Göteborgs universitetsbibliotek: Tidskrift för hemmet

Tidskrift för hemmet

Årgång 20(1878). Innehåll

1878:1  
1877, återblick af - - 1
Frågan om qvinnans rätta ställning i samhället och familjen, betraktad ur synpunkten af ett klarnadt familjebegrepp, I, af L. H. Åberg 5
Magnhild, af Björnstjerne Björnson, ett föredrag af Ernst Beckman 27
Handarbetet och bokbildningen. (Slut fr. föreg. häfte) 46
H. W. B. 1819-1877. Ungdomsdikter. 50
Literärt album, af Emund Gammal 53
Välgörenhet, poem. 65
Mönster, från en klosterkyrka i Norge. 66
Minneslista för tidningsläsare. Se omslaget.
1878:2
Frågan om qvinnans rätta ställning i samhället och familjen, 2. Af L. H. Åberg 67
Leopold och Anna Maria Lenngren. Bref ur aflidne fru Egges efterlemnade samling handskrifter af utmärkta personer. 80
Skål för qvinnan vid Nordiska festen i Upsala 1878 af K. Wicksell 86
H. W. B. Ungdomsdikter. 91
Ibsens "Samhällets stötter" af A- Str-. 98
Dansen, poem af Audax 112
Mönster, från ett Madonnastandar sedan medeltiden. 114
Minneslista för tidningsläsare. (Se omslaget)
Förteckning öfver vinsterna vid Handarb. vänners lotteri, 19 dec. 1877. (Se omslaget)
1878:3
Förkärlek. Poem af C. D. af Wirsén 115
Eolsharpan. Poem af Edv. Bäckström 118
Frågan om qvinnans rätta ställning i samhället och familjen, 2. Af L. H. Åberg (Forts.) 119
Ett besök i riksdagens kamrar 1878. Första kammaren, af ?? 129
Grefve Kasimir. Berättelse af Amanda Kerfstedt 145
H. W. B. Efterlemnade dikter. 189
Önskemål för en fortsatt reform af vår qvinnoundervisning. 191
Mönster till flossamatta. 194
Minneslista för tidningsläsare, m.m. (Se omslaget)
1878:4
Stockholms högskola och den högre qvinnobildningen. 195
Tyskt familjelif i början af detta århundrade. 210
Tio år. Berättelse af Hellen 235
Mönster från ett skånskt s.k. klutaband. 242
Boköfversigt.
Minneslista för tidningsläsare.
1878:5
Profeten Jesaja. Poem af Victor Modin 243
Frågan om qvinnans rätta plats i samhället och familjen. 3. (Slut) Af L. H. Åberg 248
Brev om Den danske Kvinde. Af K. F. 260
Wilhelmina Hierta. Af Esselde 270
Den nutida svenska prosadikten. 273
Nytt på vår bokhylla. 290
Dramatisk konst 1877-78. I. Kungliga teatrarna. Af A- Str- 293
Hustrun till sin man. Poem, fritt från engelskan. 301
Strödda tankar om konst, moral och karakter, mode och stil m.m. 302
Mönster af skånska nätspetsar. 305
Några ord om föreningen Hvita Liljan. (Se omslaget)
1878:6
Elfvaåringen. Poem af C. D. af Wirsén 307
Om hemstudier. Af Ernst Beckman 311
Ett besök på kyrkomötet, af ?? 329
Handarbetets vänner. 344
Nytt på vår bokhylla. 348
Mönster till kudde efter en dyna från Westergötland. 350
Innehåll 1878

Tilläggsbladet n:o 1
Carl v. Linné och hans fader, skildrade af hans bror. 1
Om den gifta qvinnans eganderätt, af L. N. 10
Vackra minnesvårdar. Gåfvobrefven för generalkonsul Smitts och fru W. Hiertas donationer, med dervid fästade vilkor. 17
Qvinnan och Postverket, af St- 23
Kongressen i Genève 1877, af M. 26

Tilläggsbladet n:o 2
Ett besök i riksdagens kamrar 1878. Andra kammaren, af ? 1
Reseberättelse af biträdande direktrisen hos Handarbetets vänner, fröken Molly Rohtlieb 12
Det svenska sedlighetsförbundet, af M. 22

Tilläggsbladet n:o 3
Rikedomens bryderi (med afseende på hufvudstadens inkomst af brännvinsutskänkningen) 1
Om ordnade lekars införande vid elementarskolor för gossar, af M. Törngren 4
Från de fattigas hem 15

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen