Göteborgs universitetsbibliotek: Framåt: tidskrift utgifven af Göteborgs Kvinnoförening

Framåt: tidskrift utgifven af Göteborgs Kvinnoförening

Innehållsförteckning
1886
1887
1888
1889

Om Framåt

Framåt var en kulturradikal tidskrift som gavs ut i Göteborg 1886-1889 med Alma Åkermark som redaktör. Det första året stod Göteborgs kvinnoförening som utgivare, därefter för en tid en mindre grupp, till slut redaktören ensam. Alma Åkermarks mål var att göra Framåt till ett forum för fri debatt. Hon lyckades få bidrag inte bara från det s.k. unga Sverige, utan också från nordiska författare som Amalie Skram, bröderna Brandes och Herman Bang.
Novellen ”Pyrrhussegrar” väckte stor skandal och drog in Framåt i den pågående nordiska sedlighetsdebatten. Den var skriven av signaturen Stella Kleve (Mathilda Malling, f Kruse) och skildrar en ung döende kvinnas ånger över att ha avsagt sig alla heterosexuella njutningar. Novellen väckte omedelbart stor uppståndelse med arga debattinlägg och interna uppgörelser inom kvinnorörelsen. Till dem som reagerade starkt fördömande hörde Sophie Adlersparre. Åkermark fortsatte dock att låta Framåt vara ett fritt forum för alla parter i den pågående sedlighetsdebatten. Framåt levde upp till deviserna i vinjetten: "Fri talan", "Döm ingen ohörd”.
Många av åttiotalets kända författarnamn återfinns i Framåts spalter. Tidskriften knäcktes av annonsblockad och läsarbojkott.

Redaktör:
Alma Åkermark (1886-1889)

Portalen Äldre svenska kvinnotidskrifter

I portalen Äldre svenska kvinnotidskrifter kan du läsa mer om framväxten av kvinnotidskrifter i Europa och Sverige.

Till portalen Äldre svenska kvinnotidskrifter

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen