Göteborgs universitetsbibliotek: Morgonbris 1931

Morgonbris 1931

1931:1 Inför årsskiftet. 2
Bostadsproblemet. S.V. 3
En humanist, apostel, vägrödjare. Carl Lindhagen 70 år. 3
Esperanto. E. v. V. Bouwes 4
Tankar om uppfostran. 5
Universell avrustning ett gemensamt internationellt krav. Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet. 7
En nordisk folkhögskola i Genève. S.V. 8
Två värdefulla skrifter i uppfostringsfrågor. Gerda Kjellberg 9
Vad två f.d. sovjetdiplomater säga om Ryssland. Ingeborg Sjögren 9
Är avskaffandet av prostitutionen omöjligt? Martha Larsson 10
Hembiträdesproblemet. 11
Arbetarerörelsens bildningsideal. Natanael Beskow 12
Solidaritet. Ungman 13
En upptäckt. Inga Fjäll 13
Tänkvärda ord. 14
Agnes Söderqvist 50 år. S.V. 15
”Linnéa” firar 25-årsjubileum. S. 16
Anses hemarbete som ett yrke? Mattis Hörlén 17
Nutidsfrågor. Förnuftigare levnadsbanor. Fru Ratio 18
Funktionalismen och den gifta arbeterskan. S. 19

1931:2 Ansvar, plikter och ödesdigra tvångsbestämmelser. S.V. 2
Appell. Dikt av Fritz Bergman 3
Är revision av Washingtonkonventionen om nattarbetsförbud för kvinnor i industriellt arbete att förvänta? S. 4
De socialistiska kvinnornas international. 4
Rådfrågningsbyråer för sexualhygienisk verksamhet startad av kommunen i Göteborg. S.V. 5
John Bull hemma hos sig. V. 6
En bok om ett sjukhus. (rec.) Ingeborg Sjögren 6
Standardiseringens betydelse. Mattis Hörlén 7
Vad är feber. D:r Bengt Hallberg 8
Intet nytt under solen. S. 8
Prostitutionsföreteelsen icke inbegripen i lösdrivarlagen. 9
Från våra kamrater i Österrike. H. F-d. 9
Vad ungdomen tänker och känner inför kritiken av deras liv och inställning till nutidsproblemen. Anna Lisa Hansson, Alfhild Söderberg 10
Buteljerat solsken. Ester Mejdell 12
En upptäckt. Inga Fjäll 13
”Människor blir gudar i storm och revolt”. A.V. 14
Varför räknar man inte kvinnorna? H. F-d. 15
Min hobby. 16
Anna Skoglund, Krylbo, 50 år. A.W. 17

1931:3 Den internationella socialistiska kvinnodagen. 3
Den tyska arbetarklassen inför ekonomisk och politisk depression. Toni Sender 4
Varför textilarbetarna gingo ut i strejk. Maja Björkman 5
Svenskornas revolt. Sven Backlund 7
Manlig konservatism och kvinnlig sterilitet. Disa Västberg 8
Från Riksdagen. 10
Litet av varje. 10
Världens rustningskostnader öka. 11
Sanningen om kriget. Margit Magnusdotter 11
”Den svenska fattigdomens betydelse”. Overall 12
Den förrådda ungdomens uppror. Else Ström 13
”De utstötta”. Anna Lisa Hansson 14
Demonstration. Sigrid Gillner 15
En upptäckt. Inga Fjäll 15
Feminism – socialism? (Ett inlägg för Open door) Bengt Hallberg 16
Socialismens anda inom hemmen. R.H. 18
En ”vanlig” medlem. 19
En femåring. H. F-d. 20

1931:4 Arbetarskyddet inför årets riksdag. S.V. 2
Religiositet eller sund opportunism. Några reflexioner över skyddsverksamheten bland kvinnlig ungdom. Eol 3
Något om kvinnotidningarna i Österrike. Marie Fessler 4
Lika lön för lika arbete. S.G. 5
Barbariska lagformer i nutida ”rätts”samhälle. Over-all 5
Makarna. Dikt av Mia Martinsson 6
Kräfta. D:r Bengt Hallberg 6
Varnartslagen. 7
Märklig utställning i Paris sommaren 1931. Karin Forsberg 8
Där utbildning och färdigheter vinnas. En orientering över huvudstadens kommunala yrkesundervisning. Anna-Lisa Hansson 10
Nutidsfrågor. Funktionalismen och den gifta arbeterskan. H. F-d. 12
Krav på moderskapsförsäkring, ålderdomspension, ungdoms- och barnavård. 13
En upptäckt. Inga Fjäll 13
Göteborgs kvinnodistrikts tvenne kamratmöten. 15
Kamratmöte i Skåne. 17
Småbarn, torsken, ricinolja. Disa Västberg 17
En förnyelsens anda. 18

1931:5 Det nya majtecknet som samlar alla. S.V. 7
Kvinnan gav lösenordet. Arbetarkvinnorna främst i frigörelsekampen. Astrid Forsberg 8
Horisont. Eva Årads 10
Hängivenhet. Harald Hallén 11
Triumfatorn. Ellen Michelsen 12
För brödets skull. Eva Wigforss 13
Arbetsglädje. V. 16
Marianns första maj. Margit Palmaer 17
Det blir kollektivhushåll i Sverige. Göteborgarna vilja bygga i stil med rysslands nya bostäder. Eol 18
Skapa nyttokonst för alla! Intimare samverkan mellan Svenska Slöjdföreningen och arbetarhemmen. Lilly Arrhenius 19
Skyddslagar. Signe Vessman 22
Vad kommer att sägas i Wien? Rickard Lindström 23
På de tysta bruken. Förtvivlade ansträngningar i en till synes hopplös situation. 24
Rätten till skönhet. Arbetets kvinnor behöva sol och luft. Marie Deutsch-Kramer 26
Den långa kjolen tjänar reaktionen. Rita 27
”De vises frukt”. Maskinerna framkalla en omläggning av matordningen i arbetarhemmen. 28
Mellan vaxdukspärmar. B. 30
En upptäckt. Inga Fjäll 35
Vår första kvinnliga ”tyrann”. 40
Kvinnogärningar. 41
Kvinnornas dag. 42

1931:6 Dramat i Ådalen. De som slaget träffar hårdast. –j. 5
Landets främsta skola för arbetare. Ett märkligt jubileum i Brunnsvik. B.M. 7
Ja – Nej. I folkets angelägenheter. 8
Idrotten och tiden. Harald Åkerberg 10
Det nya europeiska huset. Äntligen ett klargörande arbete om ”Funktionalismen i verkligheten”. Nils Beyer 12
Glädje i fabriken. D:r Alf Ahlberg företar en märklig undersökning. 14
Kvinnan gav lösenordet. II. Arbetarkvinnan i moderskallet och i kampen för tillvaron. . Astrid Forsberg 15
De vanligas klagan. Revolt mot modediktaturen. Rita 18
Kollektivhushåll i kojorna. De debuterande hushållerskorna berätta. Ruth Hamrin 19
Ett telefonsamtal. Dorothy Parker 21
Utlandsglimtar. Adolf Vessman 23
Mer och billigare grönsaker. Rita 27
Fullgjort värv, nya tag. 28

1931:7 Kreuger – tändsticksarbetarna. 5
Bättre stöd för de sjuka. Bernhard Eriksson 7
Lekmannen i processen. Harald Åkerberg 8
Vad fransyskan vill. Karin Forsberg 10
Varför är filmen sådan? Nils Beyer 12
Banden knytas. Disa Västberg 14
Acceptera. Sex författare om tidsenlig bostads- och bohagsproduktion. 15
Det eviga problemet. Morgonbris utlyser en pristävlan bland husmödrar om en funktionalistisk matordning. 18
En lyckad strejk. Hanna Leikel 19
Erfarenheter bakom skrivmaskinen. Birgit Magnusdotter 21
Se upp för dansprofitörerna! Sigrid Gillner 22
Glaset för alla. Mattis Hörlén 24
Vi på bönpallen. E.S. 25
Verkningsfullt. 26
Beslut och handling. Signe Wessman 28

1931:8 Partistyrelsen ger bannor. L.O. gör nya upptäckter. 5
Feministerna hålla internationell kongress. Signe Vessman 7
Hoover på halva vägen. 8
Borgerlighet och förborgerligande. Frans Severin 9
Kvinnan i svart. Spanjorskan i den nya republiken. Oscar Hedberg 10
Arbetarteater. Ridå 12
En husmödrarnas världsaktion. Förslag till kvinnomötet i Wien. En ny tillvaro för hembiträdena. 14
Liv och arbete höra samman för kvinnan av i dag. Arbetarkvinnan i kampen för tillvaron. III. Astrid Forsberg 15
Yrkesområden där kvinnan är i teten. S.V. 16
Nattligt kvinnovärv utanför lagen. 17
Väggen. Lilly Arrhenius 18
Matens värde – och kvinnans. Fabriksmaten revolutionerande. Lilly Arrhenius 19
Gatan utan sol. En japansk arbetarroman. Ellen Michelsen 20
Genanta mardrömmar. 21
Dystra kvinnoöden. G.O. Thurberg 22
Internationella kvinnokommittén i arbete. (Fotografi) 23
Plågornas hus. Eol 25
När barnet danas. (Recension av Den farliga åldern av d:r Ragnar Berg) Signe Höjer 26
Det första semesterhemmet…28

1931:9 Konsten att läsa en tidning. Sven Backlund 4
En parad för feminismen. 5
Vad sker i fabrikerna? Rickard Lindström 6
Tony i det röda Wien. Tony Sender 8
Föräldrarnas vecka i skolan. 10
Två kvinnofronter. Wien – Stockholm. Signe Wessman 14
H.S.B. centraliserar hushållen? Arkitekt Wallander uttalar sig för Morgonbris med anledning av ett sensationellt rykte. B.M. 15
Kapitalistisk rationalisering. Människans arbetskraft ersättes av maskinens, miljoner bli arbetslösa. 16
Nordisk revolt mot Paris. M.B. 19
Glaset för alla. II. Mattis Hörlén 20
Kampen med Gud. Ernst Toller 22
Kapitalismen, teknikens broms. 23
Könskamp eller klasskamp. Arbetarhustrur kommentera Hagar Olsson 26

1931:10 En populär agitator. Hulda Flood. [Fotografi] 5
Tid! Tempo! Arbete! Hur arbetarna beräkna sina löner. 6
Nedrustningskonferensens ansikte. Sven G. Strand 8
Rallarkokorna, kvinnogärning vid banbygget. B.M. 10
”En ovälkommen” jubilerar. 12
Massans teater. –j. 13
Är repet enda lösningen? 15
Skotten i stora skuggan. De borgerliga kvinnorna lära föra vapen. 16
Hur skall storstadsbon bo? Morgonbris diskussion fortsätter. Hedvig Johansson 18
”Funktionalistisk matordning”. En ung stockholmshusmors bidrag till tävlan. 19
Mödrar – döttrar. 20
I fru Soris privata förlossningshem. Astrid Forsberg 22
Hem för hemlösa. 24
Nya vägar nya medel. 29
1931:11 Inte en dag för tidigt. G.O. Thurberg 6
Krisen. Alf Johansson 6
En ädel tävlan. Greta Agerby 8
De ringes bohag. Gregor Paulsson 9
I stormtempo. Leif Björk 10
Hembiträdet Ivanova. Vera Inber 11
Ung mor. [Dikt] Gurli Hertzman-Ercisson 12
Kvinnan utanför kaféet. K.A. 13
Manvälde eller kvinnovälde, ett aktuellt problem? Ellen Rydelius 14
Strid om strunt. Gerda Marcus 15
”En frisk pust utifrån”. Lilly Arrhenius 16
Orden, som följa oss i graven. –j. 18
Liljorna i funkisfönstret. Margit Synne 19
Pinsam fångtransport. Astrid Forsberg 20
Vi fråga. Alida Ruth 21
Ur fattigvårdsmannens portfölj. Upprörande exempel på hur alkoholen fortfarande ödelägger småfolkets hem. 23
Väst för våra flickor. 27
Kvinnorna och partiet. 28
Morgonbris esperantokurs. 29

1931:12 Varför så mycket kött på svenska bord? Ellen Rydelius 2
Julen. Gunnar Lundberg 8
Rädda de själssjuka. Nils Beyer 9
Livets blomma. Astrid Forsberg 11
En hittad blomma. Johan Danielsson 13
Kvinnan, barnet och arbetet. Eva Wigforss 14
Kvinnor i nöd. Ernst Fall 16
Sagor för nutidens barn. Birgit Magnusdotter 18
Zolà och kvinnorna. Margit Palmaer 20
Ringar, som väntar på människoöden. Signe Ehrenborg 22
Tankebilder och kamerakonst. Gunnar Lundh 23
Saklighet i klädfrågan. Lilly Arrhenius 28
Låt flickorna få litet mer att säga till om! Anna Lundqvist 29
Märkligt struntmuseum. G.M. 32
Unga Örnar intime. Willie 33
Rostfritt. En funktionalistisk överraskning. Hertha Wirén 35
Hembiträdets julafton. Linnéa Malmlöv 37
Bjud på mjölkdrinkar i jul. Gerda Marcus 40
Propagandan och agitatorn. 42
Flickornas rätt. W.B. 43

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen