Göteborgs universitetsbibliotek: Bilddatabas - Detaljvy

Ny sökning

 

Frigga Carlberg, rösträttsvykort

Vykort. Porträtt av Frigga Carlberg, 1851-1925. Text: För rättfärdighets skull.
Brevkort utgivet av Uppsalaföreningen för kvinnans politiska rösträtt.
Ingen adressat. Oskrivet.
1978:486, A 43

Ämnesord:
rösträtt| opinionsbildning| Uppsala| Sverige| Carlberg, Frigga| Föreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt|

De flesta bilder i Bilddatabasen är fria. Det ankommer på användaren att undersöka om eventuell upphovsrätt föreligger. Vid publicering måste upphovsmannens (konstnär, fotograf etc.) och universitetsbibliotekets namn finnas med vid bilden eller i bildförteckningen. Det anges på följande sätt:
Upphovsmannens namn. Reproduktion: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek
Ladda ner bild

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

KvinnSam är obemannat från 10 juli till 26 juli. Under denna period kan vi inte svara på frågor eller ta fram arkivmaterial till vår specialläsesal. Våra samlingar och studieplatser inuti Humanistiska biblioteket är fortfarande tillgängliga för besökare.

Snabbvägar

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.ub.gu.se/kvinn/bilddatabas/detail.xml
Utskriftsdatum: 2023-06-04