Göteborgs universitetsbibliotek: Bilddatabas - Detaljvy

Ny sökning

 

Det enda landet i Norden ..., rösträttsvykort

Vykort. Karta över Norden, Sverige vitt, övriga länder orange. Text i Sverige: Det enda land i Norden där kvinnorna ej ha rösträtt.
Text överst till vänster: Politisk rösträtt för kvinnor:
Finland 1906
Norge 1907
Danmark 1915
Sverige ?
A 10:4    1978:513

Ämnesord:
rösträtt| opinionsbildning| Sverige| Norden

De flesta bilder i Bilddatabasen är fria. Det ankommer på användaren att undersöka om eventuell upphovsrätt föreligger. Vid publicering måste upphovsmannens (konstnär, fotograf etc.) och universitetsbibliotekets namn finnas med vid bilden eller i bildförteckningen. Det anges på följande sätt:
Upphovsmannens namn. Reproduktion: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek
Ladda ner bild

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.ub.gu.se/kvinn/bilddatabas/detail.xml
Utskriftsdatum: 2022-12-06