Göteborgs universitetsbibliotek: Dagny

Dagny

Ny följd 2(1899). Innehåll

1899:1 L. D-n, Kvinnans århundrade. Reflexioner vid sekelslutet 3
Selma Lagerlöf, Bröderna 9
Nils Erdman, Paul Lange och Thora Parsberg. Några synpunkter 14
Klara Johansson, Två visor om saknaden 21
Elisabeth Carlson, Elisabeth Keyser död 22
Litteratur: K. J., Reseboken af Per Hallström; Fridolins visor af Erik Axel Karlfeldt 27
Föreningsmeddelanden 29
1899:2 Gina Krog, Kvindesagen i Norge. I 31
S-d, Birgittas hus 37
Litteratur: L. D., Dona Ysabel af Mathilda Malling; Det främmande landet af Jane Gernandt-Claine
   K. J., Tattaren och hon af Andrea Butenschön
   D. R., Den kvinliga klädedräkten. Utgifven af Drägtreformföreningen 40
E. B., Kvinnorna och fredssaken 45
Föreningsmeddelanden 46
1899:3 En kvinlig lönefråga i statsverkspropositionen 49
Gina Krog, Kvindesagen i Norge. II 54
Lotten Dahlgren, En vinter i Upsala på 40-talet. Ur en ung flickas dagboksanteckningar. I 60
E-lf, En läsestuga 69
Litteratur: Alma Cleve, Normandie af M. Anholm
   L. D., Hemtrefnad
   K. J., Tidskrifter 72
Från skilda håll 77
1899:4 Lotten Dahlgren, En vinter i Upsala på 40-talet. II 81
M. L-d, Fredliga rustningar. Några ord i en sjukvårdsfråga 86
Litteratur: G. H., Panu af Juani Aho 90
Föreningsmeddelanden 91
Från skilda håll 92
1899:5 Lotten Dahlgren, En vinter i Upsala på 40-talet. III 93
Anna Knutson, Vid Sikarsbrunnen. Poem 103
En kvinlig trädgårdsskola på 65:te breddgraden 107
Litteratur: G. H., Peter den store af K. Waliszewski
   K. J., Sommarferier i Montezumas land af Hjalmar Edgren 114
A. S., Från 1899 års riksdag. I 118
Helene Höhnk, Arbetet för reformerande af ungdomslitteraturen i Tyskland 119
Föreningsmeddelanden 121
Från skilda håll 121
1899:6 Cécile Gohl, Ett gulnadt pappersblad 123
Eko, Hildegard Thorsells- och Elisabeth Keysers-utställningarna 128
A. Montelius, "Vandrande sparkassa" 133
Föreningsmeddelanden 136
Från skilda håll 136
1899:7 Utbildning af barnavårdarinnor och barnens uppfostran före skolåldern 137
C. H. B., Madonnadyrkan i Pompejidalen 145
Klara Johanson, Agneta och hafsmannen 155
Kvinnokongressen i London 162
Föreningsmeddelanden 163
Från skilda håll 165
1899:8 M. Anholm, Bref från Köpenhamn 167
Litteratur: L. D., Tankebilder af Ellen Key
   S-d, Den svenska odlingens stormän af Ellen Fries
   K. J., Slätten af Mark Sten 173
Nytt privat seminarium 178
Föreningsmeddelanden 179
Från skilda håll 180
1899:9 Anna Höjer, Den hvita slafhandeln 181
Sigrid Penson, En engelsk söndag 189
V. Scharp, Sakkunnig barnavård 191
E-lf, "Skönhet för alla" 194
Kvinnans ställning inom postverket 197
Litteratur: Bgll, Kneippkuren; Luft- och solbad samt kallvattenkur såsom hälsomedel
   S-d, Fru Brahe till Erichsholm af Birger Mörner
   L. D., Skuggsidor ur lifvet af Kajsa; En modern historia af Victor Hugo Wickström 199
Föreningsmeddelanden 203
Från skilda håll 203
Insändt 206
1899:10 Carin Wästberg, Det handarbetades framtid. I 207
Cécile Gohl, Tidning för en dag 210
A. S., Från 1899 års riksdag. II 217
Litteratur: K. J., Grefven af Antwerpen af Per Hallström
   L. D., Talmi af Ernst Lundquist
   A. St., Kvinnohygien af Karolina Widerström
   K. J., Småskrifter utgifna af Sveriges kvinliga fredsförening 218
Internationella kvinnokongressen i London 223
Ett fredsmöte 225
Föreningsmeddelanden 227
Från skilda håll 228
Bilaga: Fredika-Bremer-Förbundets berättelse för år 1898, det fjortonde af dess verksamhet. 23 s.
1899:11 Carin Wästberg, Det handarbetades framtid. II 229
Maria Durling, Jeftahs dotter. Poem 235
Litteratur: S-d, Natt jämte andra dikter af Annie Quiding
   L. D., "Ödmans flickor" af I. L. Stockenstrand
   Meddelanden från nordiska muséet af Artur Hazelius
   Svenska turistföreningens årsskrift för år 1899
   Bgll, Den första hjälpen vid plötsliga olycksfall af F. von Esmarch 236
Mary, Ett besök i "Hemmet för arbeterskor" 242
Magdalene Thoresen 245
Elise Polko död 246
Föreningsmeddelanden 247
Från skilda håll 248
1899:12 Carin Wästberg, Det handarbetades framtid. III 251
Alma Cleve, En sommartripp till Italien 255
Litteratur: K. J., Föräldrarna af Lennart Hennings; I Jesu fotspår af Charles M. Sheldon 264
Meddelanden från kvinnokongressen i London 267
Föreningsmeddelanden 268
Från skilda håll 268
1899:13 G. A., Från International Council och kvinnokongressen i London. I 269
Sigrid Kruse, Goethes moder 279
Från skilda håll 284
1899:14 E. O-s, Den s.k. hvita slafhandeln. Skildring af den internationella kongressen i London den 21-23 juni 1899 287
G. H. v. K., Hem för arbetande bildade kvinnor 297
Klara Johanson Det blåa förklädet 300
Litteratur: L. D., Fulingens kärlekssaga af Prinsessan Karadja
   Bgll, Foten och den riktiga formen på skodon af Anton Nyström
   K. J., Les livres d'or de la science 303
Från skilda håll 307
1899:15 G. A., Från International Council och kvinnokongressen i London. II 309
L. D-n, Drag ur Harriet Beecher Stowes lif. I 317
X, Ny dansk lag om äkta makars egendomsförhållanden 325
Maj Lagerheim, Det femte nordiska studentmötet med kristligt program 329
Litteratur: L. D., Fjällbyfolk af Maria Rieck-Müller
   S-d, Viktoria af Knut Hamsun
   Ann-Margrethe Hamilton, Praktisk väfbuk af Mina v. Engeström
   E. K., Hvad skola vi äta? af Anna Ekberg 331
Föreningsmeddelanden 333
Från skilda håll 333
1899:16 Den svenska kvinnan och den politiska rösträtten 336
Mark Stern, Fruntimmer 340
L. D-n, "Konsten i hemmet" 343
Anita, Solvärme. Poem 347
Litteratur: K. J., I dödvatten af Rafael
   L. D., Två hustrur af Anna Wahlenberg
   K. J., I den gamla goda tiden af Ian Maclaren 348
E-lf, Gröna möbler 351
Föreningsmeddelanden 352
1899:17 Bengt Oxenstierna, Fattigvårdsprinciper och fattigvårdarskap 353
L. D-n, Karin Åhlin död 367
Hilma Angered-Strandberg, Diktarfrid 371
Litteratur: L. D., Bränningar af Amanda Kerfstedt
   K. J., Italien af Victor Hugo Wickström 375
Föreningsmeddelanden 379
Från skilda håll 380
1899:18 Henrika Widmark, Vid Handarbetets Vänners 25-års-jubileum. Poem 385
Calla Curman, "De sju fostermödrarna" 388
Anna Fleetwood-Derby, Handarbetets Vänners barndom 403
Sofia Gisberg, Öfversikt af föreningen Handarbetets Vänners verksamhet 1874-1899 409
1899:19 Sigrid Leijonhufvud, Ett afsked 423
F. E., Doktor Barnardos barnhem 426
Andrea Butenschön, En svår fråga 432
E. C., Om handstil 434
Litteratur: M. Lgm, Ett fullkomligt lif af Henry Drummond ; Var det en dröm?; Den stora strejken; Tvillingparet af Charles M. Sheldon
L. D., En kärlekslös af Maria Jouvin 436
M. D. S., Ett polskt kvinnomöte 441
Från skilda håll 443
1899:20 L. D-n, Drag ur Harriet Beecher Stowes lif. II 445
Aja, Vinter 454
Svenska i England, Bilder från Englands praktiska arbetsfält. I. Trädgårdsskötsel 455
Litteratur: S-d, En herrgårdssägen af Selma Lagerlöf; Drottningar i Kungahälla af Selma Lagerlöf; Sagan om den sköna prinsessan Li-Hang-Tse och andra berättelser af Anna M. Roos
   V. K., John Hall af Sofie Elkan (Rust Roest)
   L. D., Slättens barn af Carl Warder 460
Svedenborg om fattigvårdsprinciper. (Insändt) 465
Föreningsmeddelanden 466
Från skilda håll 468
Böcker för barn och ungdom julen 1899. Från Fredrika-Bremer-Förbundets bokkomité 470

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen