Göteborgs universitetsbibliotek: Dagny 1913

Dagny 1913

6(1913). Innehåll

1913:1 Mäniskans naturliga rättigheter 1
Vår första yrkesinspektris 2
Mödrarna. Ur ålderdomsförsäkringskommitténs betänkande 2
Dagny 1913 3
von Kræmer, Lotten [dödsruna]. Af Ellen Kleman 4
Hamilton, Geete A.: I solnedgången. Rec. af Lotten Dahlgren 5

1913:2 Monod, Sara [dödsruna]. Af Elsa G. Nordin 9
Från världens rösträttsfält. Af Ellen Wester 10
L.K.P.R:s 10:e centralstyrelsemöte 11
Sidner, Hedvig, 60 år 12
Lotten von Kræmers testamente 13
Notiser 13
Kvinnorna och schackspelet. Af Hanna Nilsson 14

1913:3 Fredrika-Bremer-Förbundets skrifvelse till regeringen i folkpensioneringsfrågan 17
L.K.P.R:s centralstyrelsemöte i Stockholm den 9 och 10 januari 18
Notiser 19
En staty åt Fredrika Bremer 20
Folkpensioneringsförslaget inför Stockholms stadsfullmäktige 21
Vädjan till Sveriges kvinnoföreningar 21
För Fredrika Bremer 22
Fredrika-Bremer-Förbundets stipendier 22

1913:4 Årets riksdag 25
Stockholms Fattigvårdsnämnd om kvinnornas särställning i folkpensioneringsförslaget 26
Stadsfullmäktigevalen i landsorten 26
Handarbetets Vänners högre lärarinnekurs 27
Kongressen i Budapest 27
Slutresultatet i Michigan 27
Ring, Jacobine [dödsruna]. Af Maria Rieck-Müller 28
Protest mot ålderdomspensioneringsförslaget 28
Tanke och resebilder ur Fredrika Bremers bref till en vännina. Meddelande af Lotten Dahlgren 29
Utlandet 31

1913:5 En försäkringstekniker om kvinnornas ställning i ålderdomspensioneringsförslaget 33
De engelska kvinnorna inför afgörandet 35
Kvinnoföreningarnas i Stockholm möte med anledning af ålderdomspensioneringsförslaget 35
Abbas Affendi, Abdu´l-Baha. Af Ellen Wester 36
Tanke och resebilder ur Fredrika Bremers bref till en vännina. Meddelande af Lotten Dahlgren 37
Riksdagen 39
Föreningsmeddelanden 39

1913:6 Framåt! Af Metta Greger 41
Gift kvinnas rätt att bibehålla tjänst vid telegrafverket 42
Inbjudan till den sjunde världskongressen för kvinnans politiska rösträtt 44
Från världens rösträttsfält. Af Ellen Wester 44
Ett par anmärkningar om ålderdomsförsäkringens teknik. Af D.F. Lundgren 46
Kvinnorna och kulturhistorikerna 47
Putnam, Emily James: Socitetsdamen. Rec. af Ellen Nordenstreng 47
Kvinnorna och folkpensioneringsförslaget 47
Nyman, Th.: Svenskarna under forntid och nutid. Rec. af T. K. 49
Svenska fattigvårdförbundets möte i pensionsförsäkrigsfrågan 49
Den tyska kvinnan i klubblifvet. AF Susy Silfverbrand-Erikson 50
Föreningsmeddelanden 51

1913:7 För krafvet på politisk medborgarrätt 53
Ett par anmärkningar om ålderdomsförsäkringens teknik. Af D.F. Lundgren 54
Läget i England 55
Taylor, I.A.: Drottning Kristina. Rec. af Lydia Wahlström 56
Kvinnornas utställning i Amsterdam 57
Roos, A.M.: Hem och Hembygd. Rec. af Susy Silfverbrand-Erikson 57
Lindhé, W.: Lifsgärningen. Rec. af G. R-tz. 58
Notiser 58
Insänd litteratur 59

1913:8 Läroverkens lönefråga - läroverkens kvinnofråga 61
En ny landvinning 63
Kvinnorna och folkpensioneringsförslaget 63
De moderata kvinnorna och K.P.R. 64
Stadsfullmäktigevalen i Stockholm 64
Riksdagen 65
Insänd litteratur 65
Wilmut, M.: Hon som ej följt med. Rec. af Anna Lamberg Bruun 65
Hallman, M.: Jan Klopper och hans hustru. Rec. af Sigrid Elmblad 66
Svedelius, Julia: Eva Kurks dotter. Rec. af Sigrid Elmblad 66
Föreningsmeddelanden 66

1913:9 Äktenskap - förvärfsarbete. Af A. K. 69
Verkställande utskottet i L.K.P.R. till Fru Bertha Nordenson 70
Fru B. Nordenson till V.U. 71
"Ett berättigadt likställighetskraft" 71
Utlandet 72
Sylvan, Otto: Johan Henrik Kjellgren. En öfversikt af hans lefnad och författarskap. Rec. af Susy Silfverbrand-Erikson 72
Lundh, N.W.: Etna och Vesuvius. Rec. af Sigrid Elmblad 73
Öppen fråga till centralstyrelsen för L.K.P.R. af Cecilia Milow och L.K.P.R:s svar 73
Notiser 74
Föreningsmeddelanden 74

1913:10 "Mera praktiskt". Af Metta Greger 77
Stadsfullmäktigevalen i Stockholm 78
Staten mot äktenskapet 79
För Fredrika Bremers staty 79
Hamilton Geete, Anna [dödsruna]. Af Lotten Dahlgren 80
Wahlström, Lydia: Bengt von Hofstens bref från 1809 års riksdag. Rec. af Sigrid Leijonhufvud 82
Föreningsmeddelanden 82

1913:11 Fredrika Bremer och en statyfråga. Af Lotten Dahlgren 85
L.K.P.R. och opinionsyttringen 1914 88
Om lagars tillämpning. Af Ellen Wester 89
Utlandet 89
Nennes, Ester: Det nya ansiktet. Rec. af M. R.-M. 89
Fredrika-Bremer-statykommitténs andra föredragsafton i Stockholm 90
Ett stadgeändringsförslag och ett utträde ur Stockholms F.K.P.R. 90

1913:12 Billig rättvisa 93
Från världens rösträttsfält. Af Ellen Wester 94
Stadsfullmäktigevalen i Stockholm 95
"Rösträttsrörelsens karaktär". Af Bertha Nordenson 95
Engelke, Jenny, 75 år. Af M. R.-M. 96
Lind, G., Abrahamson, R.: Blomsterodling under glas. Rec. af Ellen Nordenstreng 97
Kvinnorna och folkpensioneringsförslaget 98
Öppet bref till fru Susy Silfverbrand-Erikson 98
Föreningsmeddelanden 99
Insänd litteratur 99

1913:13 Kvinnan i den gamla tidens kyrka. Af Docent E. Linderholm 101
Kvinnorna och folkpensioneringsförslaget 103
Sommarens internationella rösträttskongress 103
Kvinnorna och folkpensioneringsförslaget 103
Den äldsta pensionären. Af Märta Ekhoff 104
Hemmet för ensamställda mödrar, Scheelegatan 8, Stockholm. Af Elpis 105
Kvinnornas rösträttsopinion. Af Cecila Milow 106
Insänd litteratur 106

1913:14 "Hjälp dig själf så skall samhället hjälpa dig" 109
Rösträttskongressen i Budapest 110
Utlandet 110
Insänd litteratur 110
Kvinnan i den gamla tidens kyrka. Af Docent E. Linderholm 111
Åter ett rop från samhällets undre värld. Af Ellen Wester 112
Utsträckt barnaskydd och modershjälp 113
Från arbetsstråten. Af G. R-tz. 113
En ny landvinning 114

1913:15 En af våra största kvinnofrågor 117
Insänd litteratur 118
Folkpensioneringsförslaget 118
Reglementeringen och lösdrifvarlagen 118
Notiser 118
Svensk Hemslöjds vårutställning 119
Kooperationen och Svenska Hem 119
Från Balkanhalfön 120
Fredrika-Bremer-statykommitténs tredje föredrags- och musikafton 120
Kvinnan i den gamla tidens kyrka. Af Docent E. Linderholm 120
Föreningsmeddelanden 123

1913:16 Kvinnorna och hushållningssällskapen. Af Jenny Richter-Velander 125
Fredrika-Bremer-Förbundets stipendier 127
En skrifvelse till pensionsförsäkringsförslagets riksdagsutskott 127
Notiser 128
En ny landvinning 128
Namninsamling till kvinnornas opinionsyttring för politisk rösträtt 128
Lagstiftning 128
Hos den kloge Kone i Lund. Af Lilly Læssöe 129
Föreningsmeddelanden 131

1913:17 Ett blad i den svenska kvinnorörelsens historia. Af Anna Ljungberg 133
Utlandet 135
Folkpensioneringen 136
Opinionsmöte 136
De moderata rösträttskvinnorna och Ungsvenska förbundet. Af Louise Stenbock f. Mörner 137
Från världens rösträttsfält. Af Ellen Wester 137
Notiser 138
Det kan ej förnekas. Af Viola Björk 138
Föreningsmeddelanden 139

1913:18 Tersites skägg 141
L.K.P.R. och Ungsvenska förbundet 142
Kvinnan i det gamla Babylonien 142
Katederblommor åt kvinnorna. Af Ellen Wester 144
Hemmet i Spånga. Af Lilly Engström 144
De gamlas dag 145
Turkinnan 145

1913:19 Booker Washington. Nutidens största pedagog. Af M. Anholm 149
Norge och kvinnornas politiska rösträtt 151
Kvinnorna och hushållningssällskapen 151
Föreningen Dagnys årsmöte 151
Striden om en professur 152
Ett ytterst viktigt kongressbeslut 152
Lagstiftning. Af Ellen Wester 152
Insänd litteratur 153
Ungsvenskarna och L.K.P.R. 153
Fredrika-Bremer-Förbundets stipendier 154
Föreningsmeddelanden 154

1913:20 Booker Washington. Nutidens största pedagog. Af M. Anholm 157
Några siffror från Förenta Staterna. Folkräkningen 1910. 160
Folkpensioneringen 160
Nattarbetsfrågan i Danmark 160
Nya A.-B. Svensk Konstslöjds utställning. Af B. H. 161
Från världens rösträttsfält. Af Ellen Wester 161
En ny landvinning 163
Insänd litteratur 163

1913:21 Folkpensioneringen 165
Kongressen i Paris 1913. Af Elsa G. Nordin 166
Serbien och Rumänien. AF Ellen Wester 167
Ny kvinnoprotest i pensioneringsfrågan 168
Ett egendomligt litet rike 168
Från Octavia Hills verksamhetsfält. Af Anna Lamberg Bruun 169
Insänd litteratur 170
Föreningsmeddelanden 171

1913:22 Folkpensioneringen inför riksdagen 173
En kvinnlig vice ordförande i Köpenhamns stadsfullmäktige 174
Också en "egnahemsfråga". Af Candida 174
Rösträttsföreningarnas årsberättelser 175
Insänd litteratur 175
Wrangel, Evert: Martina von Schwerin. Rec. af H. Borelius 176
Sommarens internationella rösträttskongress 177
En liten berättelse från Amerika. Af Ellen Wester 178
Riksdagen 178
Notiser 178
Föreningsmeddelanden 179

1913:23 Fredrika-Bremer-Förbundets verksamhet under 1912. Af A. L. B. 181
Ungsvenska förbundet om F.K.P.R. 183
Fredrika-Bremer-Förbundets årsmöte 184
Insänd litteratur 184
Gernandt-Claine, Jane: En rosenslinga. Rec. af Sigrid Elmblad 184
Sandell, M.: Familjen Winge. Rec. af Bertha Hübner 185
Föreningen Vaksamhet 1912 186

1913:24 Internationella Kvinnokongressen i Paris 2-8 juni 1913. Af E. G. N-n. 189
Från världens rösträttsfält. Af Ellen Wester 191
Insänd litteratur 192
På väg till Budapestkongressen. Af Ellen Kleman 193
Notiser 193
Lundén, Ossian: Köksväxtodling. Rec. af Ellen Nordenstreng 194

1913:25 Fredrika-Bremer-Förbundets årsmöte 197
De sista "förmötena" till rösträttskongressen. Af Ellen Kleman 199
Rösträttskvinnorna i Österrike 200
Rösträttssegern i Norge 200
Amerikansk seger för kvinnorösträttens sak 200
Cederschiöld, M.: En banbryterska. Skildringar från Ellen Fries studentår i Uppsala. Rec. af Lydia Wahlström 201
Från den internationella kvinnokongressen i Paris. Af Anna Levertin 202

1913:26 VII. Internationella rösträttskongressen. Af Ellen Kleman 205
Utställningsplaner. Af Axianne Thorstenson 208
Sverige och kvinnokongressen i Paris. Ett genmäle af Eva Upmark 209
Dahlén, E.: Höstdagar. Rec. af Sigrid Elmblad 210
Björk, Amalia: Dikt och bikt. Rec. af Sigrid Elmblad 210
Amatörutställning af konst och konstslöjd samt handarbeten 211
Notiser 211

1913:27/28 Återblick på rösträttskongressen i Budapest. Af Ellen Kleman 213
Ett bidrag till det dukade bordets historia. Af Gerda Cederblom 216
Bref från Köpenhamn. Af M. Anholm 218
Ett kapitel ur Kinas historia 220

1913:29/30 Vår utställning beslutad. Af Signe Laurell 225
Kvinnorna och pensionsförsäkringen 227
Giöble, Selma, 70 år. Af M. R.-M. 228
Kvinnor som handelsbiträden 229
Ett bidrag till det dukade bordets historia. Af Gerda Cederblom 230
Lind, G.: Fruktodling på kalljord. Rec. af Ellen Nordenstreng 233
Inför revisionen af den österrikiska äktenskapslagstiftningen. Af S. Sbd. 234

1913:31 Kampen för rättfärdig samhällsmoral. Några minnen från kongressen i London 1913 af Clara Wahlström 237
Vårt hus på Baltiska utställningen 239
Svift och Stella. Af Anna Lamberg Bruun 240
Notiser 243

1913:32 Den gifta kvinnan i allmän tjänst. Referat af föredrag. Af Anna Sörensen 245
Insänd litteratur 247
Lind, G.: Egnahemsträdgården. Rec. af Ellen Nordenstreng 248
Svanström, G.: Midsommar. Rec. af R. M.-R. 248
Från världens rösträttsfält. Af Ellen Wester 249

1913:33 Valet till pensionsnämnderna 253
Hur Ungern beskyddar barnen 254
Kadinlar Dünjasse och Nurieh Hanum. En turkisk kvinnotidning och dess redaktör 255
Liljefalk, Axel: Hvit slafhandel. Rec. af Clara Wahlström 257

1913:34 "Kvinnobildning" 261
Hos frimurarna i Budapest. Af Ellen Kleman 362
Lindman, C.A.M.: Vi och våra blommor. Rec. af Ellen Nordenstreng 263
Nordiska skolkökslärarinnemötet i Göteborg 264
Insänd litteratur 264
Svift och Stella. Af Anna Lamberg Bruun 265

1913:35 Det vackra nya... Af Metta Greger 269
Insänd litteratur 270
Nyström, Carl, Doktor [dödsruna] 270
Hvad Kaliforniens röstägande kvinnor arbetat fram 270
Notiser 270
"Till min kära dotter...". Af Anna Lamberg Bruun 272
Rumänskan och hennes land 273

1913:36 Adelborg, Gertrud, 60 år. AF Sigrid Ulrich 277
Ministerkrisen i Holland och kvinnornas rösträttsfråga. Af Martina G. Kramers 281
Japans "Nya kvinnor" 281

1913:37 Särlagstiftning för kvinnor 285
Notiser 286
Den ungerska lagen om barnets rätt. Af Jenny af Forselles 286
10-timmarsdagen. De socialdemokratiska kvinnornas petition till K. M:t 289
Insänd litteratur 289
Kvinnoorganisationer i Wien. Af Olly Schwarz 289
En socialistisk kvinnorörelse i Spanien 290
Föreningsmeddelanden 291

1913:38 "I tidens frågor". Af Metta Greger 293
Från världens rösträttsfält. Af Ellen Wester 294
Förlofvade sjuksköterskor. Af C.C. 296
Stenbock, Louise, f. Mörner: Thorönsborg. Rec. af Sigrid Leijonhufvud 297
Kvinnoorganisationer i Wien. Af Olly Schwarz 297
Notiser 298
Insänd litteratur 299

1913:39 Stockholms stads yrkesskola för klädsömnad. Af M. R-M. 301
Billström, Selma, 70 år 303
Den holländska författningsrevisionen och kvinnorna 304
Svenska Konstnärinnors utställning i Wien 304
Äggrätter och grönsaker, munkar och missionärer. Kåserier om mat och hvad därtill hör från det italienska köket. Af Cecilia Wærn 305

1913:40 Namninsamlingen. En plikt och en rättighet. Af Anna Kleman 309
Beslut om Föreningen Dagnys upplösning 310
Till reglementeringens historia. Af Elsa Ek 311
Insänd litteratur 312
Vox feminae 312
Äggrätter och grönsaker, munkar och missionärer. Kåserier om mat och hvad därtill hör från det italienska köket. Af Cecilia Wærn 313
Föreningsmeddelanden 314
För de gamlas dag 314

1913:41 Tyskland och moderskapsförsäkringen 317
Ave maris stella. Af Sigrid Platen 318
Notiser 320
Zahle, Natalie, Liv og Virksomhed. Nogle mindeord. Af Henriette Skram 320
Insänd litteratur 322
Notiser 323
Föreningsmeddelanden 323

1913:42 Blomberg, Sigrid - femtio år. Af Sigrid Leijonhufvud 325
Från världens rösträttsfält. Af Ellen Wester 326
Till Sveriges kvinnor! 327
Zahle, Natalie, Liv og Virksomhed. Nogle mindeord. Af Henriette Skram 328
Baltiska utställningen och kvinnorna 329
Notiser 330
Föreningsmeddelanden 330
Insänd litteratur 331

1913:43 Lagberedningens förslag till lag om äktenskaps ingående och upplösning af Alexandra Skoglund 333
Boheman, Ezaline, 50 år 335
Notiser 335
Där Charlotte Brontë diktade. Af Inge Lund 336
"Barns och mödrars rätt". Af M. Anholm 337
Notiser 339
Insänd litteratur 339

1913:44 Lagberedningens förslag till lag om äktenskaps ingående och upplösning af Alexandra Skoglund 341
"Svenska Konstnärinnor". Utställning i Wien. Af Olly Schwarz 343
"The Princess". Af Anna Lamberg Bruun 345
Mot reglementeringen af prostitutionen 346
Insänd litteratur 347

1913:45 Till Sveriges Kvinnor! 349
Kvinnoarbetet. Af Tekla Hultin 350
Notiser 351
Engström, Lilly. Några lyckönskningsord till hennes 70-årsdag. Af Lotten Dahlgren 352
Handarbetets Vänners utställning i Stockholm. Af B. H. 353
Notiser 354
Föreningsmeddelanden 354
Insänd litteratur 354

1913:46 Hur skall man förstå det? Af Metta Greger 357
Kvinnoarbetet. Af Tekla Hultin 359
En hyllningsfest. Af Elpis 360
En kvinnlig trädgårdsskola i Wien 361
Insänd litteratur 362
Ett upprop i försvarsfrågan 362
Notiser 362
Föreningsmeddelanden 363

1913:47 Kvinnor och försäkring. En utvecklingslinje. Af Anna Kleman 365
Vår Årstautställning 367
Notiser 367
Insänd litteratur 367
Ett kvinnomöte i Stockholm 368
Ett femtioårsminne. De svenska kvinnornas myndighetsförklaring. Af M. C. 369
Notiser 370
Kvinnoarbetet. Af Tekla Hultin 370

1913:48 Ny aflöningstyp 373
Från världens rösträttsfält. Af Ellen Wester 375
Årstakommitténs soaré i Stockholm 376
Gernandt-Claine, Jane: Magdalena. Rec. af Ellen Kleman 376
Leijonhufvud, Sigrid, och Kleman, Ellen: Fredrika Bremers bild. Rec. af Anna Maria Roos 377
Textilutställningen i Nordiska Kompaniet. Af B. H. 378
Insänd litteratur 379

1913:49 "Antisuff". Af Anna Lamberg Bruun 381
Marchesi, Mathilde [dödsruna]. Af Ada Fallstedt 382
På namninsamlingspromenad för rösträtten 383
Notiser 383
Inbjudan till prenumeration till Fredrika-Bremer-Förbundets nya tidskrift Hertha 384
Lagerbjelke, Lina: Nyköpingshus. Rec. af Sigrid Leijonhufvud 385
Barnens julböcker. Rec. af Sigrid Elmblad 385
Föreningsmeddelanden 387

1913:50 Vår första folkkindergarten. Af M. R-M. 389
De "kristna kvinnorna" och kvinnans politiska rösträtt 390
Göteborgs lokalkommitté för Årstautställningen 391
Ett möte i Stockholms F.K.P.R. 391
Inbjudan till prenumeration till Fredrika-Bremer-Förbundets nya tidskrift Hertha 392
Fogelklou, Emilia: Religiösa tanke- och lifsbilder framställda för barn. Rec. af H. B-s. 393
Bååth-Holmberg, Cecilia: Sol och sommar. Teckningar och intryck från Mellaneuropa. Rec. af L. D-n. 393
Holmberg, Teodor: Lifsvägar och lifsmål. Rec. af L. D-n. 394
Notiser 394
Insänd litteratur 395

1913:51 Ett stridens år. Af Metta Greger 397
Från världens rösträttsfält. Af Ellen Wester 398
Notiser 399
Hos Fredrika Limnell. Af Ellen Kleman 400
Huskvarnas F.K.P:R:s eget hus 402
Holmström, Maria: Jenny Lind som konstnärinna och människa. Rec. af Lotten Dahlgren 403
Notiser 403
Föreningsmeddelanden 403
Insänd litteratur 403

1913:52 Till läsarna! 405
Fredrika Bremer i Finland 406
Litteratur 407
Insänd litteratur 407

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen