Göteborgs universitetsbibliotek: Morgonbris : tidning för den socialdemokratiska kvinnorörelsen

Morgonbris : tidning för den socialdemokratiska kvinnorörelsen

Innehållsförteckning
1904  1913  1922  1931
1905  1914  1923  1932
1906  1915  1924  1933
1907  1916  1925  1934
1908  1917  1926  1935
1909  1918  1927  1936
1910  1919  1928
1911  1920  1929
1912  1921  1930

Om Morgonbris

Första numret av Morgonbris kom ut i november 1904 i samband med en basar anordnad av Kvinnornas Fackförbund. Mottagandet blev positivt och man fortsatte utgivningen som ökade till först 4 nummer per år, och 1907-08 till 6 nummer per år. Upplagan låg på 4000-6000 ex. Tidskriftens första redaktör var Anna Sterky, Maria Sandel gav tidskriften dess namn.

Från och med 1909 övertogs utgivningen av socialdemokratiska kvinnokongressens verkställande utskott och tidskriften blev då månatlig.

Sedan 1920, när det Socialdemokratiska kvinnoförbundet bildades, har Morgonbris varit i förbundets ägo. Allt sedan starten har tidskriften haft en av huvudrollerna i det Socialdemokratiska kvinnoförbundet – som ett ansikte utåt, som debattforum och ett kitt mellan medlemmarna.

Mellan 1932 och 1936 var Kaj Andersson redaktör och under hennes tid moderniserades tidskriften journalistiskt och typografiskt.

Morgonbris har genom åren varit en stark röst i samhällsdebatten. Många historiska skeenden och aktuella ämnen har debatterats i tidskriften, såsom kvinnors kamp för rösträtt i början av 1900-talet, senare den framväxande nazismen och fascismen i 1920- och 1930-talets Europa, upprustning och debatten om svenska atomvapen på 1950-talet, könsrollsdebatt och familjepolitik under senare delen av 1900-talet och 2000-talet.

Redaktörer:
Anna Sterky (1904-1908)
Ruth Gustafson (1909-1910, 1919:8-1921:8)
Anna Lindhagen (1911-1916)
Julia Ström-Olsson (1917:3-1919:7)
Signe Vessman (1921:9/10-1932:3)
Kaj Andersson (1932-1936)

Portalen Äldre svenska kvinnotidskrifter

I portalen Äldre svenska kvinnotidskrifter kan du läsa mer om framväxten av kvinnotidskrifter i Europa och Sverige.

Till portalen Äldre svenska kvinnotidskrifter

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.ub.gu.se/kvinn/digtid/05/index.xml
Utskriftsdatum: 2022-12-10