Göteborgs universitetsbibliotek: Tidskrift för hemmet: tillegnad den svenska qvinnan

Tidskrift för hemmet: tillegnad den svenska qvinnan

Innehållsförteckning
1859 1868 1877
1860 1869 1878
1861 1870 1879
1862 1871 1880
1863 1872 1881
1864 1873 1882
1865 1874 1883
1866 1875 1884
1867 1876 1885

Om Tidskrift för hemmet

Tidskrift för hemmet, tillegnad den svenska qvinnan är Nordens första kvinnotidskrift. Det första numret utgavs anonymt av de av de två redaktörerna Sophie Adlersparre (f. Leijonhufvud) och Rosalie Olivecrona (f. Roos) 1859. Under de första åren var Adlersparre och Olivecrona tidskriftens redaktörer. Efter åtta år tog Adlersparre 1868 ensam över rodret. Tidskrift för hemmet utkom med två nummer 1859 och därefter med fyra nummer per år fram till 1885.

Tidskrift för hemmet var den oorganiserade borgerliga kvinnorörelsen organ. Den vände sig till en borgerlig läsekrets och drev tidens kvinnofrågor. Tidskriften stod på religiös grund och samförstånd mellan könen var ett ideal. Tidskriften blev tongivande i inflytelserika kretsar och Adlersparre och hennes signatur Esselde blev snabbt känd och respekterad. En rad skribenter och författare medverkade under åren i tidskriften som Rosalie Olivecrona, Eva Fryxell, Jenny Rossander m.fl.

Tidskrift för hemmet kommenterade samtidsfrågor och litterära debatter. Den innehöll litteraturkritik, biografiska skisser, skönlitterärt material men också rapporter från utländska möten och om världsutställningar etc. År 1886 ombildades Tidskrift för hemmet till Dagny och 1914 fick den namnet Hertha.

Redaktör:
Sophie Adlersparre (1859-1885)
Medredaktör:
Rosalie Olivecrona (1859-1868)

Portalen Äldre svenska kvinnotidskrifter

I portalen Äldre svenska kvinnotidskrifter kan du läsa mer om framväxten av kvinnotidskrifter i Europa och Sverige.

Till portalen Äldre svenska kvinnotidskrifter

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen