Göteborgs universitetsbibliotek: Dagny

Dagny

Årgång 12(1897). Innehåll

1897:1 Lydia Wahlström, Fredrika Bremer. Några studier med anledn. af S. Adlersparres och S. Leijonhufvuds biografi öfver Fredrika Bremer 3
Elin Ameen, Hjälphustrun. Skiss 16
Litteratur: A. K-dt, Helgsmålsklockan. Skildring från Norrland af Math. Roos. - L. D., Fantasier. Fyra berättelser af Helena Nyblom. - S**, Anteckningar från Italien af en svensk diplomat. - S**, Ett år i Italien af Gustaf Lindgren 21
En kvinna i fattigvårdsstyrelse 28
En dräktreform 29
Meddelanden från Fredrika-Bremer-Förbundet 32
Från skilda håll 32
1897:2 L. D-n., Fosterbarnsväsendet och barnavården i äldre och nyare tid 37
Anna Knutson, Orvar Odd. Romantiskt sagospel i 5 akter 44
Gerda Meyersson, Några ögonblicksfotografier från arbeterskornas värld 56
Litteratur: A-ll-e, Lejonets unge. Nutidsskildring i fyra akter af Harold Gote. - S-d, Briljantsmycket och andra berättelser af Per Hallström. - G. H. En lyckoriddare. Berättelse från 1600-talet af Harald Molander 64
A. S., Från 1897 års riksdag 73
Meddelanden från Fredrika-Bremer-Förbundet 76
Från skilda håll 77
1897:3 Telefonisternas löne- och arbetsförhållanden 83
Agnes Henckel, Letizia Bonaparte, Napoleon I:s moder. I. 98
Anna Knutson, Vårvisa 105
A. S., Kvinnans rösträtt inför engelska underhuset 107
G. L., Sommarhvila och vinterro 111
Litteratur: Bgll, Handbok för sjukskötsel i hemmet af E. W. Wretlind 115
Meddelanden från Fredrika-Bremer-Förbundet 116
Från skilda håll 119
1897:4 Aug. G-d., Ytterligare om kvinnors arbetslöner. Den kvinliga järnvägspersonalen 123
Agnes Henckel, Letizia Bonaparte, Napoleon I:s moder. II. 127
M. L-d, Något om Frankrikes och Tysklands sjuksköterskor 134
M., Bara en fiolgubbe 141
Alfhild Arwidsson, Ett kvinligt lärosäte 146
Konferens, anordnad af Svenska kvinnornas nationalförbund 153
Meddelanden från Fredrika-Bremer-Förbundet 154
Från skilda håll 154
1897:5 Allan Berg, Minna Canth [dödsruna] 157
Ellen Jolin, Anteckningar från en studieresa i Spanien 164
L. D-n., Minnen från Sonja Kovalevskys ungdom 171
L. W., En akademisk högtidsdag 183
Litteratur: S**, På klassisk mark af Johan Bergman. - G. H., Kampen för och emot negerslafveriet af Cecilia Bååth-Holmberg. - L. N., Dess höga plaisir af Birger Mörner 189
A. S., Efterskörd från 1897 års riksdag 194
Svenska sjuksköterskornas allmänna pensionsförening 197
1897:6 De svenska kvinnornas hyllning till drottning Sofia 199
Henrika Widmark, Kantat, Svenska kvinnornas nationalförbund tillegnad 203
L. D-n., Svenska kvinnornas nationalförbunds konferens i Stockholm 1897 206
Adolf Hillman, Concepción Arenal. En spansk banbryterska 216
Anna Knutson, En juvel. En liten strandbild från Visby 221
A. S., Kvinnornas rösträtt inför engelska underhuset 227
Den internationella kvinnokongressen i Bryssel 230
Från skilda håll 234
Program vid Svenska kvinnornas nationalförbunds konferens i Stockholm 21-23 september 1897 235
1897:7 Charlotte Norrie, Sygepleje som arbejdsfelt for Kvinden 237
Carin Wästberg, "Skål för renässansen!" eller Hvad utställningen förtäljer 248
L. D-n., En återblick på kvinnokonferensen i Stockholm 254
Henrika Widmark, Till kvinnokonferensens medlemmar. Poem 266
Litteratur: L. D., Arbetsstugor för barn af Anna Hierta-Retzius. - L. D., Lyckans hägringar af Sunny Frykholm. - L. D., Ur kvinnornas lif. Studier af Anna Törnström 267
Eva Fryxell, Kvindelig Læseforening 273
1897:8 L. D-n., Lea Ahlborn [dödsruna] 275
Hanna Andersson, Kvinnoklubbens idé 279
Lydia Wahlström, Ett studentmöte med kristligt program 285
M. Anholm, Ett historiskt minne 294
L. E., Våra barn och lotteriväsendet 299
Meddelanden från Fredrika-Bremer-Förbundet 300
Böcker för barn och ungdom julen 1897. Från Fredrika-Bremer-Förbundets bokkomité 302
Innehållsförteckning 1897 [329]

Bilaga: Fredrika-Bremer-Förbundets berättelse för år 1896, det elfte af dess verksamhet. 23 s. (Bilaga till häfte 4)

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen