Göteborgs universitetsbibliotek: Dagny 1912

Dagny 1912

5(1912). Innehåll

1912:1 Innehållsförteckning 1912
Solidaritet och partier 1
Musiklif på 1880-talet. M:me Marchesi och hennes sångskola. Af Ada Fallstedt 2
Elisabethskolan. Af Gulli Malmström 3
Adelsköld, Elsa. En Rimforsaflicka på odlarstråt. Af Maria Rieck-Müller 4
Dagny 1912 6
Schück och Warburg: Illustrerad litteraturhistoria I. Rec. af Susy Silfverbrand 6
Sager, Ida: Från gamla trädgårdslandet. Rec. af Ellen Nordenstreng 6
Lundh, Nils Wilhelm: Bleik. Rec. af Sigrid Elmblad 8
Siwertz, Sigfrid: Mälarpiraterna. Rec. af Sigrid Elmblad 8
Notiser 9
1912:2 Bergman, Ellen, 70 år. Af A.M.H. 13
Films. Af Mette Greger 14
Dagny 1912 16
Fastekuren och MacFaddens "Health-home" vid London. Af Ada Fallstedt 17
Lapparnas talesman och deras danska vän. Af Rolf Nordenstreng 18
Konst. Af T. K. 20
Insänd litteratur 21
Notiser 21
1912:3 Kunglig proposition om rösträtt för kvinnor 25
Signal till framryckning. Af Ellen Wester 26
Centralstyrelsens för L.K.P.R. 9:de årsmötet 27
Fogelklou, Emilia: Medan gräset gror. Rec. af R. N. 29
Till Dagnys delägare och prenumeranter 30
En bok om den moderna franska författarinnan. Af Bertha Hübner 30
Från världens rösträttsfält. Af Ellen Wester 32
Films. Af Mette Greger 32
Insänd litteratur 33
Notiser 33
1912:4 Kvinnofrågan i kungens trontal 37
Moderskapsförsäkring. Af M. Anholm 38
Kvinnorna i Norge och statstjänsterna 40
Sveriges kvinnor lyckönskas 40
Reform på pianoundervisningens område. Af Ada Fallstedt 40
Nyvalda kvinnliga stadsfullmäktige 41
Ännu en gång fru Emilie Demant Hatt och Muittalus Samid birra. Af Rolf Nordenstreng 41
En kvinnlig släktforskare. Af Lydia Wahlström 42
Svanström, Gustava: Den ljusa natten. Rec. af Maria Rieck-Müller 43
Colmore, G.: Suffragette Sally. Rec. af Ida Buergel-Goodwin 43
Films. Af Mette Greger 44
1912:5 Hur skall riksdagen svara på statens kvinnliga biträdens lönefråga. Af G. T-ll. 49
Moderata kvinnoförbundets program och syfte 52
Efterskörd 53
Riksdagsmotioner i kvinnofrågor 53
Utlandet 53
Historisk och politisk litteratur. Af Lydia Wahlström 54
När jag köpte stuga. Af Naima Sahlbom 55
"Et varningsord" af dr. Sven Hedin. Af Aivva Uppström 57
Notiser 57
Föreningsmeddelanden 57
1912:6 Hulda Lundins Slöjdseminarium. Af Hild. Sjöberg 61
Kvinnorna i Norge och statstjänsterna 62
Folkskollärarnas lönefråga. Af Anna Ljungberg 63
Grennas andra kvinnliga stadsfullmäktige 64
Sakkunniges betänkande angående moderskapsförsäkring. Fredrika-Bremer-Förbundet uttalar sig 64
S.B.K:s egnahemsfond. Af Elpis 65
Historisk och politisk litteratur. Af Lydia Wahlström 66
På biografbyrån. Af Lilly Laurent 66
Från världens rösträttsfält. Af Ellen Wester 67
En oförrätt. Af Sigrid Platen 68
Föreningsmeddelanden 69
1912:7 af Callerholm, Th. (nekrolog). Af Ellen Kleman 73
Statens kvinnliga biträden i motioner och inför statsutskottet. Af G. T-ll. 74
Folkskollärarnas lönefråga. Af Anna Ljungberg 75
De gifta kvinnornas själfdeklaration. Af M. C. 76
Böra icke kvinnorna resa en staty åt Fredrika Bremer? Af Elpis 77
Insänd litteratur 77
Gerda Wallander utställer i Berlin. Af Ada Fallstedt 78
Utlandet 78
Ett 25-årsjubileum 79
Selma Lagerlöf i Finland. Af Jane Gernandt-Claine 79
Films. Af Mette Greger 80
Till Sveriges kvinnor 81
Notiser 81
1912:8 Agnes Branting, 50 år. Bertha Hübner 85
Äktenskap och kvinnliga statstjänster. Af Gertrud Törnell 87
Engelke, Jenny: Lyckans tempel. Rec. af Maria Rieck-Müller 90
Utlandet 90
Förslaget till moderskapsförsäkring. Af Agda Montelius 91
Till Red. af Dagny 92
Notiser 93
Föreningsmeddelanden 93
1912:9 Stockholms barn- och ungdomsbibliotek. Af Greta Philip 98
Mannens förvaltningsrätt öfver makarnas gemensamma bo. Af Alexandra Skoglund 99
Till frågan om kvinnliga elevers tillträde till Hudiksvalls allmänna läroverks gymnasium. Af E. Skarin 101
Till engelska förlikningsbillens historia. Af Ellen Wester 101
Ur ett bref från en af Fredrika Bremers samtida. Af Lotten Dahlgren 102
Ett ord med anledning av moderskapsförsäkringen. Af E. S-k. 104
Kvinnornas försvarsmöte i Stockholm. Af Elpis 104
Notiser 105
Föreningsmeddelanden 105
1912:10 En tysk kvinnokongress. Af Maria Cederschiöld 109
Stadsfullmäktigevalen i Stockholm 111
Från världens rösträttsfält. Af Ellen Wester 111
Riksdagen 112
Utlandet 112
Almén, Ina, 1905-1911. Af Ellen Kleman 113
Insänd litteratur 113
Käthe Schirmachers uppgörelse. Af Klara Johanson 114
Sturzen-Becker, Ragnar: Oscar Patrik Sturzen-Becker. Rec. af Lydia Wahlström 115
Notiser 115
Öppet bref 116
Föreningsmeddelanden 116
1912:11 Det opersonliga kapitalet och det sedliga ansvaret. Af M. Anholm 121
Stadsfullmäktigevalen i Stockholm 124
Riksdagen 124
Glimtar ur Käthe Schirmachers "Das Rätsel: Weib" 125
Till Red. af Dagny 125
de Ron, Hélène (nekrolog). Af Annie Boman 126
Kvinnokongressen i Berlin. Af Maria Cederschiöld 127
Opinionsmöte i Stockholm i moderskapsförsäkringsfrågan 129
Notiser 130
1912:12 Staten och kvinnans arbete inom landthushållningen. Af Gertrud Adelborg 133
Också ett blad ur kvinnorörelsens historia. Af Susy Silfverbrand 135
Riksdagen 135
Stadsfullmäktigevalen i Stockholm 136
Till Förlikningsbillens historia 136
Ur Malla Silfverstolpes resejournal. Af Lotten Dahlgren 137
Om sproglig Forstaaelse. Af Alma Forsberg-Dalhoff 139
Litteratur 139
Fredrik den store och kvinnofrågan 140
Insänd litteratur 140
Notiser 141
1912:13 Politisk rösträtt för kvinnor. Statistisk utredning af Ludvig Widell. Af Hilma Borelius 145
Det opersonliga kapitalet och det sedliga ansvaret. Af Vera Hjelt 148
Ur Malla Silfverstolpes resejournal. Af Lotten Dahlgren 150
Moderskapsförsäkringen åter under diskussion 152
Om sproglig Forstaaelse. Af Alma Forsberg-Dalhoff 152
Notiser 153
Föreningsmeddelanden 153
1912:14 Roos, Anna Maria. 50 år. Af Aivva Uppström 157
Politisk rösträtt för kvinnor. Statistisk utredning af Ludvig Widell. Af Hilma Borelius 159
Rösträttspropositionen 161
Nya landvinningar 161
Förlikningsbillen fallen 161
Dansk Kvindesamfund - 40 år. Af Elpis 162
"Svenska konstnärinnor". Af Observator 162
Insänd litteratur 163
Spetsar. Af Ellen Nordenstreng 163
Om sproglig Forstaaelse. Af Alma Forsberg-Dalhoff 165
Notiser 165
1912:15 Kunglig proposition om politisk rösträtt och valbarhet för kvinnor 169
Till engelska förlikningsbillens historia. Af Ellen Wester 170
Olika synpunkter. Af Metta Greger 171
Ändringar af riksdagsordningen 172
Det opersonliga kapitalet och det sedliga ansvaret. Af M. Anholm 173
Insänd litteratur 173
Aachen-Aix la Chapelle. Af Naima Sahlbom 174
Hülpers, E. Walter: Ödemarkens ansikten. Rec. af Maria Rieck-Müller 175
Notiser 176
1912:16 Seminariebetänkandet. Af Anna Sörensen 181
Det opersonliga kapitalet och det sedliga ansvaret. Af Betzy Kjelsberg 183
Rösträttsdagen i Stockholm 184
Lamm, Martin: Johan Gabriel Oxenstjerna. Rec. af Lydia Wahlström 185
Riksdagen 186
Spetsar. Af Ellen Nordenstreng 187
Utlandet 188
Om sproglig Forstaaelse. Af Alma Forsberg-Dalhoff 188
Insänd litteratur 189
Notiser 189
Föreningsmeddelanden 189
1912:17 Fredrika-Bremer-Förbundet om den pågående revisionen af äktenskapslagstiftningen 193
Seminariebetänkandet. Af Anna Sörensen 194
Från världens rösträttsfält. Af Ellen Wester 196
Spetsar. Af Ellen Nordenstreng 198
De Bergman-Österbergska samhällskurserna. Af G. P-G. 199
Insänd litteratur 200
Om sproglig Forstaaelse. Af Alma Forsberg-Dalhoff 200
Notiser 201
Föreningsmeddelanden 201
1912:18 Äktenskap och arbetsförtjänst 205
Seminariernas lönefråga. Af Maria Jönsson 206
Riksdagen 207
Spetsar. Af Ellen Nordenstreng 207
Om sproglig Forstaaelse. Af Alma Forsberg-Dalhoff 209
Några minnesord vid Carin Scholanders bår. Af Sigrid Elmblad 210
Gernandt-Claine, Jane: Morgondagens äktenskap. Rec. af Sigrid Elmblad 211
Elgström, Anna Lenah: Hafsboken. Rec. af Ellen Kleman 211
Notiser 212
Föreningsmeddelanden 212
Utlandet 213
Insänd litteratur 213
1912:19 Norges första kvinnliga professor. Af Ellen Kleman 217
När rösträttsfrågan är verkligt aktuell. Af Elpis 218
Riksdagen 218
Äktenskapslagstiftningens reformering. Fyra kvinnor tillsatta som sakkunniga 219
Den kvinnliga öfverlärarfrågan 219
En intellektuell affärsunion mellan Nordens kvinnor. Ett förslag af dr. Vera Hjelt 220
Insänd litteratur 221
Om sproglig Forstaaelse. Af Alma Forsberg-Dalhoff 221
Rathou, Emilie. Af A. W. 222
Von Horn, Brita: Lucrezia. Rec. af Sigrid Elmblad 222
Bernarr Mac Fadden och fastekuren. Af Ada Fallstedt 223
Medicinalstyrelsen och reglementeringsfrågan 224
Notiser 225
1912:20 Tenow, Elna. 50 år. Af Maria Rieck-Müller 229
Kvinnor och minderåriga i riksdagen. Af M. Anholm 231
Riksdagen 232
In memoriam. Af E. V. 233
Nya landvinningar 233
Sällskapet Barnavård 233
Ålderdomshem för svenska lärarinnor 234
Insänd litteratur 235
Walin, Ingeborg: Födoämneslära. Rec. af Ellen Nordenstreng 235
Om sproglig Forstaaelse. Af Alma Forsberg-Dalhoff 236
Notiser 237
Föreningsmeddelanden 237
1912:21 Vår rösträttsfråga i riksdagen 241
Reformkraf i äktenskapslagstiftningen. Något af hvad man vill i Norge 242
Riksdagen 243
Från världens rösträttsfält. Af Ellen Wester 243
Föreningen Handarbetets Vänner 245
Spetsknypplerskor i Brügge. Af D. K-z. 246
Angered-Strandberg, Hilma: Hemma. Rec. af Maria Rieck-Müller 247
Wagner, Paul: Trädgårdsväxternas näring. Rec. af Ellen Nordenstreng 248
Insänd litteratur 249
Om sproglig Forstaaelse. Af Alma Forsberg-Dalhoff 249
1912:22 Wretlind, Emma. 60 år. Af H. 253
Nykterhet och kvinnorösträtt. Af G.H. von Koch 254
Riksdagen 255
En återblick på gamla tiders färgning. Af M. L-d. 256
Insänd litteratur 258
Jennys trädgård. Af Anna Levertin 258
Pegelow, Hanna: Krakar. Rec. af Sigrid Elmblad 259
Nordlund, Jenny: Hets. Rec. af Sigrid Elmblad 259
Schirmacher, Käthe: Gåtan kvinnan. Af E. K-n. 260
Skansens vårfest. Af Lif 260
Om sproglig Forstaaelse. Af Alma Forsberg-Dalhoff 261
Rösträttsföreningarnas årsberättelser 261
1912:23 Den nyaste rättsmoralen. Af S-d. Pl-n. 265
Fredrika-Bremer-Förbundets verksamhet 1911. Af S. L. 266
Inbjudan till de svenska kvinnornas 2:a allmänna rösträttsmöte 268
Södra Sveriges Sjuksköterskehem 1911 269
Ur bref från Mrs Chapman Catt till Rev. Anna Shaw 269
Stockholms läsesalong. Af A. H-n. 270
Trotzig, Ida: Cha-no-yu. Japanernas téceremoni. Rec. af Rolf Nordenstreng 271
Om sproglig Forstaaelse. Af Alma Forsberg-Dalhoff 273
Utlandet 273
Föreningsmeddelanden 273
Insänd litteratur 273
1912:24 Upmark, Eva. 60 år. Af Alexandra Skoglund 277
Slöjdlärarinnorna vilja vara med. Af Hild. Sjöberg 278
Reformer och skenreformer. Af Elsa Ek 279
Stockholms F.K.P.R:s 10-årsfest. Af A. H. 281
L.K.P.R:s sommarmöte i Skåne 281
Whitlock, Anna. Af E. K-n. 282
Ceres döttrar. Af Ellen Nordenstreng 282
Utlandet 284
von Mühlau, Helene: Efter tredje barnet. Rec. af Sigrid Elmblad 283
Om sproglig Forstaaelse. Af Alma Forsberg-Dalhoff 285
Notiser 285
Insänd litteratur 285
1912:25 Fredrika-Bremer-Förbundets årsmöte. Af S. P. 289
Hulda Lundins Slöjdseminarium. Af Hild. Sjöberg 293
Utlandet 293
L.K.P.R:s sommarmöte. Af S. L. 294
George, W. L.: En dans på rosor. Rec. af Maria Rieck-Müller 295
Om sproglig Forstaaelse. Af Alma Forsberg-Dalhoff 296
Englands pärla. Af Ada Fallstedt 297
Notiser 297
1912:26 Sammanhang i allt. Af Metta Greger 301
Handarbetslärarinnornas vid statens samskolor petition till Kungl. Maj:t. Af Andrea Eneroth 303
Kvinnornas 2:a allmänna rösträttsmöte. Af Ellen Wester 304
Kvinnornas ställning inför de olika nationernas lagar. Af Maria Cederschiöld 305
Borgholm de sista majdagarna. Af G. R-tz. 307
Wright-Kauffman, Reginald: Träldomens hus. Rec. af Maria Rieck-Müller 308
Ullman, Gustaf: Godheten själf och andra berättelser. Rec. af Maria Rieck-Müller 308
Om sproglig Forstaaelse. Af Alma Forsberg-Dalhoff 309
Insänd litteratur 309
1912:27/28 Till Sigrid Leijonhufvuds 50-årsdag. Af Lydia Wahlström 313
Från världens rösträttsfält. Af Ellen Wester 315
Östgöta slöjd på Nordiska muséet. Af S.R. 316
Cruppi, Louise: Femmes écrivains d'aujourd'hui I. Suède. Rec. af Ellen Kleman 316
Från George Eliots lefnadsväg. Af Sigrid Platen 318
Insänd litteratur 321
Ett försök. Af Viola Björk 322
Notiser 325
1912:29/30 Fibiger, Mathilde. En af de första. Af Ellen Kleman 329
Insänd litteratur 332
Länens hemslöjdsutställning på Skansen. Af Hild. Sjöberg 333
Två danska diktare. I. Christian Winter. Af Maria Holmström 334
Pigespejderne på Sanda 336
Pylkkänen, Hilma: Af E. S. 337
Blif någon. Ett samtal. Af Sten Grave 338
Om sproglig Forstaaelse. Af Alma Forsberg-Dalhoff 340
Notiser 341
1912:31 Bönen. Ett nytt verk af Sigrid Blomberg. Af S. E-d. 345
Från världens rösträttsfält. Af Ellen Wester 346
Hemmet och skolan. Ett besök vid Benninge. Af Sigrid Elmblad 348
Fibiger, Mathilde. En af de första. Af Ellen Kleman 350
Om sproglig Forstaaelse. Af Alma Forsberg-Dalhoff 353
Notiser 353
1912:32 Hur och hvar Ceres döttrar utbildas. Af Ellen Nordenstreng 357
Bååth-Holmberg, Cecilia: En svensk flickas dagbok under krigsfångenskapen i Ryssland 1808-1809. Rec. af Lotten Dahlgren 359
Notiser 361
Fibiger, Mathilda. En af de första. Af Ellen Kleman 362
1912:33 Separatlagstiftningen för kvinnliga industriarbetare. Fredrika-Bremer-Förbundet uttalar sig 369
Kvinnans politiska rösträtt i Italien 370
Nya landvinningar 372
Matton, Ida. Af E. S. 372
M:me Marya Chéligas salong. Af Elpis 373
Om sproglig Forstaaelse. Af Alma Forsberg-Dalhoff 373
Ut, ut! Men hvarthän? Af G. R-tz. 374
Två danska diktare. II. B.S. Ingemann. Af Maria Holmström 375
1912:34 Reflexioner. Af Metta Greger 381
Den finska landtdagen 1912 382
Sigrid Carlheim-Gyllensköld och Stockholms musikinstitut. Af E. K-n. 384
Mannen, kvinnan och dygderna. Af Ellen Wester 385
Lindhé, Wilma: Ulla Grip. En berättelse från förra århundradet. Rec. af Anna Harpen 386
Berg, Bengt: Genesaret. Rec. af Maria Rieck-Müller 387
Bergman, Hjalmar: Vi Bookar, Krokar och Rothar. Ur en stadskrönika. Rec. af Sigrid Elmblad 388
Frihetens tillväxt 388
Om sproglig Forstaaelse. Af Alma Forsberg-Dalhoff 389
Utlandet 389
Notiser 389
1912:35 Lärarnas lönefråga. Af Gulli Petrini f. Rossander 393
De engelska kvinnorna och rösträtten 395
Sjuksköterskekongressen i Köln 4-8 aug. Af Agda Meyerson 396
Hos Rosa Mayreder 398
Elgström, Anna Lenah: Fattigfolk. Rec. af Maria Rieck-Müller 399
Gagner, Marie-Louise: Svenska författare, deras lif och verksamhet II. Rec. af Susy Silfverbrand-Erikson 400
Ett reseminne från Belgien. Af Ellen Wester 400
1912:36 Rönquist, Lotten. Af Maria Rieck-Müller 405
De tyska kvinnorna och rösträttsrörelsen 407
Beatrice Harraden om "feminismen" 409
Anderson, William: Svenskt stadslif under 1700-talet. Rec. af Ellen Kleman 410
En frigjord albanesiska. Af H.W. Nevinson 412
Insänd litteratur 413
1912:37 Likhet inför lagen. Schweiz nya civillag 417
Amerikanska frihetskämpar. Af Ellen Kleman 418
Insänd litteratur 421
Några bref från Fredrika Bremer. Meddelade af Lotten Dahlgren 422
1912:38 Sedan tystnaden bröts. Af Metta Greger 429
Kvinnorna och pensionsförhållandena. Af Adèle Philipson 430
Sojourner Truth. En af pionjärerna för K.P.R. Af Ellen Wester 432
Finlands första kvinnliga stationsinspektor. Af Maikki Friberg 434
Stenbock, Louise, f. Mörner: Herrborum. Rec. af Sigrid Leijonhufvud 435
För folk i allmänhet. Öfvers. af Ellen Wester 436
Kooperativt jordbruk. Af Elpis 436
Notiser 437
Glöm ej "De gamla" 437
Insänd litteratur 437
1912:39 Kvinnan och arbetet. Af Elpis 441
Jane Addams och hennes skapelse Hull House. Af M. Anholm 443
Pålman-Göthman, Elin (nekrolog). Af -n. 446
af Ugglas, Carl: Legender och berättelser. Rec. af Maria Rieck-Müller 446
Hinduen om kvinnan 447
Insänd litteratur 449
1912:40 Ekon. Af Metta Greger 453
Jane Addams och hennes skapelse Hull House. Af M. Anholm 455
Notiser 457
Bergson, Henri: Filosofien och lifvet. Rec. af Rolf Nordenstreng 458
Fjokla. Af Ida Bäckmann 460
Insänd litteratur 461
1912:41 Silow, Mathilda. Ett 25-årsjubileum 465
Kvinnans ställning i urkristendomen. Af Emanuel Linderholm 466
Grannländerna 469
Ett gulnadt minnesblad. Af Sigrid Platen 470
Krig och fred. Ett kapitel ur en bok om vänskap. Af Lotten Dahlgren 471
Insänd litteratur 473
Notiser 473
Föreningsmeddelanden 473
1912:42 Madame Eliska Vincent. Af E.G. Nordin 477
Slöjdlärarinnorna vilja vara med. Af Hild. Sjöberg 478
Stockholms södra K.F.U.K:s 25-årsjubileum. Af M. R-M. 479
En permanent utställning i Stockholm för kyrklig konst. Af Maria Rieck-Müller 479
Insänd litteratur 480
Tinayre, Marcelle: Kärlekens skugga. Rec. af Maria Jouvin 481
Lewenhaupt, Caroline: Lefnadsvishet 482
Forsgren, Claes och Ruth: Min egendom 482
Krig och fred. Ett kapitel ur en bok om vänskap. Af Lotten Dahlgren 483
Notiser 485
Föreningsmeddelanden 485
1912:43 "Ro". Lärarinnornas ålderdoms- och hvilohem. Af Maria Rieck-Müller 489
Gerda Wallanders utställning i Konstnärshuset 491
Mobilisering 491
Sturzen-Becker, Ragnar: Oscar Patrik Sturzen-Becker. Rec. af Lydia Wahlström 492
Ett hem för öfvergivna mödrar och deras barn. Af A. H-n. 493
Några dagar i Touraine. Af Kerstin Hård af Segerstad 494
Insänd litteratur 496
Grannländerna 497
Ett 10-årsjubileum 497
Notiser 497
1912:44 Med tidsvågen 501
Slöjdundervisningen vid våra folkskolor. Af Hild. Sjöberg 502
Danska regeringens rösträttsproposition 502
De svenska kvinnorna och kooperationen. Af Maria Rieck-Müller 503
Preinitz, Fru Anna. Af A. Symonds Ohlin 504
Från höstutställningen hos Giöbels. Af M. R-M. 505
Insänd litteratur 505
Västerns Mecka, "Den välsignade ön". Af Ellen Nordenstreng 506
Gåfvor till Rimforsaskolan 508
Föreningsmeddelanden 509
1912:45 Preussen och den kommunala rösträtten 513
Från arbetsstråten. Af Metta Greger 514
Insänd litteratur 516
Männens rösträttskongress i London 516
En fest i Fredrika-Bremer-Förbundets nya lokaler. Af A. L. B. 517
Camilla och Fredrika. En paralell. Af Lotten Dahlgren 518
1912:46 Kvinnofrågan och mänskoekonomien 525
Våra Röda-Korssystrar till kriget 527
Wicksell, Anna. 50 år. Af Louise af Ekenstam 528
Komittén för Fredrik Bremer-statyen konstituerad 528
Kvindevalgretten i Danmark. Af Thora Daugaard 529
En orädd svensk kvinna. Af Sigrid Platen 530
Fahlstedt, Amalia: Glimtar. Rec. af Maria Rieck-Müller 531
Textilutställningen i Nordiska Kompaniet. Af B. H. 532
Slöjdundervisningen i våra folkskolor 533
1912:47 Kristina Gyllenstiernas staty 537
Från världens rösträttsfält. Af Ellen Wester 538
Reglementeringsfrågan och svenska läkarsällskapet 539
Uppsala Kvinnliga Upplysnings- och Platsförmedlingsbyrå. Af Anna Berg-Mortensen 540
Ett "Kvinnornas hus" på Baltiska utställningen 541
Grannländerna 541
Utlandet 541
Mannen i domarsätet. Af Elsa Ek 542
Bäckmann, Ida: Sveriges handelsförbindelser i ryska riket. Rec. af E. K-n. 543
Malling, Mathilda: Mannen, hustrun och lord Byron. Rec. af Sigrid Elmblad 544
Notiser 545
Föreningsmeddelanden 545
Insänd litteratur 545
1912:48 Stadsfullmäktigevalen i landsorten 549
Våra tjänarinnor och hemarbetet. Af Maria Rieck-Müller 550
Ålderdomsförsäkringskommitténs förslag om allmän pensionsförsäkring 552
Handarbetets Vänners utställning i Stockholm. Af B. H. 552
Gernandt-Claine, Jane: Sveaborg. Rec. af Lydia Wahlström 553
Balkanstaternas kvinnor. Af Elpis 553
Insänd litteratur 554
Notiser 554
Föreningsmeddelanden 554
1912:49 Några intryck från konferensen i Bryssel för bekämpande af den hvita slafhandeln. Af Clara Wahlström 557
Slöjdundervisningen vid våra folkskolor. Af Hild. Sjöberg 559
Från världens rösträttsfält. Af Ellen Wester 560
Till de moderata kvinnorn inom L.K.P.R. Af Louise Stenbock f. Mörner 561
Barnens julböcker I. Af Sigrid Elmblad 562
Notiser 563
Änkorna : intressanta siffror 563
Föreningens för svensk hemslöjd årsmöte och utställning 563
Norrbo, Elf: Miserere. Rec. af Maria Rieck-Müller 564
Wrangel, Evert: Dikten och diktaren. Rec. af Susy Silfverbrand-Erikson 564
Undset, Sigrid: Jenny. Rec. af Maria Jouvin 565
Från allmänheten 566
Föreningsmeddelanden 566
Insänd litteratur 566
1912:50 Allmän pensionsförsäkring. Kvinnornas ställning 569
Dagny 1912 572
Upprop från moderata kvinnoförbundets styrelse 572
Verkställande utskottets i L.K.P.R. svar till Moderata Kvinnoförbundet 572
Barnens julböcker II. Af Anna Harpen 574
Notiser 574
Insänd litteratur 574
Några intryck från konferensen i Bryssel för bekämpande af den hvita slafhandeln. Af Clara Wahlström 575
Föreningsmeddelanden 577
1912:51 Dagny 1913 581
Svenska läkaresällskapet och reglementeringen. Af Alfhild Tamm 582
Några ord med anledning af Fredrika-Bremer-Förbundets stipendieinstitutions 25-årsjubileum. Af Mathilda Silow 584
Det norska förslaget till ålderdomsförsäkring 585
När partiintressena råda 585
Gilman, Charlotte Perkins: Den af mannen skapade världen. Rec. af Ellen Kleman 586
Gleichen-Russwurm, A. von: Sällskapslifvet. Rec. af Ellen Nordenstreng 586
För hemmet 589
Notiser 590
Insänd litteratur 590
1912:52 Unga krafter och nya metoder i vår folkhögskoleundervisning. Af M. R-M. 594
"Kunglig svensk afundsjuka" 596
Högerns kvinnor och den politiska rösträtten 596
Utlandet 597
Branting, Anna: Valérie. Rec. af Sigrid Elmblad 597
Stjernstedt, Marika: Daniela Hertz. Rec. af Sigrid Elmblad 597
Notiser 598
Insänd litteratur 598

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen