Göteborgs universitetsbibliotek: Hertha 1915

Hertha 1915

1915:1 Vägen och vandrarna. Hilma Borelius 1
Lärarelönenämndens betänkande. Gift kvinnas behörighet till lärartjänster. Adèle Philipson 3
Svenska Akademien 20 december 1914. Ellen Kleman 5
En kvinnas livsverk. Fanny Ekenstierna 6
Meningen i det meningslösa? Lydia Wahlström 9
Selma Lagerlöf igen. K.J. 13
Glimtar utifrån. 15
Meddelande från Förbundets stipendieinstitution. 16
Notiser från bokvärlden. 17

1915:2 Fredrika Bremers världsfredsförbund. I. Ellen Kleman 23
Lärarelönenämndens betänkande. Avlöningsprinciper. I. Adèle Philipson 29
Glimtar utifrån. 36
"Meningen med det meningslösa?" Anna Kleman 39
Rösträttsföreningarnas centralstyrelsemöte. 41
Brevväxling. Julia Svedelius 42
Notiser från bokvärlden. L. D-n. 43

1915:3 Fredrika Bremers världsfredsförbund. II. Ellen Kleman 45
Sofia Gumaelius. A.K. 51
Lärarelönenämndens betänkande. Avlöningsprinciper. II. Adèle Philipson 52
Glimtar utifrån. 57
Christina Rossetti. Anna Lenah Elgström 58
Brevväxling. Lydia Wahlström 63
Notiser från bokvärlden. 66

1915:4 Det moderna kvinnoarbetets problem. Axianne Thorstenson 67
Skråanda. 71
Internationella Kvinnoförbundets kommittéer. Elisabeth Frölich 73
I dansk statstjänst. 79
Glimtar utifrån. 79
Interiör från Jenny Lind-Goldschmidts hem. Jenny L. Goldschmidt 82
Brevväxling. Anna Kleman 86
Notiser från bokvärlden. 87

1915:5 Alkohol och dyrtid. 89
Den nya äktenskapslagstiftningen. Mathilda Staël von Holstein 91
Årstasamlingen. 96
Kvinnorna och arbetsproblemet. I: Banker och försäkringsbolag. I. Palme 97
Glimtar utifrån. 100
Mamsell Jeannette. En familjelärarinnas upplevelser. Louise Stenbock f. Mörner 102
Notiser från bokvärlden. 108

1915:6 Grotte och trälinnorna. M. Anholm 111
Förmögenhetsförhållandena mellan äkta makar. Anna Wicksell 115
Om kvinnorna. Jane Gernandt-Claine 120
Glimtar utifrån. 122
När man slår i accessionskatalogen. Kerstin Hård af Segerstad 125
Norges kvinnor genom hundra år. Ellen Kleman 127
Notiser från bokvärlden. 131

1915:7 Digerdöden. 133
Lärarelönenämndens betänkande. Småskollärarkåren. I. Gustava Landberg 134
De norske barnelove. Fr. Mörck 138
Fredskongressen i Haag. 142
Program vid Förbundets årsmöte 6-7 april. 143
Glimtar utifrån. 144
Kvinnorna och arbetsproblemet. II. Kvinnliga kontorister. Mathilda Staël von Holstein 145
Franska författarinnor. Jacques de Coussange 150

1915:8 Självständigare ställning åt den gifte kvinnan. Georg Stjernstedt 155
Fredrika-Bremer-Förbundets årsmöte 6-7 april 1915. Ellen Kleman 161
Ett morgondagens intresse. Metta Greger 165
Glimtar utifrån. 168
Lärarelönenämndens betänkande. Småskollärarkåren. II. Gustava Landberg 170
En svensk Birgittinernunna. Mary T. Nathorst 173
Notiser från bokvärlden. 176

1915:9 Några tankar om flickskolan. Anna Sondén 177
Kriget - en social strålkastare. M. Anholm 181
De danska kvinnorna politiska medborgare. 185
Kvinnorna och kriget. E. K-N. 185
Glimtar utifrån. 186
Till kvinnorörelsens front. Anna Kleman 188
Kvinnorna och arbetsproblemet. III. Kommunikationsverksamheten. Gertrud Törnell 190
Fredrika-Bremer-Förbundet och äktenskapslagstiftningen. 195
Till lärarlönenämndens betänkande. 197
Årets Fredrika-Bremer-stipendier. 198

1915:10 Kongressen i Haag, 28-30 april 1915. Anna Kleman 199
Den nya giftermålsbalken inför riksdagen. Mathilda Staël von Holstein 202
Fredstelegrammet. 205
Glimtar utifrån. 206
Kriget - en social strålkastere. II M. Anholm 208
Rosa Mayreder om kön och kultur. 212
Brevväxling. Gertrud Bergström 217

1915:11 Vår nya giftermålsbalk. 221
Kvinnorna och arbetsproblemet. IV. Departement och centrala ämbetsverk. Gertrud Törnell 222
Kring Haag. Emilia Fogelklou 228
Rosa Mayreder om kön och kultur. II. 230
Glimtar utifrån. 235
Haagkongressens beslut. 237
Brevväxling. Anna Sondén 240
Notiser från bokvärlden. 242

1915:12 Gammal svensk regel. 243
Den 5. Juni 1915 og danske Kvinder. Thora Daugaard 244
En uppseendeväckande utnämning. 246
Mot fienden! Ellen Kleman 248
Årstautställningen. 249
Kvinnorna och arbetsproblemet. V. Expediter. Valborg Ulrich 250
Fredsdeputationen från Haag. 252
Glimtar utifrån. 253
Sverges Moderata Kvinnoförbund bildat. Louise Stenbock f. Mörner 254
Geijers politik och vår tid. Lydia Wahlström 255
L.K.P.R:s fest den 5 juni. 260
Notiser från bokvärlden. 262

1915:13 Hitintills och hädanefter. Emilia Fogelklou 265
Martina Bergman-Österberg. Anna Kleman 268
Kvinnliga lärare vid gossläroverken. Läroverksöverstyrelsens utlåtande. 272
Sommarens händelser ute och hemma. Ellen Kleman 276
Vår strafflag. Eva Andén 278
Glimtar utifrån. 279
Drottning Kristinas brevsamling. Julia Svedelius 281
Internationella kvinnokongressens medlingsförslag. 283
Notiser från bokvärlden. 284

1915:14 Flyttade gränser. 287
Det personliga kapitaliseringsvärdet. Ett förslag angående lagstiftning om makars egendomsförhållanden. E. K-N. 288
Kristiden och livsmedelskonsumtionen. Hilda Carlberg 293
Glimtar utifrån. 296
De gifta kvinnorna i statstjänst. Löneregleringskommittén mot kommunikationsverken. Gertrud Törnell 297
Moderna tyska författarinnor. Beatrice Zade 301

1915:15 Medicinalstyrelsen och reglementeringsfrågan. Alfhild Tamm 309
Statens järnvägar vilja spara. Gertrud Törnell 316
Själar och ansikten. VII. Charlotte Perkins Gilman. Ellen Kleman 319
Glimtar utifrån. 321
Moderna tyska författarinnor. II. Beatrice Zade 322
I krigshuvudstäderna. E. K-N. 325

1915:16 De fosterlandslösa. Eva Andén 331
Karl Staaff och vår rösträtt. Anna Kleman 334
Det personliga kapitaliseringsvärdet. Fru Björg Blöndals förslag angående lagstiftningen om makars egendomsförhållanden. Georg Stjernstedt 336
En social improvisation. Ellen Kleman 341
Upprop. 344
Glimtar utifrån. 346
Moderna tyska författarinnor. III. Beatrice Zade 347
Notiser från bokvärlden. 351

1915:17 Ett missgrepp. 353
Äktenskapets egendomsförhållanden. E. K-N. 356
Ett uppslag inom den högre flickskolan. Anna Sondén 358
Moderna tyska författarinnor. IV. Beatrice Zade 360
Glimtar utifrån. 366
Det personlige Kapitaliseringsvaerdi. Björg Blöndal 367
Septemberdagar i Kristiania. Lotten Dahlgren 369
Notiser från bokvärlden. 373
Kvinnornas kalender. 374

1915:18 Kvinnornas fredsaktivism. Ellen Kleman 375
Lärarlönenämndens rekonstruktion ännu en gång. 376
Om kvinnlig värnplikt. E. K-N. 377
Fru Maria Ekman. Agda Montelius 379
Hur det gick till. Charlotte Perkins Gilman 379
Glimtar utifrån. 382
Upprop till understödjande av kriget mot kriget. 384
En ideolog ur Kants vänkrets. Hilma Borelius 385
Notiser från bokvärlden. 393

1915:19 Akademiskt bildade kvinnors förening bemöter läroverksöverstyrelsen. 397
Över berg och torra hedar...Emilia Fogelklou 402
Den kvinnliga arbetskraften i Kungl. Järnvägsstyrelsen. En skrivelse från Fredrika-Bremer-Förbundet. 403
Själar och ansikten. VIII. Jutta Bojsen-Möller. Thora Daugaard 405
Glimtar utifrån. 407
Ett samtal med danska pedagoger. Axianne Thorstenson 408
Kvinnornas fredsarbete under världskriget. 410
Notiser från bokvärlden. 415

1915:20 Den levande Fredrika Bremer. Ellen Kleman 419
Inför sorgebudet. Sigrid Leijonhufvud 423
Sanningen om Hertha. K.J. 425
Apelryds fruktodlings- och trädgårdsskola. 429
Glimtar utifrån. 430
Lanthushållsskolorna. L. Nathorst-Böös 431
Notiser från bokvärlden. 435

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen