Göteborgs universitetsbibliotek: Dagny

Dagny

Årgång 4(1889). Innehåll

1889:1 Frithiof Holmgren, Mod. Poem 1
A. K-dt., Nya Idun 2
Gustava Hjelmerus, Parisersalonger på sexton- och sjuttonhundratalen 5
Ellen Key, Ernst Ahlgren 11
Lea, Liten återblick 24
Fredrika-Bremer-Förbundets meddelanden:
   Arbetsområden för kvinnor 28
   Hvarjehanda i kvinnofrågan 32
1889:2 C. L-m., Saul och David. En diktcykel 35
Ellen Key, Ernst Ahlgren 39
Esselde, Några drag ur Frances Willards verksamhet 58
Litteratur: Frun från hafvet. Anmärkningar af Robinson
Kvinnans kallelse och uppfostran af Herzberg. Anm. af L. N. 64
Från riksdagen 68
Fredrika-Bremer-Förbundets meddelanden:
   Arbetsområden för kvinnor 69
   Hvarjehanda i kvinnofrågan 71
1889:3 Laura E. Richards, En barnahand. Poem 73
G-l., Botilda Andersson 75
Gustava Hjelmerus, Sjuttonde århundradets salonger, (forts. och slut) 76
A. K-dt., Minnen från amerikanska inbördes krig. Utdrag ur "My Story of the war" af Mrs Mary Livermore 83
Från riksdagen 97
Fredrika-Bremer-Förbundets meddelanden:
   Arbetsområden för kvinnor 100
   Breflåda. Svar till prenumerant 102
   Svar till reformvän 104
1889:4 Prinsessan Eugenie
Sully Prudhomme, Den första ensamheten 105
Esselde, Hanna Lindberg 107
Mathilda Naumann 114
Ellen Fries, Några anteckningar om kokkonstens och bordsedernas historia 116
S. Jackson Gruve, Några anmärkningar med anledning af fröken Keys numera i broschyr utkomna föredrag om huru reaktioner uppstå 127
Elin Améen, Listan. Verklighetsbild 131
Bokanmälningar: Ingvald Lundset: Fra Akershus till Akropolis
   Carl Lumholz: Bland menniskoätare
   L. Wallace: Ben Hur
   Hulda Lundin: Klädsömnad 135
Från riksdagen 137
Fredrika-Bremer-Förbundets meddelanden:
   Arbetsområden för kvinnor 138
   Hvarjehanda i kvinnofrågan 139
Protest 144
1889:5 Lilly Engström, Regina Pallin död 145
Z. T., (Finland) En visa tryckt i år 149
Vertumnus, Ett stort mål 150
C. C., Balder. En barnpsykologi 155
Per Trygg, Opportunitets betraktelser : Materialismen och lifsledan 162
A. K-dt., Också en visa 165
Fjärde allmänna flickskolemötet 167
Kvinnokongresser i Paris 168
Från riksdagen 170
Fredrika-Bremer-Förbundets meddelanden:
   Fredrika-Bremer-Förbundets årsmöte 171
   Fredrika-Bremer-Förbundets sjukkassan 172
   Hvarjehanda i kvinnofrågan 173
1889:6 Harald Liedbeck, Fjällnäs, poem 177
Ellen Fries, Om kvinnokongresserna i Paris sommaren 1889 178
Uffe, Pariserbref 183
Lilly Engström, Från flickskolemötet 190
R-a., "I den gamla goda tiden" 193
Fredrik Wetterlund, Bokanmälningar. Stella Kleve, "Alice Brandt" och Helena Nyblom, "Kvinnoöden" 202
Från biskopsmötet i England juli 1888 206
Friplatser i samskola 208
1889:7 Olive Schreiner, Tre drömmar i öknen 209
Ellen Fries, Om kvinnokongresserna i Paris sommaren 1889. II 215
Per Trygg, Opportunitets betraktelser. II Våga vara dig själf! 221
Esaias Tegnér, Bref från början af 1800-talet 224
L. N., Bokanmälan: Emil Selmer. "Fra Nutiden". "Fahlcrantz & C:o Universalbibliotek" 230
Kvinnan som trädgårdsmästare 231
A. K-dt., Caroline Biggs och Elisabeth Nyström 232
Fredrika-Bremer-Förbundets meddelanden:
   Stipendiefonden 235
   Fredrika-Bremer-Förbundet och svenska tjänsteflickors utvandring till Danmark 235
   Sjuksköterskor 237
   Hvarjehanda i kvinnofrågan 238
1889:8 Lea, En mottaging hos doktor Widerström 241
Ellen Fries, Kvinnokongresserna i Paris. III 245
Alfhild Agrell, Miss Bell 254
Emil Svensén, Ragni 260
-en -en., Bokanmälan. Ellen Fries, "Märkvärdiga kvinnor". Cecilia Holmgren, "Frihetens sångarätt". Mathilda Roos, "Familjen Verle". Rust Roest, "Dur och moll" 262
Esselde, Sveriges första kvinliga skolrådsledamot 270
L. D., Fredrika-Bremer-Förbundets samkväm 273
En svensk kvinna prisvinnare i Amerika 274
Fredrika-Bremer-Förbundets meddelanden 274
   Hvarjehanda i kvinnofrågan 275
Innehållsförteckning 1889 277
Bilaga:
Fredrika-Bremer-Förbundets berättelse för 1888 (Bilaga till häfte 5)

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen