Göteborgs universitetsbibliotek: Dagny

Dagny

Årgång 9(1894). Innehåll

1894:1 En viktig lönefråga. Telegrafisternas löneförhållanden 1
L. D-n., Lucy Stone 8
M. S., Jonas Lie og hans hustru. Brev fra Kristiania 15
Anna Knutson, Krycke-Britta 20
En korsdragerska och hennes existensminimum, meddeladt genom Esselde 27
Meddelanden från Fredrika-Bremer-Förbundet 31
Två motioner vid årets riksdag 33
Från skilda håll 34
1894:2 Selma Lagerlöf, Elise Hwasser död 37
M. C., Ur de senaste årens litteratur i kvinnofrågan 39
Några blad ur Ernst Ahlgrens lifshistoria 46
Anna Knutson, Krycke-Britta (Forts.) 56
Några svenska nutidsromaner: L. N., Holger Vide af Amanda Kerfstedt. - M. D., Prometheus af Axel Lundegård. - L. D., Camilla af Richert von Koch. - L. N., Lena af René 65
Meddelanden från Fredrika-Bremer-Förbundet: Petition angående fältskärers utbildning 79
1894:3 Ernst Beckman, Kvinnan och hufvudstadens fattigvård 79
Maria Cederschiöld, Ur de senaste årens litteratur i kvinnofrågan. (Forts.) 88
M. Anholm, På tröskeln till Asien 94
Litteratur: F. Cbg., Efterlämnade skrifter af Anna Charlotta Leffler 104
M. C., Från riksdagen 107
Från våra ombud 111
Meddelanden från Fredrika-Bremer-Förbundet 113
Från skilda håll 114
1894:4 Lydia Wahlström, Hvad är sanning? 117
Fredrik Wetterlund, Vår yngsta poesi 122
M. Anholm, På tröskeln till Asien (Forts.) 129
L. D., Lärarinnor och annonser 135
W., Upsala kvinliga studentförening 141
F. E., Några ord om den husliga hygienen 143
Stockholms internationella lärarinnehem 145
Meddelanden från Fredrika-Bremer-Förbundet 146
Från skilda håll 148
Bilaga till häfte 4: Fredrika-Bremer-Förbundets berättelse för år 1893, det nionde året af dess verksamhet. 22 s.
1894:5 Lea, Marie Sophie Schwartz [dödsruna] 151
Ett meningsbyte i tidens frågor 153
L-a W., Tre dagar i Jotunheimen 164
Sigrid Leijonhufvud, Sommar 172
L. A-g., Kvinnoarbetet i Finland 173
Domenico Macry-Correale, Saknad, öfvers. af Sigrid Leijonhufvud 180
Föreningen för gift kvinnas eganderätt 180
Från skilda håll 181
1894:6 Vigselformuläret i den nya kyrkohandboken 185
Amanda Kerfstedt, En resenär 187
Sven Dahlgren, Kvinnans ställning i det forntida Grekland 200
X., Sommarlif 206
Litteratur: Hellen Lindgren, Osynliga länkar af Selma Lagerlöf 214
Från skilda håll 218
1894:7 Sjukvårdens ordnande på landsbygden 221
Sven Dahlgren, Kvinnans ställning i det forntida Grekland (Forts.) 231
Eko, Tvenne konstnärinnors utställning 238
M. C., Ur de senaste årens litteratur i kvinnofrågan. II 242
Meddelanden från Fredrika-Bremer-Förbundet 251
Från skilda håll 252
1894:8 Kvinnans inväljande i fattigvårdsstyrelse 257
Rust Roest, En fråga. Studie 267
Anna Fleetwood-Derby, Hvad engelska damer göra för sitt lands silkesindustri 275
Böcker för barn och ungdom julen 1894. Från Fredrika-Bremer-Förbundets bokkomité 279
Årgång 1894. Innehåll. 309

Bilaga: Fredrika-Bremer-Förbundets berättelse för år 1893, det nionde året af dess verksamhet. 22 s. (Bilaga till häfte 4)

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen