Göteborgs universitetsbibliotek: Tidskrift för hemmet

Tidskrift för hemmet

Årgång 7(1865). Innehåll

1865:1 Qvinnan och Folkskolan, af O. E. 3
Maria Edgeworth, biografisk skizz af E. N-n. 10
Qvinliga vetenskapsidkare, af L. S. 26
Vaggsång för nödens barn, poem. 36
Några Tidsbilder från 1700-talet. IV. Kampen mot hinder. V. Kornetten, af Esselde 38
Ni, poem af -ra 52
Ett sandkorn ur verkligheten, af ....y. 56
Nytt på vår Bokhylla, af Reader 58
Vår Portfölj 64
1865:2 Om tiggeri och tiggare, af St- 73
Skymningsprat om "Vår Lektyr" (förf:n till Agnes Tell, Tufva, m. fl.), af Emund Gammal 90
Något från våra grannar, I. (Dikter af Wilhelmina Nordström), af Esselde 101
Ett ord om botanikens studium, af S-a. 118
Kalampin, af E-th. 135
Mathematiskt kallprat, af L-d. 144
Vårbetraktelse i Stockholm, af -en-ny. 146
Föreningen för frivillig vård af sårade och sjuka i fält, af L-d. 149
Vår Portfölj 151
1865:3 Om den bevarande instinkten hos qvinnan, af Esselde 153
Om Mathematik såsom undervisningsämne för flickor, I. Af -en-ny. 160
Ett par ord om de eviga straffen, af Fr. Br. 166
Sabbathstanke, poem af L. S. 175
Våra okända välgörare, af Fr. Br. 177
Trädgårdsstudier (Handbok i Svensk Pomologi af Olof Eneroth), af Esselde 185
Montyonska priset, af L. S. 193
Gummans morgonbetraktelser, poem af E-th. 200
Räddningsanstalter för fallna qvinnor, af Esselde 202
Sjukvårdsföreningens första sammanträde den 24 Maj 1865, af L-d. 209
Vår Portfölj 215
1865:4 En Moders Råd, II. Af St- 217
Om Mathematik såsom undervisningsämne för flickor, II. Af -en-ny. 229
Ditt Hem, (Till en bergsmans brud), poem. 235
Vår Lektyr (Botaniska Utflygter af Elias Fries), I. Af -en-ny. 237
Ur en Sjuksköterskas anteckningar, af L-d. 247
Bref till Hemmet, I. Af Maria 263
Osvuret är bäst, poem af -ra 269
Vår Portfölj 271
1865:5 Emma Willard, biografisk skizz, I. 273
Vår Lektyr. (Botaniska Utflygter af Elias Fries.) II. Af -en-ny. 284
Jerusalems tempel, poem af W. N. 298
Bref till Hemmet, II. Af Maria 299
Hemtrefnad, poem af T. K. 306
Familjelif i Shetland, af L-d. 307
Något om våra Skolor och Skollärarinnor, af L-d. 319
Några anmärkningar om historiens studium i våra flickskolor, af Esselde 322
Nytt på vår Bokhylla, af -en-ny. och af Reader 324
Fördelar af samverkan, af L. S. 332
Vår Portfölj 336
1865:6 Något om qvinnan och kommunalväsendet, af Esselde 337
Emma Willard, biografisk skizz, II. 344
Fredrika Bremer, af O. E. 356
Jag känner dig, poem af Fredrika Bremer 360
Om Mathematik såsom undervisningsämne för flickor, III. Af -en-ny. 361
Något från våra grannar. II. Af Esselde 368
Julottan, poem af T. K. 377
Den hvita liljan, af Esselde 380
Nyheter från fjerran land, af L. S. 387
Frågan om utvidgandet af qvinnans medborgerliga rättigheter, af Esselde 393
Vår Portfölj 396
Sjunde årgångens innehåll och rättelser 399

Bilaga
Bref till svar på frågan: Hvilka fordringar ställer den nya tiden på Sveriges qvinnor? Af en Svenska 1

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen