Göteborgs universitetsbibliotek: Dagny 1911

Dagny 1911

4(1911). Innehåll

1911:1 Innehållsförteckning 1911
Mänsklighetens syskonlif. 1
Floras svenska segertåg och nyaste härförare. Af Ellen Nordenstreng 2
Gift kvinnas pensionering 4
Dagny 1911 5
Våra kvinnliga stadsfullmäktige 6
Tre essaysamlingar. Rec. af Susy Silfverbrand 7
Boken om Tjust. Rec. af Louise Stenbock, f. Mörner 8
Ett tack från Carl Lindhagen 9
Notiser 9
Föreningsmeddelanden 9

1911:2 Ansvarsmedveten politik 13
Kvinnliga representanter i Kristiania stadsfullmäktige. Af A. M. H. 14
Blad ur "den svaga kvinnans historia". Af Metta Greger 14
Mrs Ella Flagg Young. Af Hedvig af Petersens 16
Dagny 1911 17
Ek, Elsa: En förpostfäktning. Rec. af Anna Höjer 18
Samhällsskydd? Rec. af Anna Höjer 18
Törne, Elsa: Kärlek och lycka. Rec. af M. R-M. 19
Ett egendomligt buddistiskt bruk. Af Ida Trotzig 20
Insänd litteratur 20
Notiser 21

1911:3 Centralstyrelsens i L.K.P.R. 8:e årsmöte. Af Ellen Kleman 25
Danskt regeringsförslag om rösträtt för kvinnor 28
Statsministern och vår rösträttsfråga 28
En semesterfråga 29
Angående de förträffliga verkningarna af kvinnans rösträtt 29
Historisk litteratur. Elkan, Sophie: Ankarström. Rec. af Lydia Wahlström 30
Blad ur "den svaga kvinnans historia". Af Metta Greger 31
Madame Curie och Franska Vetenskapsakademien. Af Elsa C. Nordin 32
"Minfru". Af Elpis 33
Notiser 33
Föreningsmeddelanden 33

1911:4 Herr Lindhagen och kvinnorösträttsorganisationen 37
Struve-Lindhagen, Anna, [dödsruna]. Af Aivva Uppström 39
Kvinnornas rösträttsorganisation och de politiska partierna. Af Carl Lindhagen 40
Bååth-Holmberg, Cecilia: Morfars bok. Rec. af Lotten Dahlgren 42
Malling, Mathilda: Systrarna på Ribershus. Rec. af Anna Harpen 44
Starnberg, Märta: Typer och händelser. Rec. af Anna Harpen 44
Wahlenberg, Anna: Kärlekens förgårdar. Rec. af Anna Harpen 44
Notiser 45

1911:5 Cederlund, Anna [dödsruna]. Af Ellen Kleman 49
Kvinnorna och fullmaktstjänsterna. Löneregleringskommitténs förslag 51
Vår rösträttsfråga i remissdebatten 51
Petition angående försörjningsplikt och ogifta mödrars och deras barns rättsliga ställning 52
Från världens rösträttsfält. Af Ellen Wester 52
Föreningen Svenska Konstnärinnor. Af Maria Rieck-Müller 54
Söderblom, Nathan: Det moderna religionsproblemet. Rec. af Lydia Wahlström 55
Riksdagsmotioner 56
Ett ord i kvinnornas titelfråga. Af Jenny Wallerstedt 56
Märkbok. Anm. af M. H. 57
Notiser 57
Föreningsmeddelanden 57

1911:6 Kvinnan och de högre ämbetena. Löneregleringskommitténs betänkande 61
Rösträttsutredningen 64
Kan prostitutionen afskaffas? Af G. B. 65
Bugge-Wicksell, Anna. Af Ann Margret Holmgren 66
Gift kvinnas deklaration 66
Barn- och ungdomsböcker. Rec. af Anna Harpen 67
Ett internationellt rösträttsstandar 68
Tvätt och strykning. Anm. af A. H-n. 68
Notiser 68
Föreningsmeddelanden 69

1911:7 Reglementeringskommitténs betänkande. En kort orientering. Af Anna Höjer 73
Till hjälp vid årets själfdeklaration 75
En rättfärdigare lag 76
Hur kan man skaffa sig rätt att närvara vid Internationella Rösträttsalliansens kongress? 76
"Pennskaftens" stipendiefond 76
En turistfärd under sommaren 1828. Af Jenny Engelke 77
Stjernström, Gustaf: Vinterboken. Rec. af Anna Harpen 79
Elmblad, Sigrid: Vi små i en vrå. Rec. af Anna Harpen 79
Skåneförbundets af F.K.P.R. årsmöte 80
Notiser 80
Föreningsmeddelanden 81

1911:8 Löneprinciper. Af Anna Ljungberg 85
Till Förlikningsbillens historia. Af Ellen Wester 88
Själfdeklarera! 88
Kvinnors befordran till lärarebefattningar vid statens läroverk. Läroverksöfverstyrelsens utlåtande 89
Konstnärinnornas internationella utställning i Wien 89
En turistfärd under sommaren 1828. Af Jenny Engelke 90
Madame Alphonse Daudet. Af Anna Levertin 91
Svensk matiné i Paris. Af Spectatrice 93
Föreningsmeddelanden 93

1911:9 Professor Reuterskiölds rösträttsutredning. Af Lydia Wahlström 97
Kvinnor som universitetslärare. Uppsalafakulteternas utlåtande 99
Norska regeringen och kvinnans rätt till statstjänst 101
En ny dufvopost 101
Uppsalabref 101
Alice Nordins separatutställning. Af M. R-M. 102
Insänd litteratur 102
En turistfärd under sommaren 1828. Af Jenny Engelke 103
Bergman, Hjalmar: Amourer. Rec. af Maria Rieck-Müller 104
Notiser 105
Föreningsmeddelanden 105

1911:10 Professor Reuterskiölds rösträttsutredning. Af Lydia Wahlström 109
En ny dufvopost 113
Stadsfullmäktigevalen i Stockholm 113
Svenska konstnärinnors utställning. Af Anna Maria Roos 114
Språk som samfärdsmedel 115
Kvinnorna och fullmaktstjänsterna. Fakulteternas i Lund och öfrigas utlåtande 115
Notiser 117
Föreningsmeddelanden 117

1911:11 Eschelsson, Elsa, [dödsruna]. Af Kerstin Hård af Segerstad 121
En ny dufvopost 122
Svenska konstnärinnors utställning. Af Anna Maria Roos 123
Berger, Henning: Bendel & C:o. Rec. af Maria Rieck-Müller 124
Ullman, Gustaf: Sagor om hjärtat. Rec. af Maria Rieck-Müller 124
Föreningsmeddelanden 125
Stadsfullmäktigevalen i Stockholm 126
Inbjudan till Sjätte Världskongressen för kvinnans politiska rösträtt 127
Professor Reuterskiölds utredning om den internationella kvinnorösträttskongressen 129

1911:12 Stadsfullmäktigevalen i Stockholm 133
Preliminärt program för kongressen i Stockholm 12-17 juni 1911 134
Moderskydd och barnavård 134
Stortingsrepresentanten Anna Rogstad 135
Från världens rösträttsfält. Af Ellen Wester 135
Elsa Eschelssons griftefärd. Af Kerstin Hård af Segerstad 136
Insänd litteratur 136
Svenska konstnärinnors utställning. Af Anna Maria Roos 137
Blad ur "den svaga kvinnans historia". Af Metta Greger 139
Älfsborgsförbundets af F.K.P.R. årsmöte 141
Föreningsmeddelanden 141

1911:13 Resenotiser från kvinnliga arbetsområden. Af Naima Sahlbom 145
En semesterfråga. Af Amå 147
Upprop. Af Rösträttskvinnor från Bohuslän 148
Gift kvinnas myndighet 149
Ett brännande socialt spörsmål. Af Elsa Ek 149
Alice Zimmerns bok om rösträttsrörelsen. Af Gina Krog 151
Insänd litteratur 152
Notiser 152
Föreningsmeddelanden 152

1911:14 Storartad donation till L.K.P.R. 157
Rösträttsmotioner 158
Kvinnorna och statstjänsterna 158
En märklig motion i Stockholms stadsfullmäktige 159
Förslag om politisk rösträtt åt Islands kvinnor 159
Upprop! 159
Frågan om kvinnliga öfverlärare i Malmö. Af G-n. 160
Insänd litteratur 160
Donation af Elsa Eschelsson 161
Blad ur "den svaga kvinnans historia". Af Metta Greger 161
F. T. Borg 1824-1893. Af Ellen Wester 162
Andoux, Marguerite: Marie-Claire. Rec. af A. G. D. 163
Föreningsmeddelanden 164

1911:15 Våra grannländer, rösträttsutredningen och kongressen 169
Sjuksköterskornas arbetsförhållanden 171
Rösträttsmotioner 171
Blad ur "den svaga kvinnans historia". Af Metta Greger 172
Fogelklou, Emilia: Medan gräset gror. Rec. af Hilma Borelius 174
Nyblom, Helena: Nye og gamle Digte och Dikter. Rec. af Sigrid Elmblad 175
En utbildningsanstalt. Af E-ii 176
Notiser 176
Föreningsmeddelanden 177

1911:16 Till Lotten Dahlgren. Den 23 april 1911. 181
Notiser 183
Insänd litteratur 183
Socialhygieniska fabrikskonsulenter. Af Gerda Meyerson 183
Till Förlikningsbillens historia. Af Ellen Wester 185
Det gick ändå! Af H. W-dh. 185
Österling, Anders: Blommande träd. Rec. af Sigrid Elmblad 186
Hallström, Per: Två sagodramer. Rec. af Sigrid Elmblad 186
Fragment ur ett kvinnoöde. Af Sigrid Platen 186
Föreningsmeddelanden 189

1911:17 Carrie Chapman Catt 193
Fredrika-Bremerförbundets årsmöte. Af S. L. 194
Konstkeramik. Af M. R-M. 196
Våra grannländer och rösträttsutredningen. Af Lydia Wahlström 197
Notiser 197
Hellström, Gustaf: Kuskar. Rec. af Maria Rieck-Müller 198
Ringertz, Gabrielle: Inkräkterskan. Rec. af Maria Rieck-Müller 198
Insänd litteratur 199
Mrs Catt i Köpenhamn. Af Ellen Wester 199
Från den socialdemokratiska kvinnokongressen i Stockholm 200
Rösträttsföreningarnas årsberättelser 200
Föreningsmeddelanden 201

1911:18 Den kvinnliga öfverlärarfrågan. 205
Från världens rösträttsfält. Af Ellen Wester 206
Riksdagen 207
Fredrika-Bremer-Förbundets stipendier 207
Kvinnliga elevers tillträde till Hudiksvalls läroverks gymnasium 208
Gefleborgsförbundets af F.K.P.R. 3:dje årsmöte. Af Klara Lindh 209
Fragment ur ett kvinnoöde. Af Sigrid Platen 210
Mrs Catt i Stockholm 211
Umeåbref till Dagny. Af A. G-dt. 211
Insänd litteratur 212
Notiser 212
Föreningsmeddelanden 212

1911:19 Kuczalska-Reinschmit, Pauline. Af A.M.J. 217
Ny förlikningsbill i engelska underhuset 218
Barnavårdsmötet i Stockholm. Af Ellen Afzelius 219
Rösträttskåseri. Af Jenny Velander 220
Riksdagen 221
L.K.P.R:s opinionsmöte i Stockholm 222
Laurin, Carl G.: Vål och väld. Rec. af Lydia Wahlström 222
Fragment ur ett kvinnoöde. Af Sigrid Platen 223
Notiser 225
Föreningsmeddelanden 225

1911:20 Vår rösträttsfråga i riksdagen 229
Kongressnotiser 231
Miss Isabel Cleghorn. Konferensen i Aberystwyth. Af H. J-n. 231
Riksdagen 233
Framför parlamentshuset den 5 maj 1911. Af Evelyn Sharp 234
Brettner, Hildur: Barnet. Rec. af Maria Rieck-Müller 235
Andersson, Anna Lisa: Kapten Bengts pojkar. Rec. af Maria Rieck-Müller 235
Lundberg-Nyblom, Ellen: Tre berättelser. Rec. af Maria Rieck-Müller 236
Kokbok. Anm. af A. H-n. 236
Kongressnotiser 236
Notiser 237

1911:21 Vår rösträttsfråga i riksdagen 241
Postsparbankens omorganisation och kvinnors befordringsutsikter. Af G. T-ll. 242
Riksdagen 243
Ur Elsa Eschelssons eftermäle 244
Modern religiös litteratur. Deissmann, Gustav Adolf: Paulus. Rec. af Lydia Wahlström 244
Stockholms stadsfullmäktiges anslag till kongressen 245
Brunsson, Johanna, och hennes Konst- och Väfnadsskola. Af Maria Rieck-Müller 246
Ett rösträttsmöte i Paris. Af E. F. 247
Notiser 249
Föreningsmeddelanden 249

1911:22 Petterson, Anna och Kvinnliga Juridiska Byrån i Stockholm. Af Mary T. Nathhorst 253
Frisinnade landsföreningens valupprop och L.K.P.R. 254
Från världens rösträttsfält. Af Ellen Wester 255
Kongressnotiser 256
Målning och skulptur. Kvinnliga konstnärer. 256
Främlingskap. Af S-d Pl-n. 257
Insänd litteratur 257
Basel och "die grosse Messe". Af Naima Sahlbom 258
Södra Sveriges förening för sjuksköterskehem 259
Notiser 260
Föreningsmeddelanden 260

1911:23 To the Delegates and Members of the VI. Conference of the International Woman Suffrage Alliance 265
Hvad vänta vi af kongressen? Af Axianne Thorstenson 266
Hur festkantaten fick toner. Af Frigga Carlberg 267
Elfrida Andrées domkyrkokör. (Porträtt) 268
Festkantatens kompositör och diktare. (Porträtt) 268
Kantat vid rösträttskongressen. Af Sigrid Leijonhufvud 269
Våra ledare. Af Frigga Carlberg 270
De engelska kvinnornas rösträtt 271
Internationella rösträttsalliansens styrelse. (Porträtt) 272
Delegerade och talare vid kongressen. (Porträtt) 273
Det internationella rösträttsbaneret 274
Kvinnliga konstnärers utställning. Af E. K-n. 275
Från Mrs Catts land. Af Ellen Wester 276
Notiser 277
Föreningsmeddelanden 277

1911:24 Den internationella rösträttskongressen. Af Ellen Kleman 281
Kvinnliga konstnärers utställning. Af E. K-n. 282
Kvinnorna i det landet Potu. Af Jenny Velander 283
Vaksamhet 284
Insänd litteratur 285
Wahlenberg, Anna: Fru Julias man. Rec. af Anna Harpen 285
Några intryck från Visby. Af Märta Ekhoff 286
Notiser 289
Föreningsmeddelanden 289

1911:25 Den internationella rösträttskongressen. Af Ellen Kleman 293
Finska nattarbeterskor. En intressant enquête. Af M. Anholm 296
K.F.U.K:s 25-års jubileum 298
Rev. Anna Shaw i Gustaf Vasakyrkan i Stockholm. Af Ellen Kleman 299
Männens internationella förbund för kvinnorösträtten 299
Det gyldne bæger. En ny bok af Helene Dickmar. Rec. af Lotten Dahlgren 299
Konserveringsbok. Anm. af E. N-g. 300
Stockholms F.K.P.R:s möte i Musikaliska Akademien 301
Notiser 301

1911:26 Den internationella rösträttskongressen. Af Ellen Kleman 305
L.K.P.R:s centralstyrelsemöte 309
L.K.P.R:s afgående ordförande, Doktor Lydia Wahlström. Af Ellen Kleman 310
Till Förlikningsbillens historia. Af Ellen Wester 310
Ett tack och en hälsning från Finland 310
L.K.P.R. och den politiska neutraliteten. Af Anna Whitlock 311
Bref från London. Kvinnornas dag. Af Cecilia Milow 312
Notiser 313
Föreningsmeddelanden 313

1911:27/28 Från världens rösträttsfält. Af Ellen Wester 317
Finlands kvinnor som medborgare. Föredrag, hållet vid rösträttskongressen. Af Tekla Hultin 319
Ett tack från L.K.P.R. 320
L.K.P.R. och den politiska neutraliteten. Af Ebba von Eckermann 321
Uppsala mottar den internationella rösträttskongressen 322
Notiser 323
Insänd litteratur 323
Rösträttskongressisternas Visbyfärd. Af Gerda Marcus 324
L.K.P.R:s centralstyrelsemöte. Af Ezaline Boheman 326
Abelin, Rudolf: Privatträdgårdens kalender. Rec. af Ellen Nordenstreng 326
Sonesson, Nils: Fruktkonservering. Anm. af Ellen Nordenstreng 327
Bergström, Gertrud: Alkoholfria måltids- och läskedrycker. Anm. af Ellen Nordenstreng 327
Efteråt. Af Sigrid Platen 327
Föreningsmeddelanden 328

1911:29/30 Det internationell kvinnoförbundet och dess möte i Stockholm 6-12 sept. Af Maria Cederschiöld 333
Notiser 335
L.K.P.R. och den politiska neutraliteten. Af Anna Whitlock 336
Ett telefonsamtal. Af Sigrid Platen 337
Åkesson, Ester: Färöarna. Rec. af Ellen Nordenstreng 339
Reseintryck från Orienten. Af Tyra Kleen 340
Insänd litteratur 343
L.K.P.R. och den politiska neutraliteten. Af Medlemmar af Uppsala F.K.P.R. 344
Ett tack till den preussiska delegationen vid den internationella rösträttskongressen i Stockholm 344
Centralstyrelsens valtaktik och högerkvinnorna. Af Hilma Borelius 345

1911:31 Stockholms stads yrkesskolfråga. Af Axianne Thorstenson 349
En ny dufvopost 351
Insänd litteratur 351
L.K.P.R. och den politiska neutraliteten. Af Frisinnad 352
Elgström, Anna Lenah: Gäster och främlingar. Rec. af Marie Rieck-Müller 353
Några minnen från rösträttskongressisternas Lapplandsresa. Af Syster Svea 354
Ett tack till Norge 356
Norges kvinnor som medborgare. Föredrag vid röströttskongressen. Af fru Louise Keilhau 356
Notiser 357
Föreningsmeddelanden 357

1911:32 Gripenberg, Alexandra. Af Maria Cederschiöld 361
L.K.P.R. och den politiska neutraliteten. Af Anna Wicksell 364
De Gamlas Dag. En vädjan 366
Notiser 366
Några minnen från rösträttskongressisternas Lapplandsresa. Af Syster Svea 367
En kinesisk märkeskvinna. Doktor Jamey Kin. Från engelskan 368
Notiser 369

1911:33 Carlberg, Frigga. Af Hildur Öijer 373
Allmän rösträtt åt Norges kvinnor 374
Från världens rösträttsfält. Af Ellen Wester 375
L.K.P.R. och den politiska neutraliteten. Af Vän af F.K.P.R. som tills vidare utträdt ur förbundet 376
Insänd litteratur 376
Norrbo, Elf: Barnaoffer. Rec. af Maria Rieck-Müller 377
Eugénie Bonnefois och hennes "école foraine". Af I. S. 377
Några minnen från rösträttskongressisternas Lapplandsresa. Af Syster Svea 379
Notiser 381

1911:34 Det internationella kvinnomötet i Stockholm 6-12 sept. 385
Kvinnorösträtten och socialdemokratien i Finland 386
Valrörelsen och kvinnorna. Af Gulli Petrini 386
Den 6:te internationella rösträttskongressens rapport 388
Blomsterlökar och litteratur. Af Ellen Nordenstreng 389
Gustaf Vasas yngsta dotter. Af Sophie Charlotte von Sell 390
Handarbetslärarinnornas utbildning 392
Franska akademiens dygdepris. Af I. S. 392
Tack från Frigga Carlberg 393
Notiser 393

1911:35 Hierta-Retzius, Anna. 70 år. Af Maria Cederschiöld 397
Flickskolemötet i Falun 399
Ur Sophiahemmets historia och arbete. Af F. E. 401
Ludvig Holberg och kvinnofrågan. Af S. Sbd. 402
Lindman, C.A.M.: Vi och våra blommor. Rec. af Ellen Nordenstreng 403
Högerkvinnornas utbrytning. Af E. A. 404
Notiser 405

1911:36 Svenska Kvinnors Nationalförbunds Centralkommitté 409
Svenska Kvinnornas nationalförbund. Af Alexandra Skoglund 410
Studentexamen, arbetet och kvinnan. Af Ellen Kleman 411
Kvinnofrågor i Norges storting 413
Internationella kvinnoförbundets möte i Stockholm : styrelsemedlemmar och delegerade vid mötet 414
Det internationella kvinnoförbundets möte 6-12 sept. Af Maria Cederschiöld 415
Hvad skall man göra? Af Mångårig medlem Fredrika-Bremer-förbundet 417
Bref från Sundsvall 417

1911:37 Invigningen af Fredrika-Bremer-Förbundets landthushållningsskola 421
Det internationella kvinnoförbundets möte i Stockholm. Af Ellen Kleman 422
Biograferna och Statens biografbyrå. Af Anna Harpen 426
Notiser 426
Gustaf Vasas yngsta dotter. Af Sophie Charlotte von Sell 427
Till högerns kvinnor. Af Mia Göransson 430
Högern och kvinnornas politiska rösträtt. Af Grubblande 430

1911:38 Rudebeck, Sigrid. Af Frida Hjertberg 433
Hvem har brutit neutraliteten? Af Anna Björk 434
Invigningen af den nya skolbyggnaden vid Rimforsa 436
Notiser 437
Det internationella kvinnoförbundets möte i Stockholm. Af Ellen Kleman 438
Reseintryck från Orienten. Af Tyra Kleen 439
Ett internationellt rösträttsmöte i Stockholm 441
Insänd litteratur 441

1911:39 Kungl. Högre Lärarinneseminarium - 50 år. Af Elisabeth Åberg 445
Från världens rösträttsfält. Af Ellen Wester 448
Djurberg, Hildur 449
Hilsen fra Island 449
Insänd litteratur 449
Själander, Karolina, 70 år. Af Henrika Scheffer 450
Hvem har brutit neutraliteten? Af Jenny Velander 451
Notiser 453
Stockholms F.K.P.R. demonstrerar mot rösträttslöshet 453
De Gamlas Dags tidning. Af A. H-n. 454
Föreningsmeddelanden 454

1911:40 Cruppi, Louise. Af Anna Levertin 457
Ministärförändringen och vår rösträttsfråga 458
Hvad skulle vi ha gjort? Af Ester Nennes 459
Fredrika-Bremerförbundskretsen i Malmö och bostadsfrågan 460
K. Högre Lärarinneseminariets 50-års-fest 461
Insänd litteratur 461
Reseintryck från Orienten. Af Tyra Kleen 462
Schreiner, Olive: Kvinnan och arbetet. Rec. af Ellen Kleman 463
Underliga rykten. Af Jenny Velander 464
Hvem har brutit neutraliteten? Af Anna Björk 466
Föreningsmeddelanden 467

1911:41 Moderskyddsrörelsen i Tyskland. Af E. K-n. 469
Professorer i olja. Af Huck Leber 472
Slut på striden. Af Anna Whitlock 474
L.K.P.R. och neutralitetsfrågan. Af Anna Wicksell 474
L.K.P.R. och neutralitetsfrågan. Af Jenny Velander 477
L.K.P.R. och neutralitetsfrågan. Af Många medlemmar af Ljungby F.K.P.R. 478
Notiser 478
Insänd litteratur 478

1911:42 Rodhe, Estrid. Af Lina Kullberg 481
Hvad är berättigadt i kvinnans sträfvan efter politiskt inflytande? (En analys och ett förslag af B. O.). Af Axianne Thorstenson 482
De turkiska kvinnorna och politken 483
Anti-suffragisternas tal. Af Ellen Wester 484
Hurra för Kalifornien! 485
De Gamlas Dag. Af A. H-n. 485
Medvetet och omedvetet. Af Hilma Borelius 486
Lindman, C.A.M.: Vi och våra blommor. Rec. af Ellen Nordenstreng 486
Marie Antoinettes vänner. Af S-d Pl-n. 487
Genmäle. Af Ester Nennes 488
Notiser 489
Föreningsmeddelanden 489

1911:43 Första-kammarupplösningen och vår rösträttsfråga 493
Kvinnorna och förvärfsarbetet 494
Förädlande folknöjen. Af Fanny Ekenstierna 495
Ett "skäl". Af E. P. 496
Svenskarnas lynne. Af Lydia Wahlström 498
Kvindernes Kökken. Af E. W. P. 499
Engström, Signe: Utanför. Rec. af Maria Rieck-Müller 500
Svenson-Graner, Carl: Skogsberga by. Rec. af Anna Harpen 500
Föreningsmeddelanden 501

1911:44 Från världens rösträttsfält. Af Ellen Wester 505
Professor Lundell och Kvinnornas studentexamen 507
Fry, Elisabeth. Af C.S. von Koch 508
Alkman, Elsa: En oförbätterlig. Rec. af Sigrid Elmblad 510
Från Lissabon. Ett turistminne. Af Brita von Horn 510
Finsk kvinnoförenings årsberättelse för 1910 512
Notiser 512
Föreningsmeddelanden 513

1911:45 Kvinnan och vetenskapen i nutid och forntid. Af Rolf Nordenstreng 517
Kvinnliga elevers tillträde till Hudiksvalls allmänna läroverks gymnasium. Af E. Skarin 520
De danska kvinnorna och författningsreformen 521
Statsministerns Bragelöfte 521
Insänd litteratur 521
Almqvist, Gretrud: Boken om Erland Höök. Rec. af Ellen Kleman 522
Unghögerns sexualsystem. Af Elpis 523
F.V.O. Handbok för fattigvårdsintresserade. Anm. af F. E. 523
Kvinnomöte i reglementeringsfrågan 524
Notiser 525
Föreningsmeddelanden 525

1911:46 Curie, Madame. Af Eva Ramstedt 529
Arbetet vid Internationella Kvinnoförbundets exekutiva möte 6-12 sept. 1911. Af Alexandra Skoglund 531
En kvinnornas vän kandidat till Förenta Staternas presidentstol. Af Ellen Wester 533
Insänd litteratur 533
Ur den danska kvinnans historia. Af Lydia Wahlström 534
Spridda drag ur Jenny Linds lif. Af Maria Holmström 534
Notiser 537
Föreningsmeddelanden 537

1911:47 Goldschmidt, Henriette. En veteran i kampen för höjandet af kvinnans bildning. Af Dagmar Josefson-Bæckström 541
Professor C.A. Reuterskiölds utredning. Af Gulli Petrini 543
Stjernstedt, Marika: Landshöfdingens dotter. Rec. af Sigrid Elmblad 546
Om-! Af Viola Björk 546
Till Förlikningsbillens historia. Af Ellen Wester 547
Till Doktor Lydia Wahlström. Af Andrea Butenschön 548
Notiser 549
Föreningsmeddelanden 549
Insänd litteratur 549

1911:48 Kommunala yrkesskolor. Frågan inför sin lösning. Af Axianne Thorstenson 553
Är de norska kvinnornas rösträtt en kvinnosaksseger? Af Hilda Sachs 555
Madame Cruppi om den franska kvinnan. Af E. G. N-n. 556
Svensk Hemslöjds utställning på Nordiska Museet. Af Maria Rieck-Müller 556
Konst. En ny konsttidskrift. Af M. C. 557
Folkskolans Barntidnings julböcker. Af A. H-n. 557
Spridda drag ur Jenny Linds lif. Af Maria Holmström 558
Föreningsmeddelanden 561

1911:49 Rönström, Anna. Af Anna Lagerlöf 565
Kvinnliga öfverlärare. Af Anna Ljungberg 567
Dagny 1912 568
Kvinnorösträttsfrågan i tyska riksdagen 568
Till Förlikningsbillens historia. Af Ellen Wester 568
Lagerlöf, Selma: Liljecronas hem. Rec. af Sigrid Leijonhufvud 570
Linder, Ulla: Villan vid hafvet. Rec. af Sigrid Elmblad 570
Insänd litteratur 571
Landthushållningsskolan på Otterbach. Af S. Sbd. 571
Notiser 572
Föreningsmeddelanden 572

1911:50 Kvinnan och pressen. Af Kerstin Hård af Segerstad 577
Reglementeringsfrågan inför Stockholms stadsfullmäktige. Af A. H-r. 581
Notiser 581
Dagny 1912 582
Marie Curie mottager Nobelpriset. Af N. S. 582
Insänd litteratur 582
Sundbom, Anna. Af Klara Lindh 583
Aslund, Frida: Bangkeholm. Rec. af Anna Harpen 584
Föreningsmeddelanden 585

1911:51 Från världens rösträttsfält. Af Ellen Wester 589
De kommunala yrkesskolorna 591
Moderata kvinnoförbundet. Af -ndv-. 591
Insänd litteratur 591
I solnedgången. Rec. af Lotten Dahlgren 592
Kvinnornas fest för madame Curie. Af Elpis 593
Leijonhufvud, Sigrid: Erik Sparre och Stina Lillie. Rec. af Lydia Wahlström 594
Lilljebjörn, Kunt och Henrik: Hågkomster. Rec. af Susy Silfverbrand 595
Lindman, C.A.M.: Vi och våra blommor. Rec. af Ellen Nordenstreng 595
Bergström, Gertrud: och Schager, Ingeborg: Födoämneslära. Anm. af Ellen Nordenstreng 596
Notiser 596
Föreningsmeddelanden 597

1911:52 När timglaset vändes. Af S-d Pl-n. 601
Hyllning af dr Lydia Wahlström 602
Ett upprop från Polens kvinnor 603
Insänd litteratur 603
Dahlgren, Lotten: Norrländska släktprofiler. Af Sigrid Leijonhufvud 604
Kyrkofäders uttalanden om kvinnan. Af Ina Rogberg 604
Föreningsmeddelanden 605

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen