Göteborgs universitetsbibliotek: Tidskrift för hemmet

Tidskrift för hemmet

Årgång 18(1876). Innehåll

1876:1 Om flickors uppfostran. Af R. von Koch (Prisbelönt) 1
Om den fornnordiska litteraturen. Af -th- (Forts.) 40
Återblick på det förflutna året. Poem af -ra 52
Boköfversigt. Af E-N. 55
Ur vår dagbok 62
1876:2 Landets försvar. Af R. 65
Den fornnordiska litteraturen. (Slut fr. föreg. häfte) Af -th- 73
"Facta non verba" (Adeline Cooper) 89
Systrarna. Dikt af en ung finska 99
Öfversättningar från ungerska skalder. I hösten, efter Arany. Af Lotten v. Kræmer 103
Bidrag till Dante-litteraturen i Sverige. Af Emund Gammal 105
Om småbarnsskolan och lärarinnelönen. (Forts.) 111
"Jagtnymf och fauner". Af t. 112
Mönster 119
1876:3 Den nya verlden. Poem af ** 121
Qvinlighetskulten och positivismen 125
Marie Colban och hennes noveller 129
Högt upp i norden*. Berättelse i sammandrag efter M. Colban 137
Återblick på 1875 års möte för tankeutbyte rörande qvinnouppfostran 181
Äkta kärlek. Poem af Audax 189
Dansk litteratur 190
Ur vår dagbok 201
Reseunderstöd för insamlande af bidrag till den svenska qvinnans historia 202
Mönster 204
1876:4 Anteckningar under läsning af Stopford A. Brooke's arbeten 205
 1. Tålamod och otålighet. 2. Trohet
Några ord om qvinnan såsom populär föreläsare. Ur ett bref från W. N. 213
Om de gifta qvinnans eganderätt. Af L. N. 215
Middlemarch by George Eliot af E-N. 221
Resebref från Gerda 256
I fråga om arbetstäflingar för barn. Brefvexling mellan Sigyn och Esselde 263
F. d. arftagerskan. Poem af Rolf Esbjörnsson 269
Boköfversigt 271
Minneslista för tidningsläsare 272
Mönster 273
1876:5/6 Några data ur en drottnings lif. Af Esselde 275
Gamle Heltberg. Poem af Björnstjerne Björnson 279
Anteckningar under läsningen af Stopford Brooke's arbeten.
 3. Barnalif 283
Om småbarnslärarinnor för hem och skola. Af E-N. 290
Resebref från Greda 298
Några bilder ur den franska diktverlden. Alphonse Daudet. Af Esselde 316
Barnet spion. Berättelse af Alphonse Daudet 324
Notarien. Berättelse af Alphonse Daudet 332
Några veckors sommarlif bland Östgötaskären af -th- 337
Boköfversigt 347
Handarbetets vänner. Årsberättelse för arbetsåret 1875-1876 351
Minneslista för tidningsläsare 359
Mönster 360
Innehållsförteckning för år 1876
*) I berättelsen "Högt upp i Norden" har af misstag benämningen "finnar" användts, der det bort heta "lappar", se sid. 151-155, m. fl.

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen