Göteborgs universitetsbibliotek: Tidskrift för hemmet

Tidskrift för hemmet

Årgång 14(1872).

1872:1 Fjortonde årgångens innehåll
Några utkast till den svenska qvinnans historia. VI. (Återblick på tiden från början af 1600-talet till medlet af 1700-talet. Qvinnan inför 1734 års lag). Af Esselde 1
Breve fra en norsk Dame. II. Paris 10
To sonnetter. I. II. Af Mads Hansen 18
Hennes. Poem af Olof Stig 19
Blad ur reseanteckningar. III. Mary Carpenter och hennes lifsarbete. 1. Af St- 21
"Den stumma från Portici". Poem af Johan Jolin 47
En kärlekshistoria från 1700-talet 52
Frågor och svar 59
Nytt på vår bokhylla. (Torén, Tegnér, Beskow m. fl.) Af Reader 61
Trettonde årgångens innehåll 63
Anmälan. (Bihang till Aftonbladet N:o 32) I
Tidskrift för hemmet. Årgångarne I-XIII. Innehållsförteckning II
1872:2 Om den gifta qvinnans eganderätt. III. Af L. N. 65
Blad ur reseanteckningar. III. Mary Carpenter och hennes verksamhet. 2. Af St- (Forst. och slut fr. föreg. häfte) 83
Några anteckningar ur Guizots karakteristik af det 19:e århundradets filosofiska skolor 106
Från det Frankrike som kommer. (Breve fra en norsk Dame) 110
Några hvardagslifvets hjeltinnor. Af G. 117
"Hvad fætter Bill fortalte". Tvenne skitser af forfatterinden til "Brands döttre" 119
Striden om qvinnans valrätt 128
Den osynliga pianisten 129
Folkhögskolan, ett vilkor för det nya statsskicket. Af F. R. T. 131
Frågor och svar 138
Ur vår dagbok 141
1872:3 Frans Michaël Franzén, af Aug. Gödecke 145
Några ord om den äktenskapliga regeringsformen, af Dormin 167
Aasta Hensteen och qvinnofrågan i Norge 174
Mitt mål, poem af L. v. K. 181
Gudrun, berättelse af Magdalena Thoresen 182
Lär barnen att teckna! 195
Handarbete och hemtrefnad 197
Nytt på vår bokhylla 204
Frågor och svar 207
1872:4 Om återfall i brott 209
Från Paris. Af en norsk Dame 221
En röst från Upsala till Sveriges bildade allmänhet. Af Emund Gammal 229
Huru kan qvinnan bidraga till arbetarefrågans lösning? I. 242
Kärlekshistorier från medeltiden:
1. Brefvexling mellan tvänne älskande på 1700-talet 248
2. Riddarevisor från år 1190 252
3. Ur Riddaren Ulrich von Lichtensteins qväde: "Frauendienst" 255
"Hvad fætter Bill fortalte" 260
En engelsk guvernant vid Siams hof 266
Nytt på vår bokhylla 268
Frågor och svar 269
Ur vår dagbok 272
1872:5 Kung Carls Eriksgata 273
En qvinnas skönaste valspråk 275
Om konsten att framsäga. Af Jo Jo 279
Något om samhällets naturlagar 298
Huru kan qvinnan bidraga till arbetarefrågans lösning? II. Ett andeligt husflitsarbete 308
Ebbas brudklädning 310
Nytt på vår bokhylla 316
Ur vår dagbok 318
Frågor och svar 320
1872:6 En verldsomsegling. Utdrag ur en svensk sjöofficers anteckningar 321
Mitt barn. Poem af Olof Stig 359
Några utkast till den svenska qvinnans historia. (Återblick från början af 1600-talet till medlet af 1700-talet. Skaldernas qvinnoideal). Af Esselde 362
Om gift qvinnas eganderätt. Af Red:n 369
De sista orden 372
Nytt på vår bokhylla. Öfversigt af Reader 373
Ur vår dagbok 376

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen