Göteborgs universitetsbibliotek: Tidskrift för hemmet

Tidskrift för hemmet

Årgång 23 (1881). Innehåll

1881:1  
Hemmets ord. II. Af Esaias Tegnér 1
Om kvinnans studier vid våra universitet. Af E. F. 20
Thekla Knös. Efterlemnade anteckningar, meddelade af A. H. (Forts.) 32
Dagrar och skuggor. Ögonblicksbilder ur lifvet. I. Amaranthen. Af -ra 48
Strödda anteckningar om dagens frågor, m.m. I. Kvinnofrågan i Danmark 63
Ett färglagdt mönster
1881:2
Något om hindren för en önskvärd reform af våra flickskolor. I. Den formalistiska lärarinnebildningen. II. Lärarinnornas ekonomiska ställning. Af Skolvän 65
Thekla Knös. Efterlemnade anteckningar, meddelade af A. H. (Slut från 1:sta häftet) 83
Litteratur 111
Østen for sol og vesten for maane. Et æventyrdigt af Holger Drachmann. Anm. af L. H. Åberg
F. W. Farrar, Predikningar för skolungdom. Anm. af Audax
Till minne af Lina Gyllensvärd, född Kant. Lefnadsteckning af P. 116
Strödda anteckningar om dagens frågor, m.m. II. Giftomannarättens upphäfvande inom ridderskapet och adeln, m.m. 125
Ett färglagdt mönster
1881:3
Något om kvinnofrågan i Tyskland och dess förkämpar. Af Esselde 127
Hemmets ord. Af Esaias Tegnér. (Forts. från 1:sta häftet) 136
Thérèse af Ugglas, född Björstjerna. Minnesteckning af Esselde 147
Litteratur: Svenska folkvisor af Geijer och Afzelius. Af O. S. - Göthes Faust. Öfversättningen. Uppfattningen af stycket. Dess uppförande på svensk scen. Anm. af O. S. Öfversigt 172
Strödda anteckningar om dagens frågor. III. Politisk rösträtt, utsträckt till qvinnor inom ett europeiskt område. Hvarjehanda 189
Mönster: 1. Finskt allmogemönster, meddeladt af arkitekten Ahrenberg. 2. Afbildning i liten skala af ett lapptäcksmönster, jemte tillklippningsmönster
1881:4
Hemmets ord. Af Esaias Tegnér. (Forts. och slut från 3:dje häftet) 193
Något om qvinnofrågan i Tyskland och dess förkämpar. II. Louise Otto-Peters. Af Esselde 207
Magdelas läromästare. Berättelse af E. R. 221
Till qvinnan, vid Upsala studenters vårfest 1881. Af Harald Molander 237
Strödda anteckningar on dagens frågor. IV. Bref från Paris 239
Mönster
1881:5
Den gifta qvinnan i Förenta staterna. Föredrag af Ernst Beckman 241
Någor om hemseder och hemslöjd i svenska bygder. Bref af Esselde 263
Brev fra Kjöbenhavn 283
Brudgåfvan till Kronprinsessan Victoria från medlemmar af föreningen Handarbetets vänner 291
1881:6
Blick på några nya qvinnotyper i den nutida nordiska skönlitteraturen, och den kritik de framkallat. Af Esselde 297
Minnesrunor. I. Olof Eneroth (1825-1882) 315
En fångvårdsanstalt under qvinlig styrelse 320
Lucretia Mott 325
Post festum. Bref från Stockholm af -ra 327
Litteratur: Walter Scott. Andersen. "I det tysta" af Marie. - "På djupet" af Fr. Burnett. - De bildande konsternas historia af Eichorn. - Sv. litteraturhistoria af Warburg, bearb. af Odhner. - Evighetens hopp af F. W. Farrar. Anm. af Audax. - Religionernas barndom af Edvard Clodd. Anm. af Audax, m.m. 341
Förslag till val af svenskt bokförråd för den mognare ungdomen (åldern 15-20 år) 346
Strödda anteckningar om dagens frågor. V. Den tyska Frauentag i Lybeck. Federationens möte i London, m.m. 349
Två mönsterblad innehållande färglagdt alfabet i munkstil
Tjugondetredje årgångens innehåll.

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen