Göteborgs universitetsbibliotek: Tidskrift för hemmet

Tidskrift för hemmet

Årgång 1(1859). Innehåll

1859:1
Ett helsningsord till läsaren.3
Om behofvet af intellektuel uppfostran för qvinnan. 4
Vår lektyr. 1. 12
Macaulays skildring af Milton. 30
Biografiska skizzer. 1. M:rs Frances Osgood. Af L. S. 56
Något om sjöfoglar. 62
De trenne hustrurna. 71
Ingenting att ta' på sig. Af S. 78
Ett blad ur Madame d'Ancelots "Salons de Paris". 85
Vår portfölj. 86
Breflåda. 88
1859:2
Några ord om qvinnan och arbetet. 89
Vår lektyr. 2. 109
Macaulays karakteristik af Horace Walpole. 114
Biografiska skizzer. 2. Henry Wadsworth Longfellow. Af L. S. 127
Ett besök i Mammoth-grottan. Af L. S. 139
En tidskrift utan namn. Af -ra 155
En berättelse.Af -i- 157
Vår portfölj. 175
Breflåda. 176
Musikbilaga. -
Till det nya året. 177
1859:3
Om qvinnans intellektuella uppfostran. Af St- 179
Vår lektyr. 3. 194
Macaulays skildring af Macchiavelli. 204
Biografiska skizzer. 3. Henry Kirke White. Af L. S. 222
Ljuset och värmet. 232
Den blinde orgelspelaren. 237
Tofflorna. Af S. 243
Förr och nu. Af E. 250
En blick på jul-litteraturen. 260
Vår portfölj. 261
Breflåda. 264
1859:4 Om qvinnans sjelfförsörjning. Af Jonathan 265
Vår lektyr. 4. 276
Ur Walter Scotts Dagbok. 292
Om Golfströmmen. Af L. S. 309
Biografiska skizzer. 4. Ernest Legouvé. Af L. S. 319
Historien om en gammal kärlek. 329
Den goda tonen. 341
Råd till musikidkare. Af Gammal Pianist 344
Godheten husvill. 346
Vår portfölj. 353
Breflåda. 357
Första årgångens innehåll och rättelser. [360]

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen