Göteborgs universitetsbibliotek: Tidskrift för hemmet

Tidskrift för hemmet

Årgång 8(1866). Innehåll

1866:1 Om ordnandet af qvinnans undervisning och verksamhet för det medborgerliga lifvet, af K.E. (Insändt.) 1
Fredrika Bremer, hennes sista lefnadstid och sista brefvexling, af Esselde 3
En genretafla. Poem af T.K. (Insändt.) 28
Om qvinnans medborgerliga rätt och pligt, af Esselde 30
En moders råd. III. Af St- 45
Några ord med anledning af "Tankar i religiösa ämnen (I. Om undret: II. Tro och vetande hos qvinnan.) Af L. v. K.", af St- 61
1866:2 Några ord om det naturliga systemet för uppfostran och dess förkämpar i Frankrike, af Esselde 65
Vår lektyr. (Botaniska utflygter, af Elias Fries) III. af -en-ny. (Insändt) 74
Iakttagelser under en Londonsséjour, af Colmar (Insändt.) 86
Vill du tro mig? Poem af L. Dietrichson 106
Den tröttes sång. Poem af Fr. Br. 1841 107
Bref från en ung Nilfarare, vintern 1866, meddeladt af L-d. 108
Småstudier på lediga stunder. 1.2. Af Cyphia. (Insändt.) 119
Fredrika Bremer på besök hos M:rs A.M. Hall, af L-d. 123
Vår portfölj 127
1866:3 En moders råd. IV. Af St- 113
Något från våra grannar. III. (H.C. Örsted) Af -en-ny. (Insändt.) 127
Hvad hon är lik. Poem af T.K. (Insändt.) 143
Derföre. Poem 144
Om förlåtelsen, af Fr. Br. 1841 145
Några tidsbilder från sjuttonhundratalet. VI. VII. Af Esselde 146
Tankar rörande en af dagens frågor, af K-r. (Insändt.) 158
Om qvinnans bildande för läkareyrket, af M.S. (Insändt.) 164
Några episoder från det femte svenska läraremötet, af Esselde 167
En friskola för arbeterskor i London, af L.S. >174
Vår portfölj 175
1866:4 Anvisningar rörande läsning, företrädesvis af diktverk, efter Professor Eckardt, af C. 177
Några besök i Stockholms söndags- och aftonskolor för den qvinliga arbetsklassen, af Esselde 188
En moders råd. V. Af St- 206
Vår lektyr. (Anden i naturen af H. C. Örsted) Af -en-ny. (Insändt.) 216
Qvinnohjertats religion. Poem 223
Något från våra grannar. IV. Af T.K. (Insändt.) 225
Sjukvårdsföreningen och dess förberedande verksamhet, af L-d. 229
Tysta skolan, af L-d. 237
Vår portfölj 238
1866:5 Vår lektyr. (Essays on the pursuits of women, by Frances Power Cobbe.) Af L-d. 241
Ett bref. (Insändt med anledning af art. "En moders råd" pag. 206.) 264
Trädgårdsstudier II. (Handbok i svensk Pomologi af O. Eneroth. II) Af Esselde 271
Minnen från konstexpositionen 1866. Poemer af T.K. (Insändt.) 285
Frances Power Cobbe. Biografisk skizz af L-d. 287
Småstudier på lediga stunder. 3.4. Af Cyphia. (Insändt.) 290
"Ett känslofullt fruntimmer", af Yngve. (Insändt.) 293
Svenska lärarinnornas pensionsförening, af L-d. 299
Vår portfölj 304
1866:6 Om vårt tjenstefolk, af S (Insändt.) 305
Amalia von Hellvig. Biografisk skizz, af T.K. (Insändt.) 315
Om det välbehag tonerna framkalla. (Efter Örsted.) Af -en-ny. (Insändt.) 330
Den första kärleken. Poem af W. N-m. (Insändt.) 332
Den sextonåriga. Poem af W. N-m. (Insändt.) 332
Minnesblad från Fredrika Bremers dödsår. i. Af L-d. 333
En moders råd. VI. Af St- 346
En julgåta för stora och små, af Esselde 363
Åttonde årgångens innehåll [369]

* Af misstag hafva arken 8 och 9 blifvit lika paginerade, hvilket torde observeras vid uppsökandet af de mellan sid. 112 och 129 förekommande artiklar.

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen