Göteborgs universitetsbibliotek: Framåt: tidskrift utgifven af Göteborgs Kvinnoförening

Framåt: tidskrift utgifven af Göteborgs Kvinnoförening

Framåt: Innehållsförteckning 1887
1887:1 Till våra läsare. 1
A. Ch. Edgren: Ett kvinnoporträtt. 2
Ola Hansson: Hembygdsvisa. 10
Herman Bang: Danserinden fröken Irene Holm. 11
Robinson: Något om naturalismens rättmätiga gränser inom vitterhet och konst. 16
John Paulsen: Til Camilla Collet. 19
Amanda Kerfstedt: Hem. 19
Gina Krog: Brev fra Norge. 21
Till allmänheten. 23
När och Fjärran. 23
1887:2 Herman Bang: Aar - du Hersker!. 25
Clara Tschudi: Gertrud Guillaume-Schack. 26
Georg Nordensvan: "Låtom oss skiljas". 34
Ulrik A.P. Christiansen: Den naturalistiske literatur i Norge. 36
När och Fjärran. 39
1887:3 Ernst Arpi: Neb à nch. 41
Ola Hansson: "Giftas"(Andra delen). 42
Hilma Strandberg (Skjalf): En petition. 45
Nils Erdman: "I Kamp för tillvaron". 53
När och Fjärran. 56
1887:4 K. Å-k.: Elisabeth Jerichau-Baumann. 57
Otto M. Møller: Et Livshåb. 61
Christian Gloersen: Paa Havebænken. 67
Ina Lange: Literatur. 67
När och Fjärran 70
1887:5 K. Å-k.: Elisabeth Jerichau-Baumann. 73
Th. Bøgedal: To Sonetter: I Avnbøgen. II Vinterrugen. 77
Tor Hedberg: Elfringen. 77
A. C.: Literaturens konst och tendensen. En antikritik. 80
Herman Bang: Et Billede. 83
När och Fjärran 84
1887:6 A. St. Arctander: Unionsfrågan från norsk synpunkt. 89
Alvilde Prydz: Roser. 94
Gerda von Mickwitz: Omvändelse. 94
Nils Erdmann: Literatur. 100
När och Fjärran. 103
1887:7 A. St. Arctander: Unionsfrågan från norsk synpunkt. 105
Elna: Du hade ordets gåfva (poem). 109
J. L.: En liten historia. 109
Viktor E. Lennstrand: Jesus af Nazarets dom. 113
Clara Bergsøe: August Strindberg og Jonas Lie. 114
När och Fjärran. 117
1887:8 Gustaf Westman: Förstånd och hjerta.(poem). 121
Camilla Collett: Pensioner i Paris. 122
C. Gohl: Från Amerika. På 4 minuter 45 sekunder. 124
Nils Erdmann: En nutidsbiografi. Benjamin Thomén i Tawaststjernas "Barndomsvänner". 129
Ola Hansson: Psykologisk eller moralisk diktning. 131
e.: Herr G. af Geijerstams föreläsningar i Helsingfors. (Bref från Helsingfors). 133
När och Fjärran. 135
1887:9 Robinson: Äktenskapsfrågan. Några diskussionsbidrag. 137
Camilla Collett: Pensioner i Paris.(Forts.). 138
Ulrik A.P. Christiansen: Rosmersholm paa Kristiania Theater. 144
Karl Väpling: Strindbergsliteraturen.(Antikritik). 146
Claude: Bref från Helsingfors. Något om våra pseudonymer. 149
J. W. Å.: Kvinnofrågan i ny belysning. Efter föredrag af fil. kand. E. Svensén. 150
När och Fjärran. 151
1887:10 Robinson: Äktenskapsfrågan. Några diskussionsbidrag. II. 153
Ragnvald Ulfsson: Brutna toner.(Poem). 154
A. F. Åkerberg: Materialism och teosofi. 155
Ellen Key: Literatur. 160
Allan F.: En förening. 162
När och Fjärran. 164
1887:11 III. 169
Georg Nordensvan: De små. 171
Helena Nyblom: Embedet at være Husmoder. 173
A. E-n.: Vereschagin i Stockholm. 179
A. C.: Ännu något om kritiken och tendensen. 181
När och Fjärran. 182
1887:12 Robinson: Äktenskapsfrågan. IV. 185
Alvilde Prydz: Interieur. 186
Nils Erdmann: Om osedlighet i literaturen. 187
Herman Bang: Et Interiör. 190
Irene Leopold: Zolas "L'Oeuvre". 191
Karl Väpling: Menniskor och boksamlingar. 194
När och Fjärran. 196
1887:13/14 Robinson: Äktenskapsfrågan. V. 201
Alvilde Prydz: Det vaares. 203
Eva Wigström (Ave): Några tankar om vår kvinnouppfostran. 203
Torborg Vide: Fråga hans far.(Skiss). 212
Laura Kieler: Det sidste paa Dagsordenen. 214
Ola Hansson: Literatur. Paul Bourget: André Cornélis. 218
Nils Erdmann: Literatur. Anna Wahlenberg: Små själar. 219
När och Fjärran. 222
1887:15/16 Robinson: Äktenskapsfrågan. VI-VII. 225
Stella Kleve: Algernon Charles Swinburne. 228
Alvilde Prydz: Under Fjeldet. 233
Herman Bang: "Börnehjemmets Moer". 233
Axel Lundegård: En förgrundsfigur. 236
Cécile Gohl: Från Amerika. 240
När och Fjärran. 244
1887:17 Robinson: Äktenskapsfrågan. VIII. 245
Clara Tschudi: Anna Ella Carroll. 247
Ola Hansson: Det unga Frankrike. 250
När och Fjärran. 257
1887:18 Ola Hansson: Det unga Frankrike. 261
E.: Styrka. 264
Alvilde Prydz: Fra Kaptejnens Dagbog. 265
När och Fjärran. 272
1887:19 Robinson: Äktenskapsfrågan. IX. 277
Elna: Befrielse. 278
Cécile Gohl: Från Amerika. 282
Tre polemiska artiklar af Georg Brandes. 284
När och Fjärran. 289
1887:20 Robinson: Äktenskapsfrågan. X. 293
Qvirin: Den vilde Vin. (Poem). 294
Cécile Gohl: Från Amerika. 295
Ola Hansson: Det unga Frankrike. 297
Elisabeth Grundtvig: Om nutidens sädelige Lighedskrav och Bref till Elisabeth Grundtvig från Björnstjerne Björnson. 304
När och Fjärran. 307
1887:21 Robinson: Äktenskapsfrågan. XI. 309
Elisabeth Grundtvig: Nutidens sädelige Lighedskrav. 311
Eva Wigström: Ett frågetecken. 317
Karmides: Helsingforsbref. 320
När och Fjärran. 322
1887:22 Ernst Arpi: Neb a nch. (Poem). 325
Georg Nordensvan: Ett kåseri om kritiker. 326
Onar: Ofret. 329
Karl af Geijerstam: Literatur. 331
När och Fjärran. 338
1887:23 Robinson: Äktenskapsfrågan. XII. 341
M. Bruhn: Brev fra Köbenhavn. 343
Elna Tenow: "Fru Marianne". 346
Aasta Hasteen: Brev fra Amerika. 352
B.: Boganmældelse. 352
"När skall mitt hjärta en gång stilla stå?". (Poem). 353
När och Fjärran. 353
1887:24 Ernst Ahlgren: Till Fru Elna Tenow. 357
Robinson: Om hufvudpersonerna i Fru Marianne. 359
Ingeborg Gerstenberg-Müller: Hvordan man gifter sig. 361
Saxon: Strejk. (Poem). 362
P. A.: Under predikan. 363
Leonard W. Ljunglund: Hvarför är icke vår nyare skönliteratur populär? 368
När och Fjärran. 370

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen