Göteborgs universitetsbibliotek: Hertha : tidskrift för den svenska kvinnorörelsen

Hertha : tidskrift för den svenska kvinnorörelsen

Innehållsförteckning
1914  1920  1926  1932
1915  1921  1927  1933
1916  1922  1928  1934
1917  1923  1929  1935
1918  1924  1930
1919  1925  1931

 
 

Innehållsförteckningar 1936-1978

1936   1942   1948   1954   1960   1966   1972   1978
1937   1943   1949   1955   1961   1967   1973   
1938   1944   1950   1956   1962   1968   1974
1939   1945   1951   1957   1963   1969   1975
1940   1946   1952   1958   1964   1970   1976
1941   1947   1953   1959   1965   1971   1977

Om Hertha

När Rösträtt för kvinnor började ges ut (1912) fick Dagny en svår konkurrent. Prenumeranterna minskade kraftigt i början av 1910-talet och 1913 stod det klart att den ekonomiska föreningen inte längre kunde fortsätta att ge ut tidskriften. Fredrika-Bremer-Förbundet stod alltså nu utan pressorgan, vilket upplevdes som ett stort tomrum. Styrelsen för förbundet beslutade att ge ut en ny tidskrift, Hertha, som kom ut med sitt första nummer 1914. Hertha blev, liksom Dagny varit de första åren, uteslutande organ för Fredrika-Bremer-Förbundet. Ellen Kleman blev dess första redaktör.

Tidskriften gavs ut mellan 1914 och 1999. Mellan 2001 och 2005 publicerades den endast på Internet. Två jubileumsnummer har utkommit, 2009 och 2011. Hertha innehåller, liksom sina föregångare Tidskrift för hemmet och Dagny, förbundsmeddelanden, artiklar i aktuella sociala, kulturella, ekonomiska och etiska frågor samt artiklar med anknytning till kvinnosaken.

Ur förordet i första numret kan man läsa att tidskriftens främsta mål är att ”… utgöra en uppåtbärande och framåtvisande samt för kvinnorna själva uppfostrande faktor i utvecklingen”. Början av 1900-talet var en tid då stora frågor som rörde kvinnors ställning i samhället var uppe i riksdagen. Det debatterades rösträtt, reglementering och lagfrågor gällande kvinnans ställning inom familj och äktenskap. Vidare ville man att tidskriften skulle bli ett forum där man tog upp ”…etiska och intellektuella som sociala och ekonomiska frågor”. Skönlitteraturen fick också sin givna plats i tidskriften. I början utkom tidskriften 2 ggr/månad och dess första redaktör var Ellen Kleman.

Redaktörer:
Ellen Kleman (1914-1932)
Margareta von Konow (1933-1947)
Kaj Andersson (1948-1957)
Monica Boëthius (1957-1959)
Eva Moberg (1960-1962)
Ying Toijer-Nilsson (1963-1977)
Vera Nordin (1977-1982)
Monica Gunne (1982-1985)
Berit Härd (1982-1985)
Barbro Hellberg (1985)
Anita Widén (1985-1990)
Carin Mannberg-Zackari (1985-1990)
Karin Alfredsson (1988-1989)
Raquel Urisman (1991)
Ulla Gådefors-Christensen (1992)
Märta Fritz (1992-1994)
Astrid Malmberg (1994)
Madeleine Gauffin (1995-1997)
Disa Åberg (1998-2000)
Karin Thorsell (2001-2002)
Ann Mari Lindqvist (2002-2003)
Kerstin Lundell (2004-2005)

Portalen Äldre svenska kvinnotidskrifter

I portalen Äldre svenska kvinnotidskrifter kan du läsa mer om framväxten av kvinnotidskrifter i Europa och Sverige.

Till portalen Äldre svenska kvinnotidskrifter

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen