Göteborgs universitetsbibliotek: Tidskrift för hemmet

Tidskrift för hemmet

Årgång 5(1863). Innehåll

1863:1 Tvenne motioner vid Riksdagen 1862-63, angående statsanslag till inrättande af offentliga elementarläroverk för den svenska qvinnan, af L-d. 3
Vår lektyr (Margaret Fuller, Bröderne Herbert) af Esselde 16
Hyacinthen, af S-a. 42
En kröningsfest på Madagaskar, af L. S. 51
Bref från en ung flicka i Stockholm till sina vänner på landet. 56
Tvenne qvinnor, I af -ra 60
Vår portfölj 77
1863:2 Några ord om den andeliga folkbildningen inom Sverige och andra evangeliska länder, af Esselde 81
Om qvinnors användande i åtskilliga befattningar i statens eller kommunens tjenst, af L-d. 102
Dante Alighieri, biografisk skizz, af T. K. (insändt) 106
Madame Marie Pape-Carpantier, af Esselde 114
Göken, hans natur och vanor, af S-a. 127
Qvinnan, poem af O. E. (insändt) 137
Lilla Nannie, poem efter engelskan, af L. S. 137
Tvenne qvinnor, II af -ra 138
Nytt på vår bokhylla, af Reader 152
Qvinnan såsom trädgårdsodlare, af Esselde 156
Vår portfölj 160
1863:3 Hvar ligger felet? Hvar botemedlet? af St- 161
Vår lektyr (Beskow, Fryxell, Orvar Odd, Dietrichson) af Emund Gammal (insändt) 179
Sophie Adlersparre, I af Esselde 201
Qvinlig patriotism, af L. S. 230
Marstrandsminnen från sommaren 1863, af Esselde 237
Den Svenska Flottan (verser vid en afskedsfest i Marstrand för befälet på fregatten Eugénie och skonerten Puke. 248
Till en sörjande moder, poem af L. S. 249
Ännu ett ord om den svenska konstnärinnan, af Esselde 250
Ett sätt att bereda pensioner åt åldriga tjenare, af St- 253
Vår portfölj 254
1863:4 En af dagens frågor, af St- 257
Några ord om faran af dagdrömmerier, af y. (insändt) 274
Sophie Adlersparre, II af Esselde 278
Hvad är luften? af S-a. 316
Spridda bilder, uppfångade i flygten under sommarfärder i fremmande land. VI. En morgon, af Esselde 330
"Var mild", poem efter engelskan, af L. S. 337
Ungmöns farväl, poem af Lea 339
En fattig kusin (från engelskan) af ? 340
Vår portfölj 350
Femte årgångens innehåll och rättelser. 351

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.ub.gu.se/kvinn/digtid/02/1863/index.xml
Utskriftsdatum: 2020-08-08