Göteborgs universitetsbibliotek: Dagny: utgifvet af Fredrika-Bremer Förbundet

Dagny: utgifvet af Fredrika-Bremer Förbundet

Innehållsförteckning
1886 1895 1904 1913
1887 1896 1905
1888 1897 1906
1889 1898 1907
1890 1899 1908
1891 1900 1909
1892 1901 1910
1893 1902 1911
1894 1903 1912
 

Om Dagny

1884 bildades Fredrika-Bremer-Förbundet av Sophie Adlersparre. I början använde förbundet Tidskrift för hemmet som organ för sina meddelanden, men under dess första år blev det alltmer tydligt att man behövde ett eget pressorgan. 1886 startades Dagny : månadsblad för sociala och literära intressen och Sophie Adlersparre blev, något motvilligt, tidskriftens första redaktör.

Dagny blev i mångt och mycket Tidskrift för hemmets arvtagare där olika kvinno- och sociala frågor, som t ex sedlighetsfrågan och kvinnors löner debatterades. Kvinnofrågan spelade en stor roll inom skönlitteraturen och förutom litterär kritik publicerades även skönlitterära texter i tidskriften. Sedlighetsfrågan väckte vid denna tid mycket debatt och Sophie Adlersparre lät 1887 distribuera en bilaga som speglade hennes hållning i frågan. Detta ledde till en schism med Fredrika-Bremer-Förbundets styrelse, som ansåg att tidskriften mer skulle spegla förbundets verksamhet.

Det hela ledde till att Sophie Adlersparre avgick som redaktör 1888. Hon efterträddes då av Amanda Kerfstedt och 1891 tog Lotten Dahlgren över redaktörskapet som hon hade t o m 1907 då hon efterträddes av Ellen Kleman. Vid samma tidpunkt övergick tidskriften från månadsblad till veckotidning och var då inte längre enbart Fredrika-Bremer-Förbundets organ. Dagny : tidning för svenska kvinnorörelsen utgavs mellan 1908 och 1913 av den ekonomiska föreningen Dagny, med stöd av flera svenska kvinnoorganisationer, varav en var Fredrika-Bremer-Förbundet.

Redaktörer:
Sophie Adlersparre (1886-1888)
Amanda Kerfstedt (1889-1890)
Lotten Dahlgren (1900-1907)
Ellen Kleman (1908-1913)

Portalen Äldre svenska kvinnotidskrifter

I portalen Äldre svenska kvinnotidskrifter kan du läsa mer om framväxten av kvinnotidskrifter i Europa och Sverige.

Till portalen Äldre svenska kvinnotidskrifter

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen