Göteborgs universitetsbibliotek: Hertha 1918

Hertha 1918

1918:1 Medeltiden, reformationen och kvinnorna. I. Lydia Wahlström 1
Ungdomens praktiska utbildning. Yrkessakkunnigas förslag. 6
Kringblick. 10
Notiser från bokvärlden. 11
Hertha 1918. Redaktionen 16

1918:2 Gamla problem i krigsbelysning. Anna Kleman 17
Medeltiden, reformationen och kvinnorna. II. Lydia Wahlström 21
Fredrika-Bremer-Förbundets stipendier år 1918. 24
Den sexuella frågan. Alma Sundquist 25
Notiser från bokvärlden. 31

1918:3 Svensk hemindustri. En utredning av Kungl. Socialstyrelsen. I. Gerda Meyerson 33
L.K.P.R:s centralstyrelsemöte. 37
Signe Bergman. 39
Olika förmögenhetssystem inom äktenskapsrätten. Märta Björnbom-Romson 39
Notiser från bokvärlden. 46

1918:4 Svensk hemindustri. En utredning av Kungl. Socialstyrelsen. II. Gerda Meyerson 49
Fredrika Bremers Utopia. Ellen Kleman 53
Kringblick. 58
Krigstidsbrottslingen. 60
Dyrtidsbelöning år 1780. 63
Notiser. 64

1918:5 Funderingar över "kvinnans psyke". Hilma Borelius 65
De statsanställda lärarinnornas pensionsålder. Greta Stendahl 67
Kvinnorna i yrkesstatistiken. Axianne Thorstenson 70
Kringblick. 75
Rösträtt och representation. 77
För åtta år sen. Ellen Mickelsen 78

1918:6 Icke i trötthetens tecken. Emilia Fogelklou 81
Den kungliga rösträttspropositionen. 86
Ett "vitalt statsintresse". Ellen Kleman 88
Birgitta. En stund i minnenas helgedom. Emilia Lönblad 90
Förbundskretsarnas årsmöten. 92
Betalas kvinnor lägre lön än män för lika arbete? I. Arvid Thorberg 94
Det frivilliga barnavårdsmannaskapet. Cecile Strömer 95

1918:7 De kvinnliga läkarbefattningarna. 97
Betalas kvinnor lägre lön än män för lika arbete? II. Arvid Thorberg 98
Kringblick. 101
Mat och glädje. Metta Greger 103
Notiser från bokvärlden. 110

1918:8 Lag eller polisförordningar. Anna Höjer 113
Yrkesskolöverstyrelsen och den kvinnliga yrkesutbildningen. Axianne Thorstenson 120
Fredrika-Bremer-Förbundets årsmöte. 123
Märta Berendes och hennes bönbok. Louise Stenbock, f. Mörner 124
Notiser från bokvärlden. 128

1918:9 Kvinnornas rösträttsfråga just nu. Gertrud Törnell 129
Fredrika-Bremer-Förbundets årsmöte 15-16 april 1918. Ellen Kleman 134
Birgittas bild. Sigrid Leijonhufvud 142
Kvinnliga lärare vid gossläroverken. Ett utlåtande av Kungl. löneregleringskommittén. Adèle Philipson 145
Kvinnorna uttala sig i reglementeringsfrågan. 147
Notiser från bokvärlden. 148

1918:10 Triumfens dag. Ellen Kleman 149
Lärarlönepropositionen. Anna Sörensen 151
Kvinnliga konsulenter på Sverges landsbygd. Louise Nathorst-Böös 154
Vår protest. 159
Fredrika-Bremer-Förbundets stipendier. 160
Kvinnor i de blivande stadsstyrelserna. Mathilda Staël von Holstein 161
Notiser från bokvärlden. 164

1918:11 Facit i yrkesskolefrågan. Axianne Thorstenson 165
Sjuksköterskorna och det sociala arbetet. Agda Meyerson 168
Kvindebevaegelsen og Valgene i Danmark. Th. Daugaard 172
Kringblick. 175
Alvastra. Märta Ekhoff 177
Skrivelse angående lärarlönepropositionen. 180

1918:12 En seger i riksdagen. Nya tjänster, löne- och pensionsreglering. 181
Regeringens förslag till sanitär lagstiftning inför riksdagen. Anna Höjer 185
Dyr sparsamhet. Ellen Kleman 187
Samhällsrörelsernas rytm. E.F. 189
Blendasagan och Värendskvinnorna. I. Pehr Johnsson 192
Notiser från bokvärlden. 195

1918:13 Löneregleringen vid privatläroverken. Kerstin Fjetterström 197
Vackstanäs och Apelryd i sommartider. Ellen Kleman 205
Kringblick. 207
Blendasagan och Värendskvinnorna. II. Pehr Johnsson 208

1918:14 Ett viktigt område för kvinnlig verksamhet. Gurli Hertzman-Ericson 213
Privatläroverkens lönereglering och lärarinnorna. 215
Trädgårdsperspektiv. Sigrid Ulrich 217
Kringblick. 220
Fru Nordenflychts ställning till kvinnoemancipationen. I. Georg Edlund 221
Notiser från bokvärlden. 226

1918:15 Trädgårdsodlingen och kvinnorna. 229
Äktenskapets ekonomi. I. Magnus Lithner 232
Kringblick. 238
Fru Nordenflychts ställning till kvinnoemancipationen. II. Georg Edlund 239
Privatläroverkens lönefråga. 242
Notiser från bokvärlden. 243

1918:16 Hemslöjdkommitténs betänkande. Lilli Zickerman 245
Äktenskapets ekonomi. II. Magnus Lithner 249
Louise Stjernström och hennes systrar. Augusta Cederblom 253
I världens värsta slum. Frida Stéenhoff 256

1918:17 Lagberedningens förslag till giftermålsbalk. I. Mathilda Staël von Holstein 261
En utställning av kvinnlig konst. Teresia Eurén 264
Oktoberkrönika. 267
Kringblick. 268
Åtgärder för folkhushållningens främjande för femtio år sedan. Pehr Johnsson 269
Notiser från bokvärlden. 275

1918:18 Konsumentbekymmer. 277
Lagberedningens förslag till giftermålsbalk. II. Mathilda Staël von Holstein 278
Upprop. Till vänner av den svenska trädgårdsodlingen. 282
Krigets Grotte och kvinnorna. M. Anholm 285
Engelskornas krigstjänst. 288
Notiser från bokvärlden. 290
Insända böcker. 292

1918:19 När kanonerna tystna. Ellen Kleman 293
Författningsfrågan och vår rätt. 294
Kvinnliga präster. Lydia Wahlström 295
Lönerörelsen bland privatskolornas lärarinnor. Karin E. Regnstrand 298
Kringblick. 300
Kvinnor i fruktodlareföreningarnas tjänst. 302
Den kommunala rösträtten. 303
Engelskornas krigsmuseum. 304
Notiser från bokvärlden. 306

1918:20 Hertha 1919. Redaktionen 309
Barnmorskornas lönefråga. Ada Nilsson 311
De svenska kvinnornas fredsröster. 313
Giftermålsbalkens revision. 314
Organisationsfrågan inom privatskolornas lärarinnekår. 316
Akademiskt bildade kvinnors förening. 317
Notiser från bokvärlden. 318
Insända böcker. 322

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen