Göteborgs universitetsbibliotek: Dagny

Dagny

Årgång 8(1893). Innehåll

1893:1 Richard Wawrinsky, Ännu några ord om den s. k. fosterbarnsindustrien 3
V-d L-d, Ibsens nya bok och dess symbolik 13
Anne Charlotte Leffler-di Cajanello 16
Selma Lagerlöf, Stenkumlet. Ur en medeltidshistoria 24
Förslag till nytt vigselformulär I 31
Meddelanden från Fredrika-Bremer-Förbundet 34
Hvarjehanda i kvinnofrågan 34
1893:2 M. S., Fru Camilla Collett og festen for hende paa hendes 80-aarige födselsedag den 23 jan. 1893. (Brev fra Kristiania til Dagny) 37
L. D-n, Det Svenska kvinnoarbetet på Chicagoutställningen 41
Om förslaget till vigselformulär II 54
Cecilia Bååth-Holmberg, Den kvinliga folkhögskolan I 57
De kvinliga studenterna vid våra universitet 63
M. C., Några motioner vid årets riksdag 64
Meddelanden från Fredrika-Bremer-Förbundet 67
Hvarjehanda i kvinnofrågan 67
1893:3 Opinionsyttring i sedlighetsfrågan 71
Cecilia Bååth-Holmberg, Den kvinliga folkhögskolan II 80
M. D., Titania. En kärlekssaga af Axel Lundegård 90
Cecile Gohl, Ett damhotell i New-York 94
M. C., Samskolan och lärarinnornas aflöning 98
Anna Fleetwood-Derby, Engelska och irländska spetsar för Chicagoutställningen. (Bref från London, mars 1893) 101
Svenska kvinnans deltagande i världsutställningen i Chicago 103
Meddelanden från Fredrika-Bremer-Förbundet 104
Hvarjehanda i kvinnofrågan 105
1893:4 Esselde, Om förslaget till vigselformulär III 109
A. D., "Ej på andras vingar". Poem 116
Gertrud Adelborg, De svenska allmogeflickorna och utvandringen till Danmark 117
Anna A., Ett historiskt fynd 126
L. D-n, En återblick på 1892 års bokkatalog 128
M. C., Från 1893 års riksdag 136
Den svenska kvinnans deltagande i världsutställningen i Chicago 138
Meddelanden från Fredrika-Bremer-Förbundet 140
Fredrika-Bremer-Förbundets berättelse för år 1892, det åttonde året av dess verksamhet.(Bilaga. 23 s.)
1893:5 Sjukvården på landsbygden 143
S-d, Inåt Gotland 147
Svenska damkomiténs rapporter till Chicagoutställningen 154
L. D-n, Ellen Keys senaste arbete. Anne Charlotte Leffler, Duchessa di Cajanello 157
M. C., "Tre och en half månad fabriksarbeterska" 162
Meddelanden från Fredrika-Bremer-Förbundet 168
Hvarjehanda i kvinnofrågan 169
1893:6 Den 6 juli. En bemärkelsedag 173
S-d, "Till Esselde". Den 6 juli 1893. Poem 173
Esselde, Camilla Collett 174
Th. R., Bref från Chicago 183
Lydia Wahlström, Kvinliga studenter i Schweiz 187
M. C., "Kvinnan inom svenska litteraturen" 194
Ellen Fries, Flickskolemötet i Lund sommaren 1893 199
Meddelanden från Fredrika-Bremer-Förbundet 206
Hvarjehanda i kvinnofrågan 207
1893:7 M. C., Vigselformuläret och kyrkomötet 209
Adolf Hillman, Dona Emilia Pardo Bazán 213
Th. R., Från "världskvinnokongressen". Några intryck af en svensk deltagarinna 217
M. Anholm, Några intryck från afrikanska hem 223
Litteratur: L. D-n, Rika flickor. Berättelse af Rust Roest
   L. D-n, Port-Stina. Berättelse af Gerda Meyersson 236
Meddelanden från Fredrika-Bremer-Förbundet 238
Hvarjehanda i kvinnofrågan 239
Emilia Pardo Bazán, Den spanska kvinnan. (Bilaga, 32 s.)
1893:8 Några blad ur Ernst Ahlgrens lifshistoria, hemtade ur bref till en syster 241
L. D., Ett lärarinnehem 254
Böcker för barn och ungdom julen 1893. Från Fredrika-Bermer-Förbundets bokkomité 257
Meddelanden från Fredrika-Bremer-Förbundet 277
Hvarjehanda i kvinnofrågan 278
Årgången 1893. Innehåll. 279

Bilagor:
1. Fredrika-Bremer-Förbundets berättelse för år 1892, det åttonde året af dess verksamhet. 23 s. (Bilaga till häfte 4)
2. Den spanska kvinnan af Emilia Pardo Bazán. Öfversättning från spanskan af Adolf Hillman. 32 s. (Bilaga till häfte 7)

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen