Göteborgs universitetsbibliotek: Hertha 1917

Hertha 1917

1917:1 "Snarare - något mer". Emilia Fogelklou 1
Sveriges Privatanställdas Pensionskassa. Kvinnornas ställning. Anna Kleman 4
Jättesteg och snigelgång. Metta Greger 7
Fredrika-Bremer-Förbundets stipendier. 10
Kvinnodagen på Rimforsa. Ett minne från sommaren 1916. Louise Nathorst-Böös 11
De utomäktenskapliga barnens ställning. Lagrådets yttrande. 14
Kringblick. 15
Den eviga freden. Ellen Wester 17
Notiser från bokvärlden. 19

1917:2 Önskemål i äktenskapslagstiftningen. I. Mathilda Staël von Holstein 23
Sophie Whitlock. S.U. 31
Rösträttsföreningarnas centralstyrelsemöte. 34
Kringblick. 36
Skydd för de ensamma lärarinnorna. 37
Notiser från bokvärlden. 43

1917:3 Vårt valspråk? Hilma Borelius 45
Barnmorskornas lönefråga. Frans Berglund 47
Önskemål i äktenskapslagstiftningen. II. Karin Fjällbäck-Holmgren 51
"Så långt som kvinnor minns tillbaka..." Emilia Fogelklou 56
Kringblick. 59
Ett viktigt fält för reformer. Gulli Malmström-Ohmann 60
Sveriges kyrkor i konsthistorisk belysning. Hanna Rydh 63
Notiser från bokvärlden. 66

1917:4 Automatisk lönereglering. Anna Kleman 67
Önskemål i äktenskapslagstiftningen. III. Gertrud Törnell 72
Kringblick. 74
Konstnärinnornas utställning i Liljewalchs konsthall. Gerda Boëthius 76
Ginling College. Kinas kvinnliga högskola. Ellen Kleman 81
Europas Förenta Stater. Ellen Wester 84

1917:5 Quand même. Metta Greger 89
Barnalagarna under debatt. E. K-N. 92
Kringblick. 95
Förslag till lag om barn utom äktenskapet. 97
Hebreiska kvinnogestalter. I. Gustava Svanström 100
Barnmorskornas ställning. 106
Notiser från bokvärlden. 107

1917:6 Den kvinnliga sjukvårdspersonalens utbildning och arbetsförhållanden. Sigrid Ulrich 111
Anna Maria Lenngren. Amalia Björck 120
Kringblick. 123
Hebreiska kvinnogestalter. II. Gustava Svanström 125
Notiser från bokvärlden. 131

1917:7 Handlandets plikt. Ellen Kleman 133
Hanna Andersson. In memoriam. Bertha Hübner 135
Funderingar över moderna konstutställningar. Ellen Jolin 137
Sveriges Privatanställdas Pensionskassa. 142
Kringblick. 144
Fredrika-Bremer-Förbundets årsmöte. 146
Förbundskretsarnas årsmöten. 146
Svenska Fattigvårdsförbundet om de utomäktenskapliga barnens ställning. 147
En tysk hedersgumma. I. En av oss 148
Brevväxling. 153
Notiser från bokvärlden. 154

1917:8 Fredrika-Bremer-Förbundets årsmöte 10-11 april 1917. Ellen Kleman 155
Skydd för ensamboende lärarinnor. G. T-ll 161
"Hur det blev till". Lotten Dahlgren 162
Notiser från bokvärlden. 170

1917:9 Till konungen. 171
Några synpunkter på barnmorskekårens utbildning och löneförhållanden. 172
Om jordägande kvinnor i Sverge. Louise Stenbock f. Mörner 178
Kringblick. 181
Nitton kvinnoföreningars hänvändelse till regeringen. 182
En tysk hedersgumma. II. En av oss 183

1917:10 Gudshistoria i kvinnovärlden. Emilia Fogelklou 187
Fredrika Bremer i Boston. 198

1917:11 Selma Lagerlöfs ord till rösträttsmötet i Stockholm den 13 maj 1917. 203
Kvinnlig Högre Yrkesskola. Maria Aspman 205
Rösträttsmötet i Stockholm den 13 maj. E. K-N. 208
Moderata kvinnors rösträttsförening. 211
Anna Maria Lenngren som diktare och personlighet. Hilma Borelius 211

1917:12 I gryningen av en ny tid. Metta Greger 219
De utomäktenskapliga barnens ställning. 221
Nej - och återigen nej! E. K-N. 224
Kringblick. 225
Vägen till den första kvinnliga fullmaktstjänsten. Elisabet Eurén 226
L.K.P.R. 1916. 232
Notiser från bokvärlden. 233

1917:13 Kvinnoarbetet i statistisk belysning. Axianne Thorstenson 235
Fredrika-Bremer-Förbundets sömnadsyrkesskola. 239
Några ord i kvinnofrågan. Alice Murén 240
Kringblick. 243
Rösträttsföreningarnas femte sommarmöte. 244
Stora ting i fågelperspektiv. Jane Gernandt-Claine 246
Notiser från bokvärlden. 249

1917:14 Staten, modern och barnet. 251
Den gamla tiden - och den nya tidens inbrott för Kinas kvinnor. I. Ingeborg Wikander 253
Kringblick. 257
Madame de Staël. Hilma Borelius 258
Amerikanskt ridderskap. Ellen Kleman 261
Notiser från bokvärlden. 265

1917:15 För ålderns dagar. Ellen Kleman 267
Den nya kvinnan i körsbärsblommornas land. 269
Barnens krigsdel. 271
Den gamla tiden - och den nya tidens inbrott för Kinas kvinnor. II. Ingeborg Wikander 273

1917:16 Nog! Metta Greger 283
Rösträttsdagen 1917. 285
Kvinnornas krig mot kriget. 286
Kringblick. 291
Om Siri Zöllers arbete. I. B.v.B. 292
Notiser från bokvärlden. 298

1917:17 Den svenska allmogekvinnans ställning under början och mediet av förra århundradet. Pehr Johnsson 299
Några kvinnoföretag i Göteborg. I. Kvinnliga Kontoristförbundet. Anna Kleman 305
Kringblick. 308
Om Siri Zöllers arbete. II. B.v.B. 309

1917:18 Efter fyra hundra år. Emilia Fogelklou 315
Fredrika-Bremer-Förbundet om sjuksköterskornas utbildning och arbetsförhållanden. Sigrid Ulrich 316
Rimforsa lanthushållningsskola. En återblick vid skolans 10-årsjubileum. L. N.-B 323
Några kvinnoföretag i Göteborg. II. Hemtrevnad. Anna Kleman 326
Ett tioårsjubileum. 328
Notiser från bokvärlden. 330
Tolv frågor till Sverges kvinnor. 330

1917:19 Kvinnorna och krigsindustrin. I. Lilly Laurent 331
Fredrika-Bremer-Förbundet om den nya fattigvårdslagen. 336
Rimforsa den 14 november 1917. L. N.-B 338
Invigningen av Fredrika-Bremer-Förbundets kvinnliga högre yrkesskola för sömnad. 340
Apelrydskolans trädgårdsutställning. 342
Notiser från bokvärlden. 343

1917:20 Hertha 1918. Redaktionen 347
Kvinnlig sakkunskap hos livsmedelsstyrelserna. Agnes Ingelman 348
Kvinnorna och krigsindustrin. II. Lilly Laurent 350
Södra K.F.U.K:s sociala verksamhet. 353
Några kvinnoföretag i Göteborg. III. Emily Wijks stiftelse. Anna Kleman 354
Notiser från bokvärlden. 356

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen