Göteborgs universitetsbibliotek: Dagny

Dagny

Ny följd 1(1898). Innehåll

1898:1 Till läsaren! Anmälan 3
Anna Sandström, Under hvilka förutsättningar kan kvinnorörelsen blifva af verklig betydelse för kultur och framåtskridande? 7
Agda Montelius, Välgörenhetens mål och medel 13
Alfhild Agrell, Flickan som hade sju hjärtan. Saga 23
Litteratur:
   S-d., Antikrists mirakler af Selma Lagerlöf
   L. D., Fråm norrskenens land af Mathilda Roos 29
Notiser från bokmarknaden 32
Föreningsmeddelanden 34
Från skilda håll 36
1898:2 Lilly Engström, Sommardagar i Lule Lappmark. I 41
Lydia Wahlström, Ett gammalt porträtt. Poem 53
Litteratur:
   K. E. J., När seklet var ungt af Cecilia Bååth-Holmberg. - Skyttes på Munkeboda af Mathilda Malling
   S-d, Jungfru Jan af Karl Erik Forsslund. - Drömmar af Olive Schreiner. Öfvers. af Ingeborg Kleen 54
Notiser från bokmarknaden 61
Föreningsmeddelanden 63
Från skilda håll 64
Genmäle från "Red. af Folkskolans Barntidning och Julklappen" 67
Svar på genmälet från L. E. 69
1898:3 Lilly Engström, Sommardagar i Lule Lappmark. II 71
Carin Wästberg, Svensk hemslöjd och norsk husflit 81
Klara Johanson, Annie Besant 87
Litteratur: K. E. J., Nya dikter och tal af Frithiof Holmgren. - Elise af Mark Stern 91
Ett sätt att motarbeta ungdomens förvildning 93
En moder, Några tankar angående "Ungdomens förvildning och medlen däremot" 95
Kvinnan och fredssaken 97
Zacharias Topelius och Finlands kvinnor 100
Föreningsmeddelanden 101
Från skilda håll 101
1898:4 En akademisk befordringsfråga 103
Carin Wästberg, Svensk hemslöjd och norsk husflit. (Forts.) 104
Esse Dal, Teori och praktik. Skiss 113
Svenska kvinnor, Några ord om jubileumsfonden 119
Anna Knutson, Maktlös. Sonett 121
Litteratur: G. H., Brudsmycket af H. Keyser
   L. N., En passionshistoria af Rafael 122
Notiser från bokmarknaden 124
A. S., Från 1898 års riksdag. I 126
Sekreteraren, Notiser från Stockholms läsesalong 127
Föreningsmeddelanden 129
Från skilda håll 129
1898:5 L. D-n., En kvinlig "psykolog" 133
Förbundsmedlem, Sjukvårdsföreningar i landsorten 143
Föreningsmeddelanden 148
Notiser från bokmarknaden 149
Från skilda håll 152
1898:6 Alli Trygg-Helenius, Frances Willard (dödsruna) 155
Gerda Meyerson, Hur Stockholms arbeterskor lefva 158
Alma Cleve, Glädjen och famlijen 168
J. N., Tidningspressen och välgörenheten 176
Litteratur: K. E. J., Lindelin af Jonas Lie. - Hjortholm af Sophus Bauditz 180
Föreningsmeddelanden 183
Från skilda håll 184
1898:7 Emil Linders, Henrik Ibsen och kvinnans skald 185
L. D-n., Frances Willards sista färd 194
G. A. Helsingius, De finska fattiggårdarna och deras föreståndarinnor 199
Notiser från bokmarknaden 202
Föreningsmeddelanden 205
Från skilda håll 208
En ungdomens vän, Vår ungdom och "den gamla goda tiden". Ett genmäle till Alma Cleve 210
1898:8 Anna Säve, Lucrezia och Leonora d'Este. Tvenne systrar från renässanstiden. I 215
Cécile Gohl, Hur jag blef trädgårdsmästare 223
Kvindelig Læseforenings blomsterfest för Henrik Ibsen 232
Litteratur: K. J., Den nya världen af Hilda Angered-Strandberg
L. D., Beroende af Elisabeth Kuylenstierna 235
Föreningsmeddelanden 241
Från skilda håll 242
Alma Cleve, Svar till "en ungdomens vän" 245
1898:9 Anna Säve, Lucrezia och Leonora d'Este. Tvenne systrar från renässanstiden. II 249
S-d., Några reseintryck 256
Klara Johanson, Historien om ett kulturkrig 263
Festen för Henrik Ibsen den 16 april 269
Henrika Widmark, Till Henrik Ibsen. Poem 271
Litteratur: B. B., Ebb och flod af Alma Cleve. - Tantali kval af Ida Bäckmann 274
A. S., Från 1898 års riksdag. II 277
Föreningsmeddelanden 279
Från skilda håll 280
1898:10 Några ord med anledning af en opinionsyttring 283
Ellen Jolin, Dagboksanteckningar från en resa i Norra Afrika 286
A. S., Från 1898 års riksdag. III 292
Litteratur: K. J., Nederländsk konst af August Hahr
   L. E., Hvad furan förtäljde af Margareta
   S. H., Ut till lek! af J.W. Åkermark
   K. J., Haf och fjord af Fredrik Nycander
   E. R., Modern tillklippningskonst för dam- och barntoiletter af Theodora Skousgaard 295
Eva Fryxell, Notiser från Stockholms läsesalong 302
Föreningsmeddelanden 305
Från skilda håll 307
Bilaga: Fredrika-Bremer-Förbundets berättelse för år 1897, det tolfte af dess verksamhet. 24 s.
1898:11 Eva Fryxell, Rosalie Olivecrona, född Roos (dödsruna) 309
Förslag till bildandet af Fredrika-Bremer-Förbundets distriktföreningar för hälso- och sjukvård på landsbygden 322
E-lf., Vår nyaste kvinliga filosofie doktor 334
Litteratur: L. N., Sin nästas hustru af Harold Gote
   B. B., Bindande band af Anna Wahlenberg. - Bergtagen af Elin Ameen
   L. V-m, Religionsundervisning åt våra barn af S.H. Adlersparre 337
A. S., Från 1898 års riksdag. (Forts.) 341
Föreningsmeddelanden 345
Från skilda håll 346
1898:12 Cecilia Bååth-Holmberg, Vid högsommartid i Neckardalen 347
Litteratur: L. D., Det yttersta skäret af Gustaf af Geijerstam
   K. J., Nordanfrån af Stig Stigson 354
Föreningsmeddelanden 358
Från skilda håll 358
1898:13 Ellen Jolin, Dagboksanteckningar från en resa i Norra Afrika. (Forts.) 361
R. G. H. v. K., Fattigvårdsbarnens uppfostran i England 365
Ann Margret Holmgren, Landskvindesagsmötet i Bergen 370
1898:14 G. A., Om svenska barnmorskor 375
Klara Johanson, Ur Byrons "Hebrew Melodies" 387
A. M:s, Eva Thorssell (dödsruna) 389
Litteratur: K. J., Prärien af Hilma Angered-Strandberg 390
Från skilda håll 394
En vänlig erinran till våra damer i allmänhet och fru A.M. Holmgren i synnerhet af Euphrosyne. (Insändt) 395
1898:15/16 Anna Sandström, Modern romantik och etik 397
L. D-n., Evelina Fahnehjelm (dödsruna) 436
Litteratur: K. J., Våren af Per Hallström
   L. D., I Spanien af Theodor Lindblom 438
Föreningsmeddelanden 440
Från skilda håll 442
1898:17 Sigrid Leijonhufvud, Studier i ett gammalt släktbibliotek 443
G. H. von Koch, Ett samtal med mr. C.S. Loch 450
Litteratur: L. D., Reformarbetet till förbättrande af kvinnans ställning af Alexandra Gripenberg 453
Från skilda håll 457
Svar till "Euphrosyne" från Ann Margret Holmgren 458
1898:18 Cécile Gohl, Kvinnorna i Washingtons ämbetsverk 465
Litteratur: C. F., Vid Niemens stränder. - Ofrälse af Eliza Orzeszko
K. J., Signe Clerck af Lennart Hennings
L. D., I det fördolda af M.K.. - Kolarkojan vid Siljan af John Wahlborg. - Den förste bäste af O. Verbeck 473
Internationella kvinnoförbundets kongress 479
Föreningsmeddelanden 481
Från skilda håll 481
1898:19 Lucina Hagman, "Den skrifvande handelsmandskan". En finsk författarinnetyp 483
M. L-n., Lord. Ett hundporträtt 492
Litteratur: L. D., "Studenter och arbetare" 1898. - K. J:, Vågsvall af Hans Vik. - När Jesus kom till Östersund af Victor Hugo Vikström. - Vid rosenbusken af Ian Maclaren 495
Föreningsmeddelanden 501
Från skilda håll 503
1898:20 L. D-n, Ellen Ankarsvärd (dödsruna) 505
Eugenie Beskow, Skiftningar 515
Anders Hemming, De kvinliga telegrafisternas pensionsfråga 518
Litteratur: L. D., Dagsländor af Mari Mihi 522
Föreningsmeddelanden 523
Från skilda håll 525
Slutreplik 526
Böcker för barn och ungdom julen 1898. Från Fredrika-Bremer-Förbundets bokkomité 527
Innehållsförteckning 551

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen