Göteborgs universitetsbibliotek: Tidskrift för hemmet

Tidskrift för hemmet

Årgång 22 (1880). Innehåll

1880:1 Nyåret 1680. Poem af O. Sjögren 1
Läkaresällskapets utlåtande om simöfningar för den qvinnliga ungdomen 3
Svenska allmogeqvinnans ställning och behof. Af G. Aldén 7
Elisabeth Barrett Browning, århundradets skaldinna (forts. från 21:sta årg:s 6:te häfte). Af E.-N. 20
Backstu-Kari. Berättelse af Amanda Kerfstedt 33
Om broderiet såsom konst, och Handarbetets vänner såsom dess förmedlare hos oss 57
Ur vår dagbok 63
Gardinmönster i färger 64
1880:2 Et Dukkehjem af Ibsen. Af L. H. Å. 65
En qvinlig svensk gymnasist för hundra år sedan. Af G. E-m 84
Elisabeth Barrett Browning. (Slut) Af E-N. 92
Barnens klagan. Poem af Elisabeth Barret Browning. Öfvers. af Edv. Fredin 109
Thekla Knös, 1815-1880. Af Esselde 113
Boköfversigt 115
"Opphemta"-mönster i färger.
1880:3 Några ord om de nutida hindren för ett sant familjelif. Af L. H. Å. 117
En blick på franska revolutionens qvinnor. Af A. Hedin. Anmälan 132
Brev fra Kjöbenhavn. Af K. F. 136
Majdrottningen. Efter Alfred Tennyson. Af Edv. Fredin 146
Från skäret. Poem af Sif 152
Vårens barn. Poem af Sif 153
Vega-litteratur 155
Läslära, till bruk i hem och skolor, med 24 träsnitt. Af S. Adlersparre. Anmälan af P. A. S. 162
En jul i Ydre härad. Af B. A. 165
Svenska arbetarefamiljer i Amerika 172
Mönster.
1880:4 Thekla Knös. I. Efterlemnade anteckningar, meddelade af A. H. 177
Helsning från det forna hemmet. Vid ett guldbröllop af S-d. 201
Biet. Poem af Olof Stig 202
Sedlighetsfrågan, närmast en fråga för föräldrar och uppfostrare. Af Ernst Olbers 204
Brev fra Kjöbenhavn. Af K. F. (Forts. och slut från 3:dje häftet) 213
Försök att på dietetisk väg förbättra om ej bota kräftan. Af Edv. Braun Ur: Eira, tidskrift för helso- och sjukvård, 4:de årg., N:o 8. 218
Boköfversigt 223
1880:5 Är den missaktning, som egnas den qvinliga tjenareklassen, berättigad? (Några ord med anledning af en skrift af C. M. Cornelius) 225
Thekla Knös. II. Efterlemnade anteckningar, meddelande af A. H. (Forts. från 4:de häftet) 232
Något från den qvinliga diktareverlden: Wilhelmine von Hillern 258
Hvilka äro de önskvärda karaktärsdragen af den mognare ungdomens bokförråd, och hvilka böcker böra för detta ändamål förordas? 269
Mönster till bordduksbård.
1880:6 Hemmets ord. I. Af Esaias Tegnér 275
I Wendelas minnesbok. Poem af Olof Stig 308
Ett svenskt bidrag till litteraturen i qvinnofrågan, af Emund Gammal, bedömdt af Esselde 312
Korsikansk hustru. Studie efter Alphonse Daudet 328
Boköfversigt 333
Tvänne färglagda mönster
Tjugondeandra årgångens innehåll.

Tilläggsbladens innehåll:
N:o 1 (utgörande 2 ark 8:o):
Henrik Ibsens Et Dukkehjem. Af A. Strömbäck 1
Om gift qvinnas rätt i förmögenhetsrättsligt hänseende. Af E. V. Nordling 9

N:o 2 (utgörande 1 1/2 ark 8:o):
Gifva våra flickskolor berättigade anledningar till missnöje? Af Uffe 1

N:o 3 (utgörande 1 3/4 ark 8:o):
Utdrag ur en studie öfver den qvinliga hemslöjden i Sverige 1
Handarbetets vänners årsberättelse för 1879 19
Handarbetets vänners lärarinnekurs i gammalsvensk hemslöjd 23

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen