Göteborgs universitetsbibliotek: Hertha 1916

Hertha 1916

1916:1 Nyårsvakan 1915-1916. Lydia Wahlström 1
Mathilda Silows livsgärning. Lotten Dahlgren 4
Meddelägarskap. E. Gadolin-Lagerwall 6
Den blivande fruktodlings- och trädgårdsskolan på Apelryd. Sigrid Melander 12
Fredrika Bremers ungdom. Hilma Borelius 14
Meddelande från Fredrika-Bremer-Förbundets stipendiefond. 19
Notiser från bokvärlden. 20

1916:2 Midnattsvakan vid Fredrika Bremers minne. 23
Värnpliktsår för kvinnor. Axianne Thorstenson 25
Själar och ansikten. IX. Helen Ring Robinson Ellen Kleman 30
Esselde och kvinnobildningen. I. Lotten Dahlgren 32
Kringblick. 36
L.K.P.R:s centralstyrelsemöte. 38
Nutida engelska författarinnor. I. Mrs. Humphry Ward. Anna Petterson 40
Notiser från bokvärlden. 43

1916:3 Skandinaviskt samarbete. Axianne Thorstenson 45
Förslag till lag om barn utom äktenskap. I. Ellen Tiselius f. Afzelius 49
Anna Shaws liv. Ellen Kleman 53
Esselde och kvinnobildningen. II. Lotten Dahlgren 57
Nutida engelska författarinnor. II. Alice och Viola Meynell. Anna Petterson 62
Notiser från bokvärlden. 65

1916:4 Krigsfraser. Rosa Mayreder 67
Förslag till lag om barn utom äktenskap. II. Ellen Tiselius f. Afzelius 72
"Hemvårdskurser." 80
Kringblick. 81
Esselde och kvinnobildningen. III. Lotten Dahlgren 83
Notiser från bokvärlden. 87

1916:5 Krigsfraser. II. Rosa Mayreder 88
Förslag till ny fattigvårdslag. G. af Klintberg 95
Kringblick. 102
"Hjälpsystrarna". Sigrid Ulrich 103
Lärarinnehemmet Ro. E. K-N. 107
Notiser från bokvärlden. 109

1916:6 Kriget och kvinnornas arbetsproblem. 111
Fram till fred på jorden. Edward T. Devine 112
"Hjälpsystrarna." Bertha Nordenson 117
Nutida engelska författarinnor. III. Vernon Lee. Anna Petterson 120
Kringblick. 123
En fråga? Metta Greger 124
Ekebyfolket. Ur en kammarjungfrus brevsamling på 1850-talet. I. Louise Stenbock f. Mörner 127

1916:7 Hur skall ålderdomen på bästa sätt tryggas? Anna Åbergsson 133
Tusen år tillbaka. Några rättsbestämmelser angående kvinnan ur vår äldsta landskapslag. Emilia Fogelklou 135
Gifta kvinnors ordinarie anställning i kommunikationsverken. G. T-LL. 138
Nutida engelska författarinnor. IV. Anna Petterson 139
Kringblick. 142
"Hjälpsystrarna." Svar till fru B. Nordenson. Sigrid Ulrich 144
Ekebyfolket. Ur en kammarjungfrus brevsamling på 1850-talet. II. Louise Stenbock f. Mörner 146
Notiser från bokvärlden. 151

1916:8 Husmodersutbildning. I. Kerstin Hesselgren 155
Birkagården. Dagny Thorvall 159
Svenska kvinnoföreningar uttala sig i äktenskapslagstiftningsfrågan. 163
Kringblick. 165
Kooperativt lantbruk. Ellen Kleman 167
Henriette Renan. I. Bertha Hübner 169
Brevväxling. 173
Notiser från bokvärlden. 175

1916:9 Inre samling. Hilma Borelius 177
Fredrika-Bremer-Förbundets årsmöte 25-26 april 1916. Ellen Kleman 179
Gina Krog födt den 20:de juni 1847, död 14:de april 1916. Fr. Mörck 183
Hos engelska fredsvänner under kriget. I. N.S. 187
Är kvinnan människa? Anna Sondén 190
Henriette Renan. II. Bertha Hübner 194
Brevväxling. 197

1916:10 Husmodersutbildning. II. Kerstin Hesselgren 199
Ur manlighetens synvinkel. Metta Greger 202
Fredrika-Bremer-Förbundets stipendier 1916. 205
Den kvinnliga polistjänsten i Stockholm 1907-1916. Anna Höjer 206
Kvinnomöte i Strängnäs 17-18 juni. 209
Kringblick. 210
Hos engelska fredsvänner under kriget. II. N.S. 211
Klubbar för arbeterskor i utlandet. 214
Är rösträtten den nyckel som för kvinnan skall öppna portarna till frihetens rike? Ebba von Eckermann 216
Notiser från bokvärlden. 219

1916:11 När det blir nödvändigt. 221
Huslighet och kvinnosak. Axianne Thorstenson 222
Månskensskolorna. Ellen Kleman 226
De finska kvinnoföreningarna och äktenskapslagstiftningen. 230
Vår vän magistern. E.F. 232
Kringblick. 233
Centralförbundets för socialt arbete utbildningskurser Gerda Planting Gyllenbåga 236
Rösträttsföreningarna 1915. 237
Från krigets Saint-Sulpice. Anna Levertin 238
Kvindelige Studenters Sangforening. 240
Notiser från bokvärlden. 241

1916:12 Enighet. 243
Lagstiftarnas banbrytande arbete. Eva Andén 246
Bokhantverk och Kerstin Key. Elisabeth Thiel 248
Fredrika Bremers högsommar. Hilma Borelius 249
Kringblick. 253
Värderingsmetoder. Anna Kleman 255
Ett semesterminne. Ida von Plomgren 258
Notiser från bokvärlden. 264

1916:13 Ha vi att börja på nytt? Ellen Kleman 265
Kvinnorna och kommunens fattigvård. Signe Rosenberg 268
Ellen Key som riksdagsmotionär. 271
Kringblick. 272
Sommarens rösträttsmönstring. H.B. 274
Nationernas balett. En nutidsmoralitet av Vernon Lee. 277

1916:14 Fredens verk. Hilma Borelius 287
Rösträttsbulletiner. Axianne Thorstenson 290
De utomäktenskapliga barnens ställning. 293
Kritstreck. Emilia Fogelklou 298
Trots allt. 301
Ellen Keys "riksdagsmotioner". I. Karolina Widerström 302
En av de glömda. Ellen Kleman 304

1916:15 Lönernas defensivallians. Ett initiativ av franska kvinnor. Anna Kleman 309
Anna Nordgren. Ellen Jolin 314
En väg till bättre småbarnsvård. Alma Sundquist 319
Kringblick. 322
Ellen Keys "riksdagsmotioner". II. Anna Lindhagen 323
I strimman. Dagrar från Hemmabyarna, Hans Larsson 324
Samhushållning och nationalekonomi. I. Ellen Kleman 326
Notiser från bokvärlden. 329

1916:16 Birgittas minne. 331
En kvinnlig tjänstefråga. Axianne Thorstenson 332
Samhushållning och nationalekonomi. II. Ellen Kleman 334
En kvinnofråga inför tandläkareinstitutets lärareråd. Sigrid de Verdier 337
Rösträttsföreningarnas första Birgittadag. 339
Om äkta makes arvsrätt. I. Märta Björnbom-Romson 341
Lärda tyskor under gångna tider. I. Beatrice Zade 345

1916:17 Nordiska kvinnosakskonferensen. 353
Vissa behövliga förändringar i det nya förslaget om barnavårdslagstiftning. Anna Lindhagen 355
Malwida von Meysenbug. Ellen Kleman 358
Om äkta makes arvsrätt. II. Märta Björnbom-Romson 364
Lärda tyskor under gångna tider. II. Beatrice Zade 366
Notiser från bokvärlden. 374

1916:18 Nordiska kvinnokonferensen i Stockholm 10-11 november 1916. L. D-N. 375
Ellen Key om kristendomen och kriget. I. Amalia Björck 380
Kringblick. 385
Från ett rätts- och fredsmöte. Anna Sondén 387
Nordiska Kvinnosaksföreningars Samorganisations stadgar. 390
Notiser från bokvärlden. 392

1916:19 Där man reder sig den kvinnliga sakkunskapen förutan. 397
Mina "riksdagsmotioner". Ellen Key 398
Elisabeh Warling in memoriam. Ellen Jolin 402
Kringblick. 404
Övervåldet i Nöbbelöf. Anna Ljungberg 405
Lärda tyskor under gångna tider. III. Beatrice Zade 406
Notiser från bokvärlden. 414

1916:20 Försvinnande typer. Metta Greger 420
Våra önskemål i äktenskapslagstiftningen. 424
Lärda tyskor under gångna tider. IV. Beatrice Zade 425
Notiser från bokvärlden. 433

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen