Göteborgs universitetsbibliotek: Tidskrift för hemmet

Tidskrift för hemmet

Årgång 21 (1879). Innehåll

1879:1 Hvarför skulle Eddan öfversättas? Af Hans Hildebrand 1
Ytterligare om Stockholms högskola och den högre qvinnobildningen. Förslag till ämnesfördelning. Af L. H. Åberg 22
Stockholms högskolas författning 30
Ur glesnande led. Studier efter naturen af Amanda Kerfstedt 33
Hemslöjden och den stora industrien 56
Dramatisk konst 1877-78. II. Nya teatern af K. Str. 60
Mönster till flossamatta 63
Handarbetets vänner. Förteckning öfver vinsterna vid utlottningen den 20 dec. Hvart fjäderprydnad på damhattar kan leda. Se omslaget
1879:2 Missgrepp i vår skolorganisation: Män, organisatörer och inspektörer af småbarns- och flickskolor, syskolor, m.m. 65
Pontus Wikner. Predikningar för skolungdom. Af Audax 72
Den hebreiska qvinnan. Af Constance de Rothschild 81
Till den gamla. Poem af Arla 101
En qvinlig religionstalare (Sarah Smiley). Af Esselde 102
En guldring berättar sin historia. Af M. 110
Mönster för träskulptur till en syask i nordisk allmogestil, af Selma Gjöbel 112
1879:3 Bidrag till belysande af kvinnans själsbegåfning. Af N. Hj. S-r. 113
Godiva. Poem efter Alfred Tennyson. Af Edv. Fredin 146
Teateröfversigt. Fröken Hwassers debut. Af Teatervän 149
Den torra grenen. Poem af Arla 160
En solglimt, saga af B. 161
Ett möte af skolvänner 165
Boköfversigt 165
Mönster för konstsöm och väfnad, knyppling, nätarbete m.m. efter en skånsk bänkadrägt 168
1879:4 Axel Adlersparre. (Med porträtt och skriftprof.) I
Gif akt! Poem af O. S-n. XXV
Elisabeth Barret Browning, århundradets skaldinna. Af E.-N. 169
Ytterligare om qvinnors deltagande i skolstyrelse och skolinspektion 198
1879:5 En uppfostringsfråga. Af L. 201
Elisabeth Barret Browning, århundradets skaldinna. Af E.-N. (Forts. från 4:e häftet) 212
Några ord om Gustaf II Adolf. Af Otto Sjögren 226
Om draperiet och rörlig inredning af bostaden 241
Förklaring af mönstren 247
Mönster i färgtryck efter ett Delsbobroderi
Minneslista för tidningsläsare m.m. Se omslaget
1879:6 Några ord om skolans uppfostrande betydelse. Af L. 249
Elisabeth Barret Browning, århundradets skaldinna. Af E.-N. (Forts. från 5:e häftet) 259
Något om småbarnens bokförråd 273
Ett besök hos Handarbetets vänner. Af E. A. G. 290
Boköfversigt 300
Mönster i färgtryck
Tjugondeförsta årgångens innehåll

Tilläggsbladens innehåll:
N:o 1: Öfversigt af innehållet af årg. 15-20 af Tidskrift för hemmet.
N:o 2: Något om tolkningen af Kongl. förordn. d. 11 dec. 1874 angående gift qvinnas förvaltningsrätt. Af B.
N:o 3: Några ord om klinisk behandling af qvinnosjukdomar å Stockholms stads allmänna sjukhus vid Sabbatsberg. Af "Husmoder".
Handarbetets vänner. Årsberättelse för 1878

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen