Göteborgs universitetsbibliotek: Tidskrift för hemmet

Tidskrift för hemmet

Årgång 17 (1875). Innehåll

1875:1 Sjuttonde årgångens innehåll
Om könens betydelse i afseende på den intellektuella uppfostran 1
Missriktningar inom den nutida romanlitteraturen. I. 18
Konsten i hemmet, VI. Af Jacob Falke 32
Öfversättningar från ungerska skalder af Lotten v. Kræmer.
5. Storken. 56
Breve fra Tellemarken. Af Magdalene Thoresen 58
Hvad har hustrun vunnit på 1874 års förändring af våra äktenskapslagar? 69
Slöjdnyheter 72
Mötet för öfverläggning rörande det qvinliga skolväsendet 74
Giftomannarätten inför adelsmötet 1875 76
Förklaring af mönstren 79
Arbetstäflan för barn (Se omslaget)
Bihang, innehållande redogörelse för öfverläggningarne vid mötet rörande det qvinliga skolväsendet, sammanträdet 1-3.
1875:2 Redogörelse för öfverläggningen om det qvinliga skolväsendet. Bihang till Tidskrift för hemmet, 2:dra häft. 1875. Paginering s. 35-94.
Nya utsigter öfver en gammal verld. Af Emund Gammal 81
Något om könens betydelse i afseende på uppfostran.2. (Forts. o. slut) 98
Til H. C. Andersen. Af Andreas Dolleris 113
Fägre än du. Gammal kärleksvisa 114
Om Quidas författarskap. 2. (Forts. o. slut) 115
Breve fra Tellemarken. Af Magdalene Thoresen 131
Ur vår dagbok 138
Nytt på vår bokhylla 139
Reseanslag 141
Slöjdnyheter 142
Förklaring till mönstren 144
Kalmar nykterhetsförening. (Se omslaget)
Stockholms läsesalong. Se d:o.
1875:3 Allmänna värnepligten såsom ett värn emot nutidens samhällsupplösande rörelser 145
Den qvinliga ungdomens helsotillstånd och helsovård. I. Af Dr Seved Ribbing. Prisbelönt 152
Konsten i hemmet. Af Jacob Falke 172
Några ord till svenska ynglingar. Af Gödecke 195
En ginväg till engelska grammatiken 199
Ur vår dagbok 200
1875:4 Den qvinliga ungdomens helsotillstånd och helsovård. Af Dr Seved Ribbing (Forts. o. slut) 201
Konsten i hemmet. Af Jacob Falke 225
Två skaldinnor. Af Lotten v. Kræmer 249
Diktprof: Efter Betty Paoli:
 Skilsmessa 252
 Bikt 253
Diktprof: Efter Wilhelmina Wickenburg Almasi:
 Tillegnan 254
 Förfeladt 255
 I själens djup 256
 Vid mitt barns vagga 257
En hedersfråga afgjord 257
Nytt på vår bokhylla 261
Mönster 263
1875:5 Om den fornnordiska litteraturen. Af -th- (förf. till "Ragnfast Mårsson" m. fl.) 265
Mitt folk. Poem af Olof Stig 281
Du ström, som så rik har varit! Poem af -n 285
Konsten i hemmet. Af Jacob Falke (Slut) 287
H. C. Andersen. Poem af Andreas Dolleris 310
Skolor för bildandet af tjenarinnor 311
Slöjdnyheter. Sammandrag af årsberättelsen för föreningen Handarbetets vänner, arbetsåret 1874-1875 316
Mönster 320
1875:6 Kristus i vårt århundrade. Af Emund Gammal 321
Om den fornnordiska litteraturen. Af -th- (Forts.) 336
Rätt må ej med orätt försvaras 351
Bref till hemmet från en i Brasilien bosatt ung svenska 355
Om den qvinliga konstflitens alster 373
Något om småskolan och lärarinnelönen 381
Nytt på vår bokhylla 383
Slöjdnyheter 384
Qvinliga mæcenater 385
Pristäflan 387
Mönster 388
Redogörelse för öfverläggningen om det qvinliga skolväsendet. Bihang till Tidskrift för hemmet, 2:dra häft. 1875. Paginering s. 35-94

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen