. Redaktionen 1
Krigets facit. Överkorsade beräkningar. Hilma Borelius 3
1918 års författningsreform. 5
Laura Netzel. Agda Montelius 6
Kvinnans tillträde till statstjänst. 7
Schismen inom flick- och samskolevärlden. Susy Silfverbrand-Erikson 8
Kringblick. 11
Rösträttsföreningarnas årsmöte. 12
Statens järnvägars 1917 års undervisningskommitté. Elsa Lidman 14
Skrivelser och utlåtanden. 15
Fredrika Bremer-Förbundets stipendier 1919. 16
Föreningsmeddelande. 17
Notiser från bokvärlden. 18

1919:2 Krigets facit. Ej blott vänster om, utan helt om! Emilia Fogelklou 21
De kommunala valen. 24
Ett demokratiskt reformförslag. Anna Sondén 25
Kringblick. 29
När falla hindren? Kvinnan i statstjänst. 32
Tyskornas nya uppgifter. Minna Cauer 34
Kring Wilsons propaganda. 36
Sveriges flick- och samskolors lärarinneförbund. Anna Sondén 37
Notiser från bokvärlden. 39

1919:3 Till Sveriges kvinnor. Fredrika-Bremer-Förbundet 41
Krigets facit. Arbetets nya falanger. Ellen Kleman 42
En reformator inom Danmarks kvinnovärld. Lydia Wahlström 50
Kringblick. 51
De kvinnliga tjänsteläkarnas lönefråga. Andrea Andreen-Svedberg 53
Internationell socialpolitik. 54
Notiser från bokvärlden. 55

1919:4 Löftets infriande. 57
Staten och de enskilda som trädgårdsodlingens främjare. 58
Årets kommunala val. 59
Englands kvinnor och lantarbetet. Eva Fräberg 60
Kringblick. 63
De ensamma. Gertrud Almqvist-Brogren 66
Kvinnoklubbarna under franska revolutionen. 67
Notiser från bokvärlden. 71

1919:5 Staten och kvinnorna. 73
Fredrika-Bremer-Förbundets 34:de årsmöte den 23-24 april 1919. Ellen Kleman 74
Eva Rodhe. Thyra Kullgren 83
Kringblick. 85
Caroline Wijks sjuksköterskehem. L.E-D. 86
Fredrika-Bremer-Förbundets stipendier. 88
Skrivelse till statsutskottet i sjuksköterskefrågan. 89

1919:6 Medborgarrätten. 91
Fredrika Bremer och den nya representationsreformen. Ellen Kleman 92
Bemärkelsedagar för sjukvården och sjuksköterskorna. Sigrid Ulrich 95
Internationella kvinnokongressen i Zürich den 12-17 maj 1919. Anna Kleman 97
Fredrika Bremers bild. 100
Krigets facit. Anna Lenah Elgström 101
Kringblick. 106
L.K.P.R:s medborgarfester. 107
Om uppkomsten av den lägre pensionsåldern för kvinnor. Nanna Swartz 112
Fredrika-Bremer-Förbundets årsmöte. De två dagarnas kvällsföredrag. E.K. 114

1919:7 I slutna led. 123
Krigets facit. Elin Wägner 124
Hedwig Dohm - Anna Shaw. Ellen Kleman 127
Kringblick. 130
Kvinnlig överlärare, till sist. 133
Riksförbundet för Sverges husmoderföreningar. 134
Statligt fredsarbete. Anna Kleman 135
Notiser från bokvärlden. 136

1919:8 Mathilda Silow. Sigrid Leijonhufvud 139
Lika lön för lika arbete. Anna Kleman 141
Ålderdomshem för sjuksköterskor. S.U. 143
Vid Mathilda Silows bår. 144
Stockholmska lönemetoder. M.S.v.H. 145
Vår kvinnliga advokatfirma. Ellen Kleman 146
Kringblick. 149
Resolutionerna vid sommarens flickskolemöte. 151
Notiser från bokvärlden. 153

1919:9 Den raka linjen. Ellen Kleman 155
Obligatorisk sjuk- och mederskapsförsäkring. Anna Åbergsson 156
Lika lön för lika arbete. De stockholmska kvinnornas opinionsmöte. 159
Kommittéval inom Svenska Kvinnors Nationalförbund. 161
Kringblick. 162
Genrebilder från frihetstiden. Hilma Borelius 164
Notiser från bokvärlden. 171

1919:10 Hertha 1920 Redaktionen 173
Kvinnornas internationella fredsarbete. E. K-N. 174
Fleetwoodska fonden. 176
Social kvinnokongress i Stockholm. 176
Fredrika-Bremer-Förbundets stipendieverksamhet. 177
"Rädda barnen". Ellen Kleman 178
Göteborgs kvinnliga studiehem. 179
Flickpensionen i Mentone. 180
De självförsörjandes bostadsproblem. 181
Notiser från bokvärlden. 182

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen