Göteborgs universitetsbibliotek: Tidskrift för hemmet

Tidskrift för hemmet

Årgång 15(1873). Innehåll

1873:1 Några vinkar om konsten i hemmet. I. 1
Några utkast till den svenska qvinnans historia. VIII. Af Esselde 14
Förslag rörande ordnandet af högre läroanstalter för sveriges qvinnor 20
En garnhärfva och ett smycke. Af Sorella 26
Slöjdnyheter. 44
Ännu några ord om modetidningar. 2 mönsterark. 47
1873:2 Huru bör uppfostran ordnas, för att bilda fosterländskt sinnade män? II. 49
Sorella och Magdalene Thoresen. Af Esselde 54
Om den gifta qvinnans eganderätt. 76
Bref från Wien. Resan. Interiörer. Utställningen. Af Gerda 79
Ett amerikanskt sommarnöje. 91
Förslaget om elementarskolor för flickor, behandladt af riksdagen. Af -a. 99
Slöjdnyheter. 100
Gymnasialkurser för qvinnor. 103
Förklaring af mönstren. 104
Ett färglagdt mönsterark.
1873:3 P. Wikners "Tankar och frågor inför menniskones son". Af Emund Gammal 105
Konsten i hemmet. II. 115
Huru få debet och kredit att gå ihop? I. 121
Bref från Wien. Språk- och folkstudier. Ett landparti. Gatuprocession, expeditionsgöromål, jurysoiré. Af Gerda 125
Sorella och Magdalene Thoresen. II. Af Esselde 132
Bref från Wien. Vår utställning. Donau och Pesth. Ett besök i konstutställningen. Af Gerda 146
Slöjdnyheter, med 7 träsnitt. 153
Nytt på vår bokhylla. 161
Ur en f. d. seminariilärarinnas anteckningar. I. 166
Ur vår dagbok. 167
1873:4/5 Hednaqvinnan och den kristna qvinnan. (Inledningsord till redogörelse för högre elementarskolan för flickor i Upsala.) 169
Om läsning. 174
Ur en f. d. seminariilärarinnas anteckningar. I. (Slut från föreg. häfte) 183
Sjelfhjelp. Af Emund Gammal 188
Bref från Wien. Jurybestyr. Expositionsbesökare. Smycken. Olika sätt att se utställningen. Ännu ett besök i konsthallen af Gerda 199
Huru få debet och kredit att gå ihop? II. 209
Jätten Jehu. En sannsaga af George Sand 212
Kyrkomötet och vigselakten. Af En lekman 234
Slöjdnyheter. Qvinliga slöjdstugor 237
Amerikansk litteratur. I. Bret Harte 241
1. Lyckan i Roaring Camp 243
2. Lille Karls märkvärdiga äfventyr. 254
3. En idyll i Red Gulch. 257
4. Miggles. 267
5. Midshipman Vindig. 278
Förklaring af mönstren. 285
Ett mönsterark.
1873:6 En förteckning öfver svenska qvinnors skrifter. (Bibliografiskt försök af tvänne damer) 289
Qvinnan inom den svenska litteraturen. Af Red:n
Amerikansk litteratur. II. Wendell Holmes. 309
Min hustru. (Poem) 315
En normaldrägt för qvinnan. 316
Hvad bör man tro om den från Kongl. Seminarium utgående lärarinnebildningen i vårt land? 318
Slöjdnyheter. 321
Beskrifning på mönster. 322
Nytt på vår bokhylla. 323
Ett mönsterark.
Femtonde årgångens innehåll

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen