Göteborgs universitetsbibliotek: Dagny

Dagny

Årgång 6(1891). Innehåll

1891:1/2 Esselde, En blick på Fredrika Bremer och hennes lifsgärning 5
Selma Lagerlöf, Mamsell Fredrika. En julhistoria 28
K. A. Melin, Nyåret 1866. Ett kvartsekelsminne. Poem 36
Charlotte Lindholm, Ur dikten "Veronica" 39
Ellen Fries, En moder till sin son. Bref från 1500-talet 43
Cecilia Wærn, Stockholm som storstad 52
Litteratur: L. N., Under tallar och pinier af Alfhild Agrell. - L. D-n., Dikt och verklighet af Helena Nyblom. - S. D., Från Medelhafvets skönaste ö af M. Anholm 58
Meddelanden från Fredrika-Bremer-Förbundet 62
Hvarjehanda i kvinnofrågan 64
1891:3 Ellen Key, Sonja Kovalevsky död den 16 Februari 1891 69
Esselde, Vid Sonja Kovalevskys bår. Poem 85
Molly Rohtlieb, Handarbetets Vänner. En återblick 86
Cecile Gohl, "Sorosis". Något om Nya Världens kvinnoklubbar 94
Hm..., Några tankar om Tolstoys "Kreutzersonat" 102
Litteratur: E. G., Ur Olof Stigs efterlämnade papper jämte Träkol. - Esselde, Ur Gösta Berlings saga af Selma Lagerlöf 106
Meddelanden från Fredrika-Bremer-Förbundet 109
Hvarjehanda i kvinnofrågan 110
1891:4 Riksdagen och flickskolorna 117
En olärd, Något om den uppfostrande kritiken 121
Helene Dickmar, Hedda Gabler 124
M. S., Kristiania, seet gjennem de senere aars skjönliteratur. Brev til "Dagny" fra Kristiania 133
E. L., Syster Rose Gertrude och de spetälska på Sandwichsöarna 137
Louise Andersen, Lidt fra en fællesskole i Norge 141
Meddelanden från Fredrika-Bremer-Förbundet 145
Pristäflan 148
1891:5 R. Wawrinsky, Några ord om den s.k. fosterbarnsindustrien 149
Clarinda, Från landsbygden i Sverige. I 160
Esselde, Kommentarier till Selma Lagerlöfs fem berättelser "Ur Gösta Berlings saga" 165
Cecile Gohl, Bref från Amerika 169
M. C., Från 1891 års riksdag 175
Meddelanden från Fredrika-Bremer-Förbundet 178
Hvarjehanda i kvinnofrågan 179
1891:6 Kvinnan i postverkets tjänst 181
H. Carlsjö, Något om engelska böcker 188
Clarinda, Från landsbygden i Sverige. II 193
Ur en svensk statsmans brefväxling med sin femtonåriga dotter. En liten kulturbild från 1822 197
Meddelanden från Fredrika-Bremer-Förbundet 207
Hvarjehanda i kvinnofrågan 208
1891:7 Från Birgitta-jubileet 213
Henrik Schück, Ur Birgittas uppenbarelser 215
Agda Montelius, Den enskilda välgörenheten och dess ordnande 218
Litteratur: M. C., Märkvärdiga kvinnor af Ellen Fries. Senare delen. - L. D-n., Genom skuggor af Mathilda Roos 232
Meddelanden från Fredrika-Bremer-Förbundet 240
A. R., Kristliga Föreningen af Unga Kvinnor 241
Hvarjehanda i kvinnofrågan 242
1891:8 A. D., Spörsmål. Poem 247
Alfhild Agrell, Godhet. Julberättelse 248
Esselde, Samskolan åter på dagordningen 250
Ur en svensk statsmans brefväxling med sin femtonåriga dotter. En liten kulturbild från 1822. Forts. 253
Böcker för barn- och ungdom julen 1891. Från Fredrika-Bremer-Förbundets Bok-komité 263
Innehållsförteckning 1891 283

Bilaga 1: Fredrika-Bremer-Förbundets berättelse för 1890, det sjette året af dess verksamhet. 26 s. (Bilaga till häfte 5)

Bilaga 2: Helsan och klädedrägten. Föredrag vid Fredrika-Bremer-Förbundets drägtreformförenings årsmöte. (Bilagan saknas)

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen