Göteborgs universitetsbibliotek: Dagny 1910

Dagny 1910

Ny följd 3(1910). Innehåll

1910:1 Innehållsförteckning 1910
I Fredrika Bremers tecken 1
Kvinnolöner inom industrien. Af M. Anholm 2
Hvar är hon? Till Elin Cederblom. Af Eira Hellberg 4
De som gått före. Af -a. 5
Dagny 1910. Prenumerationsanmälan. 6
Marianne von Willemer. Af Sigrid Platen 7
"En agitation som man bör se upp med". Af Justina P. 10
Notiser 10

1910:2 Eckstein, Anna. En fredsapostel. Af Tyra Kleen 13
Föreläsningar för frumtimmer i Göteborg 1839 15
Dagny 1910. Prenumerationsanmälan. 16
Marianne von Willemer. Af Sigrid Platen 17
Hvar är hon? Hvar hon är. Af En af dem med bomullen 19
Till Justina P. Af Huck Leber 21
Kurs i kommunalkunskap 21
Föreningsmeddelanden 22
Notiser 22

1910:3 Centralstyrelsens i F.K.P.R. 7:e årsmöte. Af Ellen Kleman 25
De gifta kvinnorna och de nya kommunallagarna. Af Anna Wicksell 28
Hur har den moderna kvinnan tänkts? 30
Landquist, John: Ellen Key. Af Hilma Borelius 31
Kvinnornas kurs i Stockholm i kommunalkunskap. Af A. Th. 32
Fredrika-Bremer-Förbundets stipendieinstitution 32
Hvar är hon? Till Eira Hellberg. Af Emma Wretlind och Sigrid Hofrén 33
Till Justina P. Af G. S-m. 33
Notiser 34
Föreningsmeddelanden 34

1910:4 Lagerstedt, Lotten. Af G. 37
Centralstyrelsens i F.K.P.R. 7:e årsmöte. Af Ellen Kleman 39
Kvinnor i kommunalförvaltningen. Fru Betzy Kjelsberg 41
Lundqvist-Sörensen, Anna. [Nekrolog]. Af N. K-ger. 42
Adelborg, Gertrud: Gagnä-mäns näs. Rec. af Sigrid Leijonhufvud 43
Marianne von Willemer. Af Sigrid Platen 44
Till Justina P. Af Bernhardina 46
Föreningsmeddelanden 46
Notiser 46

1910:5 Lundgren, Jetta. Vår första kvinnliga riksdagsnotarie. Af E. K-n. 49
Förbud för kvinnors nattarbete. Frågan uppe i Finland. Af M. Asp 50
Pensionskassa för kvinnliga kontorister 52
En praktisk tidning för hemmet 52
Marianne von Willemer. Af Sigrid Platen 53
Täflingsskrifter i "Handledning i sexuell undervisning och uppfostran". Af Julia Kinberg och Alma Sundqvist samt af Elin Cederblom. Rec. af Inez Laurell 56
Kommunalkursen i Stockholm 57
Hvar är hon? Hon är där! Af Th. Pihlstrand 57
Hvad är hon? Af Ajax 58
Notiser 58
Föreningsmeddelanden 58

1910:6 Nya Idun: något om det man minns. Af En gammal Idunesare" 61
Kvinnorna i Stockholms Frisinnade valmansföreningens kommunala styrelse 63
Från världens rösträttsfält. Af Ellen Wester 64
K.F.U.K:s hemverksamhet. Af Hildur Mellin 66
Marianne von Willemer. Af Sigrid Platen 68
Hvad är hon? Af Sigrid Hildigund och Portia 69
Notiser 69
Föreningsmeddelanden 70

1910:7 Holmgren, Ann Margret, f. Tersmeden. Af Gulli Petrini 73
Det första kvinnliga kommunala valmötet i Hälsingborg och dess efterspel. Af St. Gr. 75
En kvinnornas insats i samhällsarbetet. Af Socialt intresserad 77
Kvinnorna och de kommunala valen 78
En intervju med Leo Mechelin. Af A. K. 79
Hvar är hon? Af Thora Holm 80
Notiser 81
Föreningsmeddelanden 82

1910:8 Högström, Sally. En banbryterska för svensk kvinnogymnastik. Af Elpis 85
Praktiska upplysningar rörande gifta kvinnors själfdeklaration. Af Anna Wicksell 87
Ett rekreations- och hvilohem 88
L.K.P.R:s festskrift på Ann Margret Holmgrens 60-årsdag 89
Några ögonblicksbilder från valen i Helsingfors. Af Jane Gernandt Claine 90
Festen för Ann Margret Holmgren den 18 febr. 1910. Af Ek 91
Dahlgren, Lotten: En svensk herrgårdssläkt. Rec. af Sigrid Leijonhufvud 91
Bref från Ryssland. Af Zénèide Mirowitch 93
Insänd litteratur 93
Notiser 93
Föreningsmeddelanden 94

1910:9 Wallenberg, Anna. [Nekrolog]. Af Sigrid Leijonhufvud 97
Kvinnorna och stadsfullmäktigevalen i Stockholm 100
En förbisedd kvinnlig rättighet och en kvinnlig uppgift 101
Upprop till Sveriges kommunalt röstberättigade kvinnor 101
Ellen Keys bok om kvinnorörelsen. Af Lydia Wahlström 102
Några intryck från en van Eedenföreläsning. Af Ida Buergel Goodwin 103
Insänd litteratur 104
Kvinnornas stadsfullmäktigekandidat i Hälsingborg 105
Älfsborgsförbundets årsmöte 105
Notiser 106
Föreningsmeddelanden 106

1910:10 Fredrika Bremer-Förbundet utarbetar plan till kvinnlig yrkesskola i Stockholm 109
Vår rösträttsfråga. Hr Lindhagens interpellation 111
Stockholms kvinnliga stadsfullmäktigekandidater 111
Från världens rösträttsfält. Af Ellen Wester 112
Kvinnornas stadsfullmäktigekandidat i Hälsingborg. Svar från St. Gr. 113
Den nya hemlyrikern. Af Huck Leber 114
Dr Kerschensteiner och yrkesskolorna. Af Ida Buergel Goodwin 115
Kvinnornas stora kommunala möte i Stockholm 116
Gefleborgsförbundets af F.K.P.R. andra årsmöte. Af Klara Lindh 117
Notiser 117
Föreningsmeddelanden 118

1910:11 Stockholms kvinnliga stadsfullmäktigekandidater 122
Yrkesfarekommitténs betänkande mad afseende på utvidgadt kvinnoskydd. Af Gerda Meyerson 122
Kvinnorna och kommunalintresset. Bref från Göteborg. Af M. K. 123
De kvinnliga representanterna i finska landtdagen 124
Conseil national des femmes francaises. Af Elsa G. Nordin 125
Boken om lycka. Af Ingegerd Lagerström 126
Kvinnlig klockare på 1850-talet 127
Brefkort till Dagny 127
Insänd litteratur 128
Nykterhetsrörelsen och rösträttsrörelsen. Af E. W-n. 128
Notiser 128
Föreningsmeddelanden 128

1910:12 Nativitet, äktenskapsfrekvens och kvinnlig rösträtt 133
Vår första kvinnliga stadsfullmäktige. Fröken Gertrud Månsson 134
Statsministerns svar på herr Lindhagens interpellation angående rösträttsutredningen 135
Bidrag till den svenska kvinnans historia 135
Ernst Ahlgren och Esselde. En brefväxling utgifven af Sigrid Leijonhufvud. Rec. af E. K-n. 138
Den egna stugan. Af Viola Björk 139
Odla läkeörter. Af S-d Pl-n. 141
Svensk fest i Paris. Af Elsa G. Nordin 141
Notiser 142
Föreningsmeddelanden 142

1910:13 Stockholms andra kvinnliga stadsfullmäktige. Dr Valfrid Palmgren 145
Kvinnlig yrkesskola i Stockholm 146
Kvinnorna och förlidet års stortingsval i Norge. Af Dagny Bang 147
Kvinnorna och den internationella rösträttsrörelsen, apropos världsfredskongressen i Stockholm 1911 149
Anna Lessel. Af Frigga Carlberg 150
Heliga Birgitta inför nutida läsare. Richard Steffen: Den heliga Birgittas uppenbarelser. Rec. af Lydia Wahlström 151
Insänd litteratur 152
Bidrag till den svenska kvinnans historia 153
Notiser 153
Föreningsmeddelanden 154

1910:14 Fredrika Bremer-Förbundets årsmöte i Stockholm 157
Finsk kvinnoförenings arbete på reformer i lagstiftningen 160
Aforismer om politisk rösträtt. Af H. Rebell 161
Insänd litteratur 161
"Arbetets ära". Af Gustava Svanström 162
Berger, Henning: Drömlandet. Rec. af L. D-n. 163
Barnkammaren - ett sanatorium. Af -nd. 164
Notiser 166
Föreningsmeddelanden 166

1910:15 Till Rosa Mayreders porträtt 169
Makars äganderättsliga förhållanden i olika länder. Af M. S. v. H. 170
Från världens rösträttsfält. Af Ellen Wester 171
Sexuell undervisning och uppfostran. Af Inez Laurell 172
Ur f. norska justitieministern Castbergs tal i Albert Hall 173
Siewertz, Sigfrid: De gamla. Rec. af S. E-d. 174
Ullman, Gustaf: En flickas ära. Rec. af S. E-d. 174
Linder, Ulla: Guld. Rec. af A. H-n. 174
Slutsatser ur Rosa Mayreders "Kvinnlighet, manlighet och mänsklighet". 175
Kvinnlig konstutställning i Paris. Af A. L-n. 176
Rösträttsföreningarnas årsberättelser 177
Notiser 178
Föreningsmeddelanden 178

1910:16 Montelius, Agda. Af Louise Woods Beckman 181
Montelius, Agda, som Fredrika-Bremer-Förbundets ordförande. Af Gertrud Adelborg 182
Montelius, Agda, och F.V.O. Af Sigrid Netzel 184
Sexuell uppfostran 185
Kvinnorörelsen och samhällsfrågor 186
Montelius, Agda, och hennes lärjungar. Af Ebba Pauli 187
Fredrika-Bremer-Förbundets stipendier 188
Sexuell undervisning och uppfostran. Af Teodor Holmberg 188
Rösträttsarbetet i Värmland 189
Föreningsmeddelanden 190

1910:17 Morgenstern, Lina. Af Paula Ruth Heymans 193
De kvinnliga skrifbiträdena i statens tjänst. Af G. T-ll. 195
Hyllningar för fru Agda Montelius 196
Om Björnsson. Af A. L-n. 197
Ribbing, Lännart: Dagsmeja. Rec. af S. E-d. 198
Forsslund, Karl-Erik: Rymdsånger. Rec. af S. E-d. 198
Söderberg, E. N.: Lyrik. Rec. af S. E-d. 198
Insänd litteratur 198
Feriedagar på Zürichberg. Af N. Sahlbom 199
I dagens brännande fråga. Af Ina Rogberg 200
Svenska Hem 201
Notiser 202
Föreningsmeddelanden 202
Breflåda 202

1910:18 Cleghorn, Isabel, De 70,000 och. Af Hanna Jonson 205
Anna Bobergs utställning i Paris 208
De engelska kvinnornas rättsliga ställning 209
Doktorerna Kinbergs och Sundquists bok 209
Hvad är kvinnorörelsen. Af Agda Montelius 210
Goss, Charles Fredric: Mannen, hustrun och hemmet 211
Från kvinnorörelsen i Tyskland 212
Älfsborgsförbundets introduktionskurs 213
Notiser 213
Föreningsmeddelanden 214

1910:19 Sjöstedt, Helen. [Nekrolog]. Af Frigga Carlberg 217
Samhället behöfver kvinnans hjälp. Af S. H. 219
Från världens rösträttsfält. Af Ellen Wester 220
Riksdagen 221
Insänd litteratur 221
"Hemsystrar" 221
In memoriam. Af Ann Margret Holmgren, f. Tersmeden 222
Notiser 224
Föreningsmeddelanden 225
Breflåda 225

1910:20 Norges kvinnor få allmän kommunal rösträtt 229
Fabriksarbetet och de minderåriga. Af M. Anholm 230
Vår rösträttsrörelse inför utlandet 231
L.K.P.R. lyckönskar Norges kvinnor 231
Teresa Labriola och kvinnofängelserna. Af Hilda Sachs 232
Individualism. Af Lenah 233
En dansens prästinna. Af Sigrid Elmblad 234
På stadsfullmäktigesammanträde i F.K.P.R. i Göteborg. Af M. K. 236
Insänd litteratur 237
Notiser 237
Föreningsmeddelanden 237

1910:21 Mary Wollstonecraft. Af Elisabeth Krey 241
Svensk grundlighet 244
Reträttlagstiftning 245
Riksdagen 245
Huru bör den ogifta modern hjälpas? Af Axel Hirsch 246
Skrifvelse från Nationalförbundets styrelse 248
C.S.A:s praktiska sociala utbildningskurser. Af Elpis 248
Notiser 249
Föreningsmeddelanden 249

1910:22 Hvarför vore det fördelaktigt att ha kvinnliga öfverlärare vid folkskolan? Af Anna Ljungberg 253
L.K.P.R:s protestmöte i Stockholm mot den Östbergska motionen 254
Beriktigande. Af Ellen Wester 257
Sadolin, Frode: Nervhälsa. Rec. af -n. 257
Ett besök på engelska landsbygden. Af F. C. 258
Mary Wollstonecraft. Af Elisabeth Krey 259
Insänd litteratur 260
Föreningsmeddelanden 261

1910:23 Systrarna Lindberg. En fabrik startad af kvinnor. Af Chanteclaire 265
Gift kvinnas äganderätt. Af B. Roos 266
Östbergska motionen inför riksdagen 267
Från världens rösträttsfält. Af Ellen Wester 267
Social utbildningskurs för unga kvinnor 269
På länsförbundsmöte i Vaxholm. Af A. K. 269
Hedengren, J. och Beskow, E.: Elsa Borg. Rec. af F. E. 270
Från andra sidan sedt. Bref från Murad Bey till Muley Ben Hafiz. Uppbrutet af Lenah 270
Insänd litteratur 271
Kvinnor som hedersdoktorer 272
Bref från Örebro 272
Notiser 273
Föreningsmeddelanden 273

1910:24 Till Amanda Kerfstedt. Af L. D-n. 277
Den Östbergska taxeringsfrågan 279
Hvarför vore det fördelaktigt att ha kvinnliga öfverlärare vid folkskolan? Af Anna Ljungberg 279
Vaksamhet 281
Fredrika Bremer-Förbundets årsberättelse 281
Insänd litteratur 281
Rösträtt år Englands kvinnor. Af Ellen Wester 282
Trotjänarinnan. Af Jenny Engelke 283
Notiser 285

1910:25 Rösträtt åt Englands kvinnor 289
Kvinnorna och sjukkassorna. Af Sigrid Lidströmer 290
Kvinnorörelsen i Österrike. Af S. Sbd. 291
Nordström, Ludvig: Herrar. Rec. af S. E-d. 292
Balten, Ode: Döddansare. Rec. af Maria Jouvin 293
Kvinnlighet, manlighet och mänsklighet. Essayer af Rosa Mayreder. Rec. af E. K-n. 294
Gamla bref. Af S-d Pl-n. 295
Notiser 297
föreningsmeddelanden 297

1910:26/27 Ett rådssammanträde under drottning Kristina 301
Några ord till Sveriges rösträttsföreningar med tanke på den internationella kongressen 1911. Af Sigrid Hofrén 303
Från världens rösträttsfält. Af Ellen Wester 304
En kvinnornas världskongress. Af A. S. O. 306
Studentskornas hem i Paris. Af A. L-n. 307
S. B. K:s hvilohem. Af Elpis 308
Malla Montgomery Silfverstolpes memoarer. Af L. D-n. 309
Grete Meisel Hess. Af N. K-ger. 311
Södermanlands länsförbunds första årsmöte. Af Elin Påhlman 312
Notiser 313

1910:28/29 Fickert, Auguste. Af M. F. 317
Det kyrkligt teologiska mötet i Örebro 28-30 juni 1910. Af Elin Påhlman 318
Thorvaldsen och Anna Maria v. Uhden. Af Maria Holmström 320
Till Förlikningsbillens historia. Af Ellen Wester 322
Notiser 323
Föreningsmeddelanden 323
Passionsspelen i Oberammergan. Af Gustava Svanström 324
Ossian-Nilsson, K.G.: Slätten. Rec. af F. E. 325
"Kate". En kvinnlig samhällsbyggare. Af C. S. von Koch 326
Nyblom, Lennart: Handbok i akvarellmålning. Rec. af A. L. E. 326
Insänd litteratur 329

1910:30 Nyqwist, Lotty. Af Alma Vik 333
"Så ska vi hat". Af A. H-n. 335
Lindgren, Mathilda. Af Valborg Ulrich 336
Till Förlikningsbillens historia. Af Ellen Wester 336
Om landstingsvalen och deras betydelse. Af Elin Wahlquist 337
Grazia Deledda. Några studieblad af Maria Jouvin 338
Tionde nordiska skolmötet 340
Insänd litteratur 340
Lidman, Sven: Stensborg. Rec. af S. E-d. 340
Bergman, Hjalmar: Hans nåds testamente. Rec. af S. E-d. 340
Österling, Anders: Människor och landskap. Rec. af S. E-d. 340
Notiser 341
Föreningsmeddelanden 341

1910:31 Några kvinnoprofiler från Nordiska skolmötet i Stockholm 9-12 aug. 1910. Af Alma Wik 345
Framtidens folkskola. Af H. J. 347
Från världens rösträttsfält. Af Ellen Wester 348
Samverkan mellan Nordens lärarinnor. Af En svensk landsortslärarinna 350
Mc Intyre, Margaret: Grottpojken från stenåldern. Rec. af A. H-n. 351
Lönereglering och pensionering vid de enskilda läroverken. Af S. Sbd. 352
Pierre Budins Mjölkdroppe. Af Disciple 353
Notiser 353

1910:32 Kvinnornas dag på världsfredskongressen. Af E. K-n. 357
På skolutställningen i Stockholm. Af Lif 359
Nybyggnaden vid Rimforsa 360
Till Förlikningsbillens historia. Af Ellen Wester 360
Politik och kvinnor. Af St. Grave 361
Insänd litteratur 361
"Sommarboken". Af A. H-n. 362
En återblick på rösträttsstriden i England. Af Mia Schannong 363
Kvinnoarbete och yrkesutbildningsfrågor i Österrike. Af S. Sbd. 365
Notiser 365
Föreningsmeddelanden 365

1910:33 Nordiska skolmötet i Stockholm. Af A. S-m. 369
Svenska Hems nya lokaler. Af Elpis 371
Hvem är mördaren? Af A. K. 372
Kvinnoarbete och statsfinanser 373
Kvinnliga öfverlärare 373
Hedvig Charlotta Nordenflycht. Af Kerstin Rathsman 374
Rösträttsmötet i Stockholm för de nordiska skolkongressisterna 376
Notiser 377
Föreningsmeddelanden 377

1910:34 Nightingale, Florence. [Nekrolog]. Af Fanny Ekenstierna 381
De kvinnliga filosofie kandidaternas ställning. Af C. L. 385
Kvinnorörelsen. Notiser från Tyskland. Af S. Sbd. 385
Hedvig Charlotta Nordenflycht. Af Kerstin Rathsman 386
Tre föredrag på Nordiska skolmötet 388

1910:35 Hvad skola vi göra? Af Anna Kleman 393
Praktiska uppgifter för landsbygdens F.K.P.R. Af E. P. 394
E. C.: Stämplad. Rec. af E. -m. 396
För frihet och rätt. Ett kamprop från de polska studentskorna i Lemberg och Krakau 398
Svenska skolkökslärarinnornas årsmöte. Af L. N-m. 399
Barnmorskemötet i Stockholm 400
Insänd litteratur 401
Inbjudan till Ekonomiska frihetsförbundets höststämma 401
Notiser 401

1910:36 Första-kammarvalen. Af Gulli Petrini 405
Kejsar Wilhelm och kvinnorna 406
"Dalli". Af Elpis 407
Insänd litteratur 407
De socialdemokratiska kvinnorna och rösträttsfrågan 408
Berg, Bengt: Sjöfallsboken. Rec. af Gustava Svanström 408
Rundresor i Schweiz. Af N. S. 410
Kvinnorna vid den internationella frihandelskongressen. Af John Hedström 411
Rösträttsarbetet på landsbygden 413
Hvad skola vi göra? Af Landsortsfru 413
Notiser 413

1910:37 Hans goda rätt 417
En kyrklig dom. Af Jenny Velander 418
Från världens rösträttsfält. Af Ellen Wester 419
En husmodersskola. Af Lif. 421
De danska kvinnornas rösträtt. Af Elisabeth Krey 422
Hur går det till att anskaffa pengar till kongressen. Af Ann Margret Holmgren f. Tersmeden 423
Holmström, Maria: H.C. Andersen. Rec. af A. H-n. 424
Socialdemokraterna och F.K.P.R. Af intresserad iakttagare 424
Rösträttsarbetet på landsbygden 425
Notiser 425
Föreningsmeddelanden 425
Breflåda 425

1910:38 Vårt rättssamhälle. Af A. K. 429
F.K.P.R. och Första-kammarvalen 431
Det internationella rösträttsarbetet 432
Doktor Ernestina Perez. En kvinnosakens förkämpe i Syd-Amerika 432
Notiser 433
Stockholms koloniträdgårdar och Anna Lindhagen. Af Anna Harpen 434
Ett inbilladt bref. Af Anna L. Elgström 435
Reverend Anna Shaw om England och Skottland 437
Rösträttsarbetet på landsbygden 437

1910:39 Kvinnorna och "fullmaktstjänsterna". Af Axianna Thorstenson 441
Fattiga, ensamma mödrar och deras barn. Af Anna Lindhagen 443
En ny dufvopost 444
Första-kammarvalen. Af Gulli Petrini 444
Germansk vallfärd. Af Huck Leber 446
F.K.P.R. och Första-kammarvalen 448
Vår kyrka och kvinnorna. Af Mia Göransson 448
Notiser 449
Föreningsmeddelanden 449

1910:40 Säve, Teofron. Af Lydia Wahlström 453
Moral 454
Huru skaffa pengar till kongressen? Af En rösträttsföreningsmedlem 455
Hvad böra högerkvinnorna göra. Af Jenny Wallerstedt 455
Märkeskvinnor inom tyska rösträttsrörelsen. Af Hilda Sachs 456
Föreningsmeddelanden 457
Germansk vallfärd. Af Huck Leber 458
Insänd litteratur 460
Från allmänheten 461
Notiser 461

1910:41 Enhetstanken inom F.K.P.R. Af Axianne Thorstenson 465
Kvinnorna i statens tjänst 467
Hvad skola vi göra? Af Ina Rogberg 467
Från världens rösträttsfält. Af Ellen Wester 468
Germansk vallfärd. Af Huck Leber 470
Anna Sandströms läsebok. II. Af Jenny Velander 471
Arbetet för den internationella rösträttskongressen 473
Föreningsmeddelanden 473

1910:42 Wieselgren, Sigfrid. Af Lydia Wahlström 477
Kvinnorna och folkpensioneringsförslaget 478
De gamlas dag. Af Lif 479
Stadsanslag å 3,000 kr. till rösträttskongressen 480
Till kvinnosakens historia. Kvinnorna och yrkesskolefrågan i Österrike. Af S. Sbd. 480
De öfvergifna mödrarna 481
Germansk vallfärd. Af Huck Leber 482
Insänd litteratur 483
Gernandt Claine, Jane: Till Afrodite. Rec. af S. E-d. 484
Björck, Amalia: Trotsare och längtare. Rec. af S. E-d. 484
Willamovitz-Moellendorf, Fanny, f. Fock: Dikter. Rec. af S. E-d. 484
Notiser 485
Föreningsmeddelanden 485

1910:43 Ribbing, Maria, f. de Vylder. [Nekrolog]. Af Hedvig af Petersens 489
Insänd litteratur 491
Kvinnornas värnplikt. Af Elpis 491
En konferens för diskussion af arbeterskeförhållanden 492
En kvinnoförenings 10-åriga jubileum 493
Miss Anna Ecksteins fredsadress 493
Notiser 493
Rösträttsutredningen. Proposition till 1911 års riksdag 494
Kvindelig Læseforening i Köpenhamn 495
Kejsarens nya kläder. Af Lenah 496
Notiser 497
Föreningsmeddelanden 497

1910:44 Almén, Ina, och Svenska Hem. Af Mary Nathhorst 501
Representantvalet vid Stockholms folkskolor 503
Om sammanhanget mellan kvinnans rösträtt och köttpriserna. Af S. Sbd. 504
Stockholms stads anslag till rösträttskongressen 505
Angående de förträffliga verkningarna af kvinnans rösträtt 505
Kvinnor och brottslighet 505
Insänd litteratur 505
Wägner, Elin: Pennskaftet. Rec. af E. K-n. 506
Rantzau, Adeline, Gräfin zu: Ein unmöglicher Mensch. Rec. af Ingegerd Lagerström 507
Det kvinnliga intelligensproletariatet. Af Ebba Theorin 508
Notiser 509
Föreningsmeddelanden 509

1910:45 Kjellbergska flickskolan. En 75-årig kvinnlig undervisningsanstalt. Af E. K-n. 513
Jönsson, Maria. Den nya representaten i folkskoleöfverstyrelsen. 516
Från världens rösträttsfält. Af Ellen Wester 516
Ward Howe, Julia. [Nekrolog]. Af Carola Sahl von Koch 518
De gamlas dag. Af Lif 520
Arbeterskekonferensen i Stockholm 520
Notiser 520
Föreningsmeddelanden 521
Insänd litteratur 521

1910:46 Flodin, Louise. Af Mary T. Nathhorst 525
Arbeterskekonferensen i Stockholm 527
Göteborg inför stadsfullmäktigevalen 528
Hvita Bandet. Arbetsåret 1909 529
Angående de förträffliga verkningarna af kvinnans rösträtt 529
Insänd litteratur 529
Thorvaldsen och hans förhållande till "England" och Österrike". Af Maria Holmström 530
Notiser 532
Föreningsmeddelanden 533

1910:47 Lundin, Hulda. Af Mary T. Nathhorst 537
Kampen mot hvit slafhandel. Kongressen i Madrid. Af Clara Wahlström 539
En ny dufvopost 541
Ido 541
Kleen, Elsa (Gwen): Kvinnor och kläder. En krönika om 1800-talet. Rec. af E. K-n. 542
Insänd litteratur 543
Kvinnorna och stadsfullmäktigevale i Malmö 543
Ett litet bref från Flen 544
Tionde flickskolemötet 545
Notiser 545
Föreningsmeddelanden 545

1910:48 Kvinnornas deltagande i stadsfullmäktigevalen. Af Gulli Petrini 549
Viktiga lönefrågor för de kvinnliga biträdena i statens tjänst. Af G. T-ll. 550
Till Förlikningsbillens historia. Af Ellen Wester 552
Svanström, Gustava: Det starkaste. Rec. af M. R.-M. 554
Lindberg-Dovlette, Elsa: En fiolflicka. Rec. af S. E-d. 554
Thorburn-Busck, Mildred: Fjärran melodier. Rec. af S. E-d. 555
Till rösträttsföreningarna landet rundt. Af Sigrid Hofrén 555
Kvinnorna och stadsfullmäktigevale i Gefle. Af K. L. 556
En diskussion om "Kvinnans värnplikt" 557
Bref från S.B.K:s hvilohem. Af N. S. 557
Notiser 558
Föreningsmeddelanden 558

1910:49 Gumælius, Sofia. Af Mary T. Nathhorst 561
Kampen mot hvit slafhandel. Kongressen i Madrid. Af Clara Wahlström 563
Stockholms stads anslag till rösträttskongressen 565
Våra kvinnliga stadsfullmäktige 566
Engelke, Jenny: Britt.Marie. Rec. af M. R-M. 566
Linder, Ulla: Vågsvall. Rec. af S. E-d. 567
Dagny 1911 567
Minfru. Af Elpis 568
Ytterligare upplysningar från Washington 568
Insänd litteratur 568
"Rösträttsbutiken" i Stockholm 569
Notiser 569
Föreningsmeddelanden 569

1910:50 Lindhagen, Carl. Af Anna Kleman 573
En ny dufvopost 575
Viktiga lönefrågor för de kvinnliga biträdena i statens tjänst. Af G. T-ll. 576
Från världens rösträttsfält. Af Ellen Wester 578
Insänd litteratur 579
Våra kvinnliga stadsfullmäktige 580
Hamilton Geete, Anna: I solnedgången. Rec. af Hilma Borelius 581
Den kvinnliga yrkesinspektionen i Finland 583
Stadsfullmäktigevalen i Huskvarna 583
"Rösträttsspelet" 584
Små rösträttsresor. Af Augusta Tonning 584
Föreningsmeddelanden 584

1910:51 Våra kvinnliga stadsfullmäktige 589
Från världens rösträttsfält. Af Ellen Wester 591
Fem konstnärinnors utställning i Stockholm. Af M. R.-M. 591
Bikupan 592
Angående de förträffliga verkningarna af kvinnans rösträtt 593
Breflåda 593
Heidenstam, Vener von: Svenskarna och deras hövdingar. Rec. af Sigrid Leijonhufvud 594
Branting, Anna: Fåfänglighet. Rec. af S. E-d. 594
Stjernstedt, Marika: Lilas äktenskap. Rec. af S. E-d. 594
Lagerström, Ingegerd: Blodets röster. Rec. af E. K-n. 595
Folkskolans Barntidnings julböcker 595
Kvinnornas hyllning för borgmästare Lindhagen 596
Notiser 596
Föreningsmeddelanden 596

1910:52 Våra kvinnliga stadsfullmäktige 601
Studentskornas restaurant i Paris. Af A. L-n. 603
Kuylenstierna Wenster, Elisabeth: I stället för kärlek. Rec. af S. E-d. 604
Notiser 605
Föreningsmeddelanden 605
Insänd litteratur 605

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen