Göteborgs universitetsbibliotek: Dagny

Dagny

Årgång 10(1895). Innehåll

1895:1 Till våra läsare! 3
Det nu gällande vigselformuläret 7
Ellen Lundberg f. Nyblom, Mitt försvar. (Ur diktsamlingen "Lyriska stämningar", belönad med Svenska akademiens 2:dra pris) 9
M. Anholm, Asiatiska interiörer. I. En nunna 10
Hellen Lindgren, Lille Eyolfs plats i Ibsens diktning 15
Dixi, En klenod 20
Något om sjukvården på landsbygden i Baden 24
Meddelande från Fredrika-Bremer-Förbundet 26
Från skilda håll 27
1895:2 Camilla Collet [dödsruna] 29
Hulda Lundin, En efterskörd från Chicagoutställningen 30
S-d., Tre nya diktsamlingar 38
M. C., Från 1895 års riksdag 44
Gerda Meyerson, Ett blad ur min dagbok 50
Litteratur: F. Cbg, Säfve, Kurt & C:o. Berättelse af Rust Roest. - L. D-n, Spillror och andra berättelser af Cecilia Bååth-Holmberg. - L. N., Sju martyrer, berättelser från den husliga härden af René 56
Meddelanden från Fredrika-Bremer-Förbundet 63
Från skilda håll 63
1895:3 Carl Lindhagen, Kvinnans valbarhet till ledamot i fattigvårdsstyrelse 67
M. Anholm, Asiatiska interiörer. II. I tartarstaden 76
Ellen Whitlock, Ursprungligt. Poem 82
Fritz Rank, Konsekvenser 83
Hellen Lindgren, Kvinnoidealet från fin-de-siècle-synpunkt. ("Das Buch der Frauen", von Laura Marholm) 90
Meddelande från Fredrika-Bremer-Förbundet 95
Från skilda håll 96
Louise Otto-Peters [dödsruna] 98
1895:4/5 Festskrift med anledning af Fredrika-Bremer-Förbundets tio-åriga verksamhet, utgifven af Dagnys redaktion.
Innehåll
Fredrika Bremers porträtt
Autograf af Fredrika Bremer. (Ur ett bref till P. Böklin)
Fru S. L-d Adlersparres porträtt.
Esselde, Ur ett bref till en vän 99
Hans Hildebrand, Fredrika-Bremer-Förbundets första årtionde 102
Fredrika-Bermer-Förbundets byrå och komitéer 112
Selma Lagerlöf, Margareta Fredkulla. Dikt 140
Emil Svensén, Kvinnofrågan och den sociala frågan 153
Sigrid Leijonhufvud, Stjärnor. Dikt 167
Ellen Fries, Några blad ur svenska kvinnans historia under sjuttonhundratalet 169
Maria Cederschiöld, Reformarbetet i kvinnolagstiftningen åren 1885-1895 189
Förteckning öfver medlemmarna i Fredrika-Bremer-Förbunders styrelser och komitéer 199
Fredrika-Bremer-Förbundets ombud 1885-1894 203
Medlemsförteckning 205
Stadgar för Fredrika-Bremer-Förbundet 222
Fredrika-Bremer-Förbundets berättelse för år 1894, det tionde året af dess verksamhet. 18 s. (Bilaga)
1895:6 S. L-d Adlersparre. In memoriam
a) Förord 225
b) Barndoms- och ungdomsår af S-d. 227
c) Utvecklingsår - Samarbete af R. O-a 231
d) Vidgad verksamhet af E. A-d. 245
e) Efterskrift af S-d. 254
Sigrid Leijonhufvud, Viktor Rydberg. Dikt 260
Lilly Engström, Mina Forsell [dödsruna] 261
Ett besök i kvinnornas utställning i Köpenhamn 266
Meddelanden från Fredrika-Bremer-Förbundet 268
Från skilda håll 270
1895:7 Eva Fryxell, Evolution och erotik. Reflexioner med anledning af Henry Drummonds verk "Människans utveckling" 271
Amanda Kerfstedt, Bara tre små veck 280
Litteratur: Hellen Lindgren, En roman om förste konsuln. Fru guvernören af Paris af M. Malling. Tysta djup af Anna Roos 285
Kvinnobildningen inför Kongl. Maj:t 291
En arbeterskefest 294
Meddelanden från Fredrika-Bremer-Förbundet 296
Från skilda håll 297
1895:8 Eugène Schwartz, Huslig ekonomi såsom skolämne 301
A. H., Svenska kvinnan inom de bildande konsterna. I 305
Jenny Osterman, Klippta vingar! 313
Litterära notiser 321
Pensionsfond för sjuksköterskor 323
Meddelanden från Fredrika-Bremer-Förbundet 324
Böcker för barn och ungdom julen 1895. Från Fredrika-Bremer-Förbundets bokkomité 326
Innehållsförteckning 358

Bilaga: Fredrika-Bremer-Förbundets berättelse för år 1894, det tionde året af dess verksamhet. 18 s. (Bilaga till häfte 4/5)

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen