Göteborgs universitetsbibliotek: Dagny

Dagny

Årgång 11(1896). Innehåll

1896:1 Esselde, Om brefkonsten och Fredrika Bremer som brefskrifverska 3
E. G., Eleonora Duse 13
Anna Knutson, Nornan 17
Litteratur: M. C., Teckningar ur svenska adelns familjelif i gamla tider af Ellen Fries 23
Svenska kvinnornas nationalförbund 28
Litterära notiser 29
Meddelanden från Fredrika-Bremer-Förbundet 31
1896:2 Anna Sandström, Kvinnoarbete och kvinnolycka I 33
L. D-n., Från Esseldes sista år 49
M. L-d., Ett och annat rörande sjukvård och sjuksköterskor 55
M. C., Från 1896 års riksdag 59
Litterära notiser 63
Meddelanden från Fredrika-Bremer-Förbundet 65
Från skilda håll 66
1896:3 Anna Sandström, Kvinnoarbete och kvinnolycka II. Ännu några synpunkter 67
Lydia Wahlström, Kvinnor och politik för 100 år sedan 85
Gerda Meyerson, I upplysningens och människokärlekens namn. Ur Eliza Orzeszkos judeberättelser 92
M. A., "Kvindelig Læseforening". (Bref från Köpenhamn) 98
Meddelanden från Fredrika-Bremer-Förbundet 102
Fröken Kristine Dahl 105
Pensionsfond för sjuksköterskor 106
Från skilda håll 108
1896:4/5 L. Dietrichson, Hanna Winge [dödsruna] 109
Rosalie Olivecrona, Är kvinnorörelsen berättigad? 120
A. H., Svenska kvinnan inom de bildande konsterna. II. 142
Fredrik Vetterlund, Några aforismer 149
V. L., Nürnberg. Några reseintryck 151
Gerda Meyerson, Matlagningsundervisning i våra folkskolor 154
Litteratur:
   M. C., Från Gogs och Magogs land af Maria Anholm.
   L. D., När riddar Ulf suckar af Märtha Bolle.
   L. N., Eva Sten af Alma Cleve.
   L. D., Fyra berättelser af Mark Stern 159
Litteratur i kvinnofrågan 167
M. C., Från 1896 års riksdag 167
Meddelanden från Fredrika-Bremer-Förbundet 173
Från skilda håll 176
Fredrika-Bremer-Förbundets berättelse för år 1895, det elfte året af dess verksamhet. 24 s. (Bilaga)
1896:6 E. F., En turistfärd till Nordkap 179
Alma Cleve, Laura Marholms författarskap 191
Lotten Dahlgren, Den internationella kvinnokongressen i Berlin I 198
Litteratur:
   Eva Fryxell: Kärlek och moderlighet af Ina Rogberg.
   L. D.: Ragnhild af Wilma Lindhé.
   L. D., M:lle Blanche af Ellen Idström 210
En studieresa till England 215
Meddelanden från Fredrika-Bremer-Förbundet 218
1896:7 Lydia Wahlström, Fredrika Bremer. Ett biografiskt verk 219
Lotten Dahlgren, Den internationella kvinnokongressen i Berlin II 225
Göran Björkman, Ur trenne skaldinnors diktning. Öfvers. 235
M. L., Någor om Englands sjuksköterskor 238
Litteratur:
   L. N., Hella och andra historier om kvinnor af Jane Gernandt-Claine.
   L. D.: Skepp som förgås i stormen af Mathilda Roos.
   L. Em.,: Med eller mot sin natur af Margareta.
   L. D.: Skiftande stämningar af Rust Roest.
   L. D.: Lefnadslycka. Frihet af Ebba von Koch 242
Gerda Meyerson, Elevhemmet i Stockholm 251
Meddelanden från Fredrika-Bremer-Förbundet 253
Från skilda håll 254
1896:8 Fredrik Vetterlund, Viktor Rydberg och 80-talets ungdom 255
Alfhild Agrell, Idealet. Saga 262
L. D-n., En afton i Gymnastiska Centralinstitutet 264
Meddelanden från Fredrika-Bremer-Förbundet 271
Från skilda håll 272
Litterära notiser 273
Böcker för barn och ungdom år 1896. Från Fredrika-Bremer-Förbundets bokkomité 275

Bilaga: Fredrika-Bremer-Förbundets berättelse för år 1895, det elfte året af dess verksamhet. 24 s. (Bilaga till häfte 4/5)

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen