Göteborgs universitetsbibliotek: Dagny

Dagny

Årgång 5(1890). Innehåll

1890:1 Hugo Tigerskiöld, Vägledd. Poem 1
Gertrud Adelborg, Svenska tjänstflickors utvandring till Danmark 2
Cecilia Holmberg, f. Bååth, Från ett skånskt fiskläge 12
M. S., Brev til Dagny fra Kristiania 22
Kirstine Frederiksen, Marie Zakrzewska 25
Kvinliga skolrådsledamöter 30
-en -en, Literaturanmälningar. Fru Anne Charlotte Leffler. Ur lifvet. Tredje samlingen.
Sonja Kovalevsky, Ur Ryska lifvet 31
1890:2 Esselde, Ytterligare om kvinliga skolrådsmedlemmar 35
Gertrud Adelborg, Svenska tjänstflickors utvandring till Danmark (Forts. och slut) 40
Mathilda Roos, Från de fattigas hem 50
Gustaf Svenson, Hvad gagn kan samskolan medföra särskildt för kvinnan? 56
Bokanmälningar. Esselde: Spridda blad af Rosalie Olivecrona
   K-dt: Vår tid och ungdomen af Ludvig Lindroth.
   Fredrik Wetterlund: Digte af Herman Bang 60
Från riksdagen 65
Meddelanden från Fredrika-Bremer-Förbundet: Stipendiefonderna 67
Arbetsområden för kvinnor. III (Forts.) 67
Hvarjehanda i kvinnofrågan 69
1890:3 E. N. Söderberg, Lycklig du! Poem 71
Inledning till en diskussion på Nya Idun 72
Ett bref från 1810 om Carl Johan som kronprins 78
Anna Wahlenberg, Till första April 81
Edmund Gammal, Lina Nordvall 89
Literatur. X, Sjukvård och Helsovård. En handbok utarbetad af flera läkare under redaktion af D:r C. Wallis och D:r F. W. Warfvinge. 2 delar
   L. N. Stockholmstyper förr och nu af Claes Lundin. Fr. Skoglunds förlag 92
Drägtreformföreningen 96
Från riksdagen: E. S-n. Kvinnans äktenskapsålder 98
Meddelanden från Fredrika-Bremer-Förbundet 101
Hvarjehanda i kvinnofrågan 101
1890:4 Lilly Engström, Något om våra nyare barnböcker 103
Prima Vista, Också ett skäl 110
Småprat om förströelser och nöjen 122
Louisa May Alcott. (Utdrag ur The Academy) 127
Från riksdagen 132
Meddelande från Fredrika-Bremer-Förbundet 135
Hvarjehanda i kvinnofrågan 136
1890:5 P. Fallot, Madame Caroline De Barrau De Muratel 141
A. K-dt, Bara en klädning 145
Domenico Macry-Correale. Vid min moders graf. (Poem) 154
C. L., Om kvinnans underordnade ställning 155
Edmund Gammal, Tjuguårsfesten i Stockholms första hushållsskola 158
Kvinnorna och trädgårdsskötseln 160
Från riksdagen 164
Fredrika-Bremer-Förbundets meddelanden 168
Hvarjehanda i kvinnofrågan 170
Fredrika-Bremer-Förbundets berättelse för 1889. 22 s.
1890:6 Hellen Lindgren, Vår senaste författarinneliteratur, en studie.
   A. Ch. Lefflers Ur Lifvet, Kvinlighet och Erotik,
   Victoria Benedictssons Själfbiografi,
   Ernst Ahlgrens och Axel Lundegårds Den Bergtagna 173
Yrsa, Sommarhvila i Westerbotten 185
Elin Rathsman, Afund. Poem 195
Fredrik Bajer, Egendoms gemenskap med eller utan gemensam förvaltningsrätt? (Ur Kvinden og Samfundet) 197
Meddelanden från Fredrika-Bremer-Förbundet 200
Hvarjehanda i kvinnofrågan 201
1890:7 Den sista af familjen Marchbanks. Öfversättning af G. B-l 205
Mathilda Roos. Laura Kieler: Mænd af Ære, Skuespil i tre akter 214
M. S., Brev til Dagny fra Kristiania 220
L. E., En bit statistik 221
Edmund Gammal, Den brittiska och kontinentala Federationens konferens i Stockholm hösten 1890 222
Rudolf Abelin, Kvinnan och trädgården 227
En kurs i Stenografi 232
Meddelanden från Fredrika-Bremer-Förbundet 234
Hvarjehanda i kvinnofrågan 235
1890:8 Uffe, Han och Hon. Några jämförelsepunkter mellan mannens och kvinnans själslif 237
François Coppée, Pater-Noster. Dram på vers i en akt. Öfversättning af Ernst Lundqvist 246
H. S., En tidsenlig reform och dess begynnande frukter 264
E. F., En hyllning 265
Från Fredrika-Bremer-Förbundets Bokgranskningskomité 268
Meddelanden från Fredrika-Bremer-Förbundet 283
Hvarjehanda i kvinnofrågan 284
Innehållsförteckning 1890 286


Bilaga 1: Fredrika-Bremer-Förbundets berättelse för 1889, det femte året af dess verksamhet. 22 s. (Bilaga till häfte 5)

Bilaga 2: Prospekt för Trädgårdsskola för unga kvinnor vid Norrvikens trädgårdar.

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen