Göteborgs universitetsbibliotek: Dagny

Dagny

Ny följd 6(1903). Innehåll

1903:1 Anna M. Roos, Okända diktarinnor. Studier i gammal spansk litteratur 3
Ann Margret Holmgren, Efterklang af Björnsonfesten 15
Kvinliga yrkesinspektörer 22
M. Rbg., Hvad är den kvinliga yrkesinspektionens mål? 26
Litteratur: S-d., Jerusalem, II del., af Selma Lagerlöf. - L. W., Ur svenska herrgårdsarkiv af Sigrid Leijonhufvud 30
Cecilia Bååth-Holmberg, En replik 35
Föreningsmeddelanden 38
1903:2 Kvinliga yrkesinspektörer. Ännu några synpunkter 39
Cecilia Milow, Från mitt vandringsår. III. På "Kronprins Wilhelm" till Amerika. - Första intrycken af Nya världen 45
Litteratur: S-d., Nya dikter af Ellen Lundberg. - S-d., En psykesaga af Tyra Kleen 52
Föreningsmeddelanden 54
Från skilda håll 56
Gurli Linder, Ett genmäle: "Våra barns nöjesläsning" 56
1903:3 Maria Cederschiöld, Den svenska gifta kvinnans rättsliga ställning i familjen och samhället 61
Anna Knutson, Kung Vahle och Måns i Halna 76
Litteratur: L. D., Minne af Fredrika Bremer af C. R. Nyblom. - F. E., Ur en själs lif af Gertrud Almqvist 81
Helen Blackburn [dödsruna] 86
Från riksdagen. Mannans målsmanskap öfver hustrun 87
Föreningsmeddelanden 89
Från skilda håll 89
1903:4 Natanael Beskow, Till frågan om kvinnans politiska rösträtt 91
Klara Johanson, Anna M. Roos' diktning 94
Cecilia Milow, Från mitt vandringsår. IV. Ett amerikanskt fängelse 104
Tyska kvinnoföreningar till sedlighetens höjande 107
Från riksdagen 1903 108
Föreningsmeddelanden 111
Bilaga: De kvinliga kontors- och butiksbiträdenas ställning. 20 s.
1903:5 Amanda Kerfstedt, Lea [dödsruna] 113
E. C-m., Läroverkskomitén och samskolan 116
Lydia Wahlström, Drottning Charlotte och hennes dagbok 126
Litteratur: L. N-H., Känslans rätt af Axel Lundegård. - F. E., Låt oss följa Honom! af Henryk Sienkiewicz. - G. Hj., Mannens klädedräkt af Sam Arsenius. - Adolf Hillman, I Spanien af Ebba Ramsay 136
Kvinnorna och stadsfullmäktigevalen 143
Notiser 145
1903:6 Eugenie Beskow, Ur ett barns inre värld 147
F. E., Edna Lyall [dödsruna] 156
Litteratur: S-d., Den svenska odlingens stormän af Lydia Wahlström. - L. D., Camilla Collett af Clara Bergsøe. - E. Wbg., Bikupan af M. Maeterlinck 159
Ett uttalande af Fredrika-Bremer-Förbundet i nykterhetsfrågan 165
De kvinliga rösträttsföreningarnas organisation 168
1903:7 Anna Whitlock, Bör den svenska kvinnan erhålla politisk rösträtt 169
L. D., Magdalene Thoresen [dödsruna] 176
Eva Fryxell, Barnens nöjesläsning för 60 till 70 år sedan 180
Elisabeth Kuylenstierna, Fru J. Blicher-Clausen 188
N. S., Från Helsingfors till Petersburg under "Maslinitzan" 191
En massadress till Danmarks kvinnor 196
Från skilda håll 198
1903:8 K. L., Ett och annat om sjukvården i Frankrike 199
Lydia Wahlström, Kvinnans rösträtt i forna tider 209
Litteratur: E. Wbg., Hemmet tomt af J. Deuzèle. - F. E., Vera af Johan Nordling 211
Kvinnans deltagande i stadsfullmäktigevalen 214
Föreningsmeddelanden 216
1903:9 Gertrud Adelborg, Kan något göras för att minska den kvinliga emigrationen och dess faror? 217
Cecilia Milow, Från mitt vandringsår. V. Boston. Hem- och skollif 229
Maria Durling, Runosångerskan Páraske 236
Lilly Zickerman, Hemslöjden, ett medel mot emigrationen 238
Föreningsmeddelanden 243
Arbeterskornas ställning i Stockholm 244
O. S., Praktiskt arbete och huslighet för våra unga flickor (Insändt) 245
1903:10 Inger Bugge, Till Selma Lagerlöf 247
Lydia Wahlström, Uppsalalif bland kvinliga studenter 249
Litteratur: F. E., Kvinnans uppgift och ställning af Joh. Müller 257
Föreningsmeddelanden 260
Bilaga: Fredrika-Bremer-Förbundets berättelse för år 1902. 31 s.
1903:11 Else Conrad, De kvinliga butiksbiträdena i Tyskland och deras organisation 261
E. R-y., Bland fjällen. Ett sommarminne 268
E. af K., En afton i Malmö damsällskap 274
Föreningsmeddelanden 277
1903:12/13 F. E., Lina Berg, f. Sandell (L. S.) [dödsruna] 279
Cecilia Milow, Från mitt vandringsår. VI. "Nya världens Athen". - Klubbaftnar 281
Litteratur: S-d., A. N. Clewberg-Edelcrantz och hans omgifning af Jenny af Forselles. - F. E., Vi och världsalltet af J. Brierley. - E. Wbg., Tanken som karaktärsdanare af Ralph Waldo Trine. - E. Wbg., Fredlösa historier af Joseph Conrad. - L. D., Sexton år af Karl Larsen 289
De akademiskt bildade kvinnornas petition 298
1903:14 Anna Kruse, Hilda Casselli [dödsruna] 305
Clara Wahlström, En bok om Goethe 311
E. S., Ur Carmen Sylvas diktning 317
Internationella kvinnoförbundets årskonferens 318
Kirstine Fredriksen [dödsruna] 320
Föreningsmeddelanden 320
Från skilda håll 321
1903:15 L. D-n., En kvinnornas historia. Reformarbetet till förbättrande af kvinnans ställning af Alexandra Gripenberg. III 323
Anna Säve, Några drag ur Maria Stuarts ungdomslif 331
F. E., Något om ambulatoriska skolkök på landsbygden 341
Litteratur: L. D., Gunnar Gran af Maria Rieck-Müller. - E. Wbg., Lille Johannes af Fredrik van Eeden. - L. D., Det bortlofvade landet af Alvilde Prydz. - L. D., Högfjällsprästen af Ingeborg Maria Sick 344
Föreläsningar i sociala ämnen 351
Föreningsmeddelanden 352
1903:16 Charl. Nerman, Ungdomsläsning på 40- och 50-talet 353
Clara Wahlström, "Mamma Aja". Goethes moder 360
1903:17 K. L., Sjuksköterskeskolan vid London Hospital 367
Maria Anholm, Hvad en guvernant kan få upplefva 377
Dagmar Bergström, Ödesdiger väntan 384
Litteratur: F. E., De osynliga vägarna af Mathilda Roos. - F. E., Från skolsalen af Teodor Holmberg. - F. E., Skrifter utgifna af Svenska sällskapet för nykterhet och folkuppfostran. - G.-, Svenska kvinnans kommunala rättigheter och skyldigheter af Gustaf A. Aldén 387
Bör det offentliga lifvet längre undvara kvinnan? 391
Föreningsmeddelanden 393
Vestgötaman, Reflektioner. (Insändt) 395
1903:18/19 Ernst Liljedahl, Ungdom och sedlighet 397
Clara Wahlström, "Jörn Uhls" författare 409
Albert Henning, Två dikter 417
När kvinnor gå till val 418
Litteratur: L. D., I pagodernas land af Jane Gernandt-Claine. - L. D., Ljud i natten af Helena Westermarck. - L. D., Drift-, förälskelse-kärlek af Th. Klaveness. - L. D., Feminismens moral af Frida Stéenhoff 421
Föreningsmeddelanden 427
Från skilda håll 427
Fredrika-Bremer-Förbundets stipendier för 1904 430
1903:20 Emigrationen och ungdomsproblemet i Amerika. Referat af Cecilia Milows föredrag å K.F.U.M. den 30 nov. 431
Hemslöjden och den nutida uppfostran. Referat af Lilli Zickermans föredrag å K.F.U.M. den 7 dec. 434
Litteratur: Elin Beckman, Friskgymnastik af Elin Falk. - G., Flygblad, utgifna af Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Stockholm 437
Böcker för barn och ungdom julen 1903 439
Innehållsförteckning 457

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen