Göteborgs universitetsbibliotek: Dagny

Dagny

Årgång 7(1892). Innehåll

1892:1 Amalia Fahlstedt, Amalia Lindegren [dödsruna] 3
Lotten Dahlgren, En blick inom våra hem för sjuksköterskor 10
Anna Knutson, När Ella stal en blomma 19
Willy Uppström, En kvinlig advokat 24
Litteratur: A. D., Veronica och andra dikter af Charlotte Lindholm. - L. D-n., Min hustrus dagbok, utgifven af Elis. - L. D-n., Med sordin. Skisser och noveller af Rust Roest 26
M. C., Från riksdagen 30
Meddelanden från Fredrika-Bremer-Förbundet 34
Hvarjehanda i Kvinnofrågan 35
1892:2 Emelie Flygare-Carlén [dödsruna] 37
Ellen Fries, Om samskolor 42
Göran Björkman, Emelia Pardo Bazán. Det samtida Spaniens förnämsta författarinna 56
Litteratur: Sigrid Leijonhufvud, Gösta Berlings saga af Selma Lagerlöf. - F.A. Ek, Josephine Butler 59
M. G., Några reflexioner i dräktreformfrågan 65
Meddelanden från Fredrika-Bremer-Förbundet 67
Breflåda 67
1892:3 Fredrik Wetterlund, Viktor Rydberg i hans nya böcker 70
Den svenska kvinnans deltagande i världsutställningen i Chicago 1893 79
J.A. Comenius, En förkämpe för kvinnofrågan 85
Hélène Koutchalska, Elisa Orzeszko. En polsk författarinnas 25-årsjubileum 87
M. Anholm, Också ett modebref 91
Cecile Gohl, "De instängdas sällskap" 97
A. D., Arbetsskolan för lytta och vanföra i Stockholm 100
M. C., Från riksdagen 102
1892:4 Esselde, Om behofvet af utbildade sjuksköterskor för landsbygden 106
Anna Fleetwood-Derby, Något om aftonklubbar för fabriksflickor 110
Maria Cederschiöld, Kvinnans politiska rösträtt inför engelska underhuset 114
Cecile Gohl, En föreläsningsturné med ämnet: "Hemlif i Sverige" 119
M. C., Från riksdagen 126
Meddelanden från Fredrika-Bremer-Förbundet 133
Hvarjehanda i kvinnofrågan 135
1892:5 Cecilia Bååth-Holmberg, En amazon i det nittonde århundradet 138
Ernest Legouvé, Min gladiolus-grupp. Öfversättning af S. L. 150
Willy Uppström, Kvinliga jurister 153
Manliga och kvinliga bankfunktionärer 157
Den svenska kvinnans deltagande i världsutställningen i Chicago 1893 160
Meddelanden från Fredrika-Bremer-Förbundet 161
Föreningen för gift Kvinnas äganderätt 165
1892:6 Esselde, Fredrika Limnell [dödsruna] 167
Esselde, En protest mot den onämnda författaren af "Kvinnans släktlif" 178
Cecilia Wærn, Amerikanska kvinnoklubbar 183
Hugo Vallentin, Mrs Emily Crawford 188
Litteratur: M. C., Industrien och kvinnofrågan af S. A. Andrée. - Slöjdvän, Handledning i metodisk undervisning i kvinlig slöjd af Hulda Lundin 192
Den svenska kvinnans deltagande i världsutställningen i Chicago 1893 195
Meddelanden från Fredrika-Bremer-Förbundet 196
Hvarjehanda i kvinnofrågan 197
1892:7 L. D-n., En stor mans hustru 202
Mathilda Roos, En moder. I 214
En fråga om pensionsrätt 226
Bokkomitén, Om granskningen af nöjesböcker för barn och ungdom 230
Meddelanden från Fredrika-Bremer-Förbundet 235
Den svenska kvinnans deltagande i världsutställningen i Chicago 1893 236
1892:8 Ellen Fries, Kvinnan och försvaret 237
Ellen Key, Vera Vorontzoff - Sonja Kovalevsky 246
Mathilda Roos, En moder. II 253
L. D-n., Den svenska kvinnans Chicagoutställning 263
R. Abelin, Från Norrvikens trädgårdsskola 268
Meddelanden från Fredrika-Bremer-Förbundet 269
Hvarjehanda i kvinnofrågan 270
Böcker för Barn och ungdom julen 1892 272
Innehållsförteckning 1892 [297]

Bilagor:
1. Fredrika-Bremer-Förbundets berättelse för 1891, det sjunde året af dess verksamhet. 40 s. (Bilaga till häfte 4)
2. Tjugufemårsminnen och framtidstankar af Onämd. 19 s.

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen