Göteborgs universitetsbibliotek: Tidskrift för hemmet

Tidskrift för hemmet

Årgång 6(1864). Innehåll

1864:1 En moders råd, af St- 3
Det första steget, skymningsprat med läsaren, af Esselde 14
Sophie Adlersparre, III. Af Esselde 22
*Nyårsbetraktelse öfver den "Tysta skolan", poem af A-lf. 50
*En Draabes Historie, af L. D. 53
*En bild ur backstugulifvet, af M. M. 57
Cooper Institute, af L. S. 59
Vår portfölj 62
1864:2 Qvinnan och sjukvården, af St- 65
Sophie Adlersparre, IV. Af Esselde 81
*Under musik, poem af O. E. 115
*Den sjuttonårigas harm, poem af Göthilda 115
Sex år, skizz af -ra 117
Vår portfölj 127
1864:3 *Vår lektyr. Representativa skrifter på skönlitteraturens område. (Hypathia af Ch. Kingsley. Den siste Athenaren af V. Rydberg). I. af Emund Gammal 129
Hypotheser rörende den ursprungliga daningen af vårt solsystem, af L-d. 142
*Uppmaning till Sveriges qvinnor att till födoämne använda Skandinaviens ätliga svampar, af - - l 146
*Nordisk folkmusik, poem. 148
Litet romantik från Maderia, af -ra 151
Några tidsbilder från 1700-talet. I. En afton på Widtsköfle, af Esselde 162
Något om våra skolor och skollärarinnor, af L-d. 180
Nytt på vår bokhylla. (Den christliga familjen af Presseneé, Europeiska staternas historia af Bäckström, m.fl.) af Reader 183
Sårades vård i fält (berättelse af S. Sköldberg), af L-d. 190
Vår portfölj 191
1864:4 Än ett ord i skolfrågan, af St- 193
*Vår lektyr. Representativa skrifter på skönlitteraturens område. (Hypathia af Ch. Kingsley. Den siste Athenaren af V. Rydberg). II. Af Emund Gammal 212
Bibeln och vetenskapen, af L-d. 224
En suck, poem af L. S. 229
Några tidsbilder från 1700-talet. II. Herr Kjells löfte. III. En midafton, af Esselde 230
Arbetarebostäder i Paris, af L. S. 247
En aftonvandring och ett besök i Kgl. Akademien för de Fria Konsterna, af Esselde 249
Vår portfölj 255
1864:5 Bref om uppfostran. Fjerde brefvet af L-d. 257
Femte brefvet af Esselde 260
Henrik Pestalozzi 269
Röster från Ostindien, af L. S. 291
Den glada gifvaren, poem. 302
Sörmlandsminnen, I. Af Esselde 305
En kritik af Sophie Adlersparres biografi, med genmäle af L-d. 314
*Salig Tantes lära, poem af Göthilda 318
1864:6 Frågan om bildandet af en frivillig Sjukvårdsförening, af Esselde 321
Den af amerikanska damer organiserade Sundhetskommissionen i Nord-Staterna under pågående inbördeskrig, af L-d. 337
*Minne af Lotten Wennberg, af F. B. 352
*De begge lindarne, poem af O. E. 372
Blick på en tidsbild från adertonde seklet, af L. S. 373
Äktenskapslöftet, poem af Ingemann, öfversatt af S. 377
Sörmlandsminnen, II. Af Esselde 378
Ett reseäfventyr i Orienten, af S-a. 390
Vår portfölj 397
Sjette årgångens innehåll och rättelser [399]

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen