Göteborgs universitetsbibliotek: Hertha 1914

Hertha 1914

1914:1 Inbjudan till prenumeration. Redaktionen 1
Föregångerskan. 3
Kvinnan och äktenskapet. Agda Montelius 5
Esseldes testamente. Lotten Dahlgren 9
Glimtar utifrån. 13
Nya kvinnor i romaner. Ellen Kleman 14
Vad som är i görningen. Ch. 18
Meddelande från Förbundets stipendieinstitution. 19
Notiser från bokvärlden. 20

1914:2 Änkedrottning Sophia. [dödsruna] Agda Montelius 23
Sveriges uppgift i världshistorien. I. Lydia Wahlström 25
Kvinnornas försvarspetition. B. Nordenson 28
Glimtar utifrån. 29
Alexandra Gripenberg. In memoriam. Maria Cederschiöld 30
En mans synpunkt. Hilma Borelius 36
Notiser från bokvärlden. 43

1914:3 Sveriges uppgift i världshistorien. II. Lydia Wahlström 45
Professor P.G. Rosén. [dödsruna] Elisif Théel 49
Ett stycke ur dagens historia. Hilma Borelius 50
Själar och ansikten. I. Rosa Mayreder. Ellen Kleman 53
Fredrika-Bremer-Förbundets skrivelse angående lärlingslagen. 56
Rösträttsföreningarnas centralstyrelsemöte. 56
Glimtar utifrån. 57
En trilogi ur Wagners liv. I. Sigrid Elmblad 58
Rosa Nordenskjölds hästar. Ch. 63
Notiser från bokvärlden. 65

1914:4 Försvarsröster och fridsröster. Lotten Dahlgren 67
Själar och ansikten. II. Mrs Ethel Snowden. Hilma Borelius 70
Dagens sanning. Anna Kleman 72
En isländsk diktares kvinnovärld. Emilia Fogelklou 74
Glimtar utifrån. 76
En trilogi ur Wagners liv. II. Sigrid Elmblad 78
Prinsessan från Trebisond. Ett litet reseminne. Jane Gernandt-Claine 84
Årsta. Årsta Finanskommitté 86
Notiser från bokvärlden. 86

1914:5 Flickskolans ställning i nuvarande stund. Anna Sandström 89
Scenförändring. 94
Molly Rohtlieb. (dödsruna). Lotten Dahlgren 95
Engelska romanförfattarinnor från 1800-talets förra hälvt. I. Jane Austen. Mea Nordenfelt 97
Glimtar utifrån. 102
En trilogi ur Wagners liv. III. Sigrid Elmblad 103

1914:6 Kvinnorna och statsämbetena. Gulli Petrini 111
Själar och ansikten. III. Maria Vérone. Ellen Kleman 115
Fredrika Bremer som kritiker. I. Klara Johanson 117
Glimtar utifrån. 125
En kvinna ur 1600-talets lärda värld. Ellen Wester 126
Förnöjsamhetens evolution. Gustava Svanström 128
Notiser från bokvärlden. 131

1914:7 Över partierna. 133
Klara Lindh. [dödsruna]. Ellen Kleman 135
Fredrika Bremer som kritiker. II. Klara Johanson 136
Glimtar utifrån. 144
Engelska romanförfattarinnor från 1800-talets förra hälvt. II. Charlotte och Emily Brontë. Mea Nordenfelt 145
Notiser från bokvärlden. 152

1914:8 Margareta Hvitfeldts miljoner. 155
Fredrika Bremer som kritiker. III. Klara Johanson 157
Glimtar utifrån. 161
"Översten". Klara Johanson 163
Sommarens nordiska kvinnomöte i Köpenhamn. 165
Ryavävnader. Nordiska Museets utställning. Elisabeth Thorman 166
Engelska romanförfattarinnor från 1800-talets förra hälft. III. Mrs Gaskell. Mea Nordenfelt 170
Notiser från bokvärlden. 175

1914:9 Vid högvakten. Hilma Borelius 177
Vad Årsta-utställningen lovar. 180
Kvinnor och fäktkonst. Ida von Plomgren 181
Föreningar och arbete. 184
Trettio års försvarsoffer. E. K-n. 185
Kulturen under prövning. Metta Greger 186
Glimtar utifrån. 188
Borgare i revolution. Anna Lamberg Bruun 190
Hundra år. Gustava Svanström 194
Notiser från bokvärlden. 197

1914:10 Årsta-utställningen. 199
Själar och ansikten. IV. Anna B. Shaw. Hilma Borelius 203
Montessorimetoden. Ruth Philip 205
Glimtar utifrån. 212
Årstabiblioteket. L. D-n. 214
Årets Fredrika-Bremer-Förbundsstipendiater. 217
Notiser från bokvärlden. 218

1914:11 Kvinnornas slott. I. Karin Holmgren 221
Fredrika-Bremer-Förbundets verksamhet år 1913. Axianne Thorstenson 225
Liciums utställning i Konstakademien. Gerda Boëthius 229
Program för Förbundets årsmöte 8-9 juni. 231
Glimtar utifrån. 232
Textilkonst från Baltiska utställningen. Elisabeth Thorman 236
Notiser från bokvärlden. 241

1914:12 Selma Lagerlöf en av de aderton. Sigrid Leijonhufvud 243
Kvinnornas slott. II. Karin Holmgren 244
Fredrika-Bremer-Förbundets årsmöte. Axianne Thorstenson 253
Glimtar utifrån. 256
Hur det Baltiska Årsta kom till. Axianne Thorstenson 257
Talarskolning. A.K. 260
Internationella kvinnomötet i Rom. 261
Notiser från bokvärlden. 263

1914:13 Kvinnorna och kriget. Lotten Dahlgren 265
Vår rösträttsfråga vid årets riksdag. 270
Sommardagar på Årsta. Susy Silfverbrand-Erikson 271
Sommarens möten. Axianne Thorstenson 275
351,454 namn. 277
Glimtar utifrån. 278
Tysk sommaridyll 1914. Ellen Kleman 279
Hollands kvinnor. Martina G. Kramers 284
Notiser från bokvärlden. 285

1914:14 Psykologiska jordskred. Hilma Borelius 287
Kvinnliga donnatorer 1600-1905. I. Susy Silfverbrand-Erikson 290
Själar och ansikten. V. Anna Sandström Elisabeth Thorman 293
Årstaklubben. 295
Glimtar utifrån. 295
Svenska kvinnliga konstnärer på Baltiska utställningen. Några anteckningar och synpunkter. Gerda Boëthius 297
Kapten Bloms man. Agda Ström 300
Notiser från bokvärlden. 307

1914:15 Tidens röster. Hilma Borelius 309
Kvinnliga donnatorer 1600-1905. II. Susy Silfverbrand-Erikson 311
Tysklands ställning i kriget. Kaethe Schirmacher 314
Glimtar utifrån. 316
I nativitetsfrågan. Metta Greger 318
Hemköket på Årsta. Ebba Theorin 324
Några intryck från Ceylon. Jane Gernandt-Claine 325
Notiser från bokvärlden. 328

1914:16 Fred i krig. Emilia Fogelklou 331
Kvinnors tillträde till vissa statstjänster. 333
När Årsta stängdes. E.T. 334
Drömmen om fred på jorden. Metta Greger 335
Glimtar utifrån. 339
Tyskornas krigstjänst. Louise Marelle 341
Gustavianskt hovliv. Smådrag ur hertiginnan Charlottes brev till Sophie Piper. Lydia Wahlström 343
Notiser från bokvärlden. 352

1914:17 Våra studiestipendier. I. Susy Silfverbrand-Erikson 353
Kvinnornas uppbåd. E. K-n. 357
De våra på Bugra. Ellen Kleman 359
Glimtar utifrån. 363
Lady Hester Stanhope. Libanons sibylla. Anna Lamberg Bruun 367
Notiser från bokvärlden. 371

1914:18 Framtidens förtrupper. 375
Ett kvartsekel socialt arbete. Ellen Kleman 376
Glimtar utifrån. 379
Fredsminnen i krigstider. Kerstin Hård af Segerstad 383
Whitlockska studiestipendiet. 386
Stockholms Kvinnliga Skytteförening. Eva von Holst f. Mörner 387
När Uppsala var bäst. Lotten Dahlgren 389
Notiser från bokvärlden. 394

1914:19 Fredrika-Bremer-Förbundet 30 år. Agda Montelius 397
Genom tre decennier. En översikt. Axianne Thorstenson 399
Ur Fredrika-Bremer-Förbundets porträttgalleri. Lotten Dahlgren 406
En dag på Rimforsa. Gertrud Adelborg 412
Byrån förr och nu. Subjektiv miljöskildring. Ida von Plomgren 417
Till Småryd på upptäckarfärd. Else Dahl 423
Glimtar utifrån. 426
Notiser från bokvärlden. 428
Hertha. Redaktionen 429

1914:20 Under de eviga stjärnorna. Metta Greger 431
Lärarelönenämndens betänkande. Adèle Philipson 434
Själar och ansikten. VI. Ellen Key. Emilia Fogelklou 439
Englands kvinnor och kriget. H.M. Swanwick 442
Glimtar utifrån. 444
Förbundets 30-årsfest den 8 december 1914. Ch. 446
Notiser från bokvärlden. 448
Insända böcker. 450

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen